Navigácia

Obsah

Správy

15.03.2019

VinFest Vinica 2019

Vážení výrobcovia vína, kolegovia a priatelia! Občianske združenie NEKVINUM POLGÁRI TÁRSULÁS tak ako po iné roky organizuje súťaž VINFEST VINICA, ktorá je nominačnou výstavou pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2019. Odborné hodnotenie prihlásených vín sa bude konať dňa 12.4.2019 a oficiálne vyhlásenie výsledkov, spojené s kultúrnym programom, sa uskutoční dňa 18.5.2019 o18:00 hod. v kultúrnom dome obce Vinica. Na súťaži očakávame účasť všetkých slovenských výrobcov vín a sme presvedčení, že táto akcia bude prehliadkou najlepších slovenských vín. Ďalšie informácie a prílohy k prihláseniu na súťaž nájdete na stránke www.vinica.sk. V prípade potreby sa môžete informovať telefonicky, alebo mailom: Gabriel Zsigmond, mob: 0907133759, e-mail: vino@zsigmond.sk Gabriela Zsigmondová, mob: 0907105421, e-mail: nekvinum@gmail.com Tešíme sa na Vašu účasť. S pozdravom NEKVINUM Organizátor súťaže Kedves bortermelők, kollégák és barátok! A NEKVINUM POLGÁRI TÁRSULÁS idén is megszervezi a VINFEST VINICA borversenyt, amely a 2019-es Országos Borszalon nevezési kiállítása. A versenyen résztvevő borok szakmai értékelésére 2019. április 12-én kerül sor, az eredmények ismertetése pedig 2019. május 18-án 18:00 órakor, kulturális programmal egybekötve kerül megrendezésre az Ipolynyéki kulturális házban. További információkat és a versennyel kapcsolatos mellékleteket a www.vinica.sk oldalon találják. Információt kérhet telefonon, vagy mailen: Gábor Zsigmond, mob: 0907133759, e-mail: vino@zsigmond.sk Gabriella Zsigmond, mob: 0907105421, e-mail: nekvinum@gmail.com Üdvözlettel NEKVINUM Polgári Társulás

Detail

07.03.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta SR vydáva OcÚ Vinica do 15.3.2019, do 15,30 hod. A választói igazolvány kiadását személyesen, legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (azaz legkésőbb 2019. 3. 15-én) 15,30 óráig lehet intézni a községi hivatalban.

Detail

19.02.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Informácie pre voliča. Tájékoztatás a választópolgárok részére.

Detail

Kalendár akcií