Navigácia

Obsah

Správy

15.01.2021

Plagát publicita k projektu „Rozvoj energetických služieb v obci Vinica“

Dátum začatia realizácie projektu: 12/2020 NFP: 18.924,00 EUR Dátum ukončenia realizácie projektu: 08/2021 Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v obci Vinica vytvorením energetického auditu pre 5 verejných budov – kultúrny dom, základná škola, knižnica, obecný úrad a budova materskej školy – TR.III. ktorý vytvára možnosti pre obec vypracovať projekty na rekonštrukcie budov za účelom zníženia spotreby energie, výdavkov a všeobecne zníženia environmentálnej zaťaženosti a množstva spotrebovaných zdrojov energie

Detail

15.01.2021

Propagačný plagát projektu „Zberný dvor v obci Vinica“

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018 NFP: 277 051,88 EUR Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2021 Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu „Zberný dvor v obci Vinica“, predkladaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32, je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v záujmovom území obce Vinica prostredníctvom hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“. Žiadateľom ako aj miestom realizácie je obec Vinica, katastrálne územie obce tvorí záujmové územie projektu, cieľovou skupinou sú obyvatelia obce a ostatné subjekty pôsobiace na jej území.

Detail

05.01.2021

Harmonogram zberu odpadov na rok 2021

V roku 2021 sú plánované nasledovné termíny zberu a odvozu odpadov:

Detail

23.12.2020

OZNAM - testovanie v Šahách - január 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že spoločnosť HOSPITALE, s.r.o. v Šahách bude vykonávať testovanie antigénovými testami a PCR testovanie za nasledovných podmienok:

Detail

23.12.2020

VYHLÁŠKA Regionáloneho úradu verejného zdravotníctva VK zo dňa 21.12.2020

RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši dňa 21.12.2020 vydal nasledovnú vyhlášku:

Detail

Kalendár akcií