Menu
Obec Vinica
Vinica

! KORONAVÍRUS !

Zobrazené 31-60 z 60

Oznámenie BBSK o zriadení služby pre seniorov

Dátum: 8. 4. 2020

Banskobystrický samosprávny kraj spustil bezplatnú donášku potravín pre seniorov, dnes rozširujeme službu na celý Banskobystrický kraj.

Seniori a ľudia z rizikových skupín z celého Banskobystrického kraja môžu už dnes telefonovať na bezplatné telefóne číslo 0800 221 235 a objednať si domov donášku potravín. Tú zabezpečí BBSK s dobrovoľníkmi na druhý pracovný deň. Donáška je bezplatná, senior platí len za zakúpené potraviny.
Nákup seniorom a osamelým privezie Banskobystrický samosprávny kraj až domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00, nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení. Seniori a rizikové skupiny ľudí, zostaňte doma a nedajte šancu koronavírusu. Volajte 0800 221 235 a potraviny vám župa privezie až domov.

OZNAM SČK - zrušenie plánovaného odberu krvi vo Vinici

Dátum: 4. 4. 2020

Predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši oznamuje:
Plánovaný odber krvi dňa 21.05.2020,"Svetový deň Červeného kríža" vo VINICI je zrušený. Oznam o zrušení výjazdového odberu krvi je nahlásený s Národnej Transfúznej Služby SR v Banskej Bystrici, v súvislosti s preventívnym opatrením Koronavírus.

Oznam BBSK - upravené cestovné poriadky SAD

Dátum: 1. 4. 2020

BBSK oznamuje, že od 02.04.2020 vstupujú do platnosti upravené cestovné poriadky SAD Lučenec a SAD Zvolen.
Pozrieť si ich môžete na nasledovnom linku:

Prevencia kriminality - seniori

Dátum: 31. 3. 2020

Praktické informácie pre seniorov:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia k 30.03.2020

Dátum: 30. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 30.03.2020 - otvorenie niektorých prevádzok.

Aktuálne opatrenia RÚVZ k 24.03.2020

Dátum: 26. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 24.03.2020 vydal nasledovné opatrenia:

Uznesenie z mimoriadneho rokovania Bezpečnostnej rady okresu Veľký Krtíš zo dňa 23.03.2020

Dátum: 23. 3. 2020

Dobrý deň,

dňa 23.03.2020 bolo projaté uznesenie z mimoriadneho rokovania Bezpečnostnej rady okresu Veľký Krtíš, kde bezpečnostná rada Vám ukladá pod bodom A, 3. Nezabúdať na písomné predkladanie odboru krízového riadenia Okresného úradu Veľký Krtíš, dátum zasadania krízového štábu obce a prijaté opatrenia.

NAPTURPACK - výzva obyvateľstvu

Dátum: 20. 3. 2020

Dobrý deň,
v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID-19, si Vás dovoľujeme upozorniť na informácie spoločnosti NATURPACK, aby boli občania ohľaduplní aj voči pracovníkom zberových spoločností.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom

Dátum: 19. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19

Dátum: 19. 3. 2020

Dôležité upozornenie a usmernenie!

Karanténne opatrenia účinné od 19.03.2020

Dátum: 19. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Veľký Krtíš

Dátum: 18. 3. 2020

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19
A kto má výnimku?

Aktuálne informácie od Ministerstva zdravotníctva SR - 18.03.2020

Dátum: 18. 3. 2020

Dobrý deň,
dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Prosíme o šírenie týchto informácii.

Spolu to zvládneme.

Postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - odporúčanie pre samosprávy

Dátum: 17. 3. 2020

MV SR vydalo dňa 17.03.2020 nasledovné odporúčania pre miestne samosprávy:

Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš

Dátum: 17. 3. 2020

Dobrý deň,
RVPS Veľký Krtíš Vám oznamuje, že z dôvodu plnenia Núdzových opatrení sme upravili stránkové hodiny v pracovných dňoch denne a to:
od 8:00 do 11:00 hod. do odvolania.
Žiadateľ sa bude zdržiavať na vrátnici, kde bude vybavený a nebude sa pohybovať po budove.

V naliehavých prípadoch zasielame kontakty: + 421 905 523 943, ;421 90 5746 981; +421 904 313 313.

Za pochopenie ďakujem.
Riaditeľ RVPS Veľký Krtíš MVDr. Zdenek Medveď

Zmena a doplnenie opatrenia Hlavného hygienika SR k 16.03.2020

Dátum: 17. 3. 2020

Opatrenie v bode A sa dopĺňa o výnimky na nasledovné činnosti, na ktoré sa zákaz prevádzky nevzťahuje:
11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
12. autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,
13. taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,
14. práčovne a čistiarne odevov.

Zoznam členov krízového štábu obce Vinica + kontakty

Dátum: 16. 3. 2020

Karta civilnej ochrany obce Vinica

Obmedzené stránkové hodiny OcÚ Vinica

Dátum: 16. 3. 2020

Stránkové hodiny Obecného úradu busú na základe odporúčaní Ministerstva vnútra SR od 16.03.2020 obmedzené na 8:00 až 11:00. Obmedzenie trvá až do odvolania.

Zatvorenie maloobchodných prevádzok od 16.03.2020

Dátum: 16. 3. 2020

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajni potravin, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajni potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
l0.prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb.

Dôležité informácie pre občanov - 13.03.2020

Dátum: 13. 3. 2020

V prílohách nájdete dôležité aktuálne informácie a odporúčané postupy v čase vyhláseného núdzového stavu v SR.

Rozhodnutie Hlavného hygienika SR - karantena 12_03_2020-1

Dátum: 13. 3. 2020

Rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020-1

Usmernenie ministerky školstva_12.03.2020

Dátum: 13. 3. 2020

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a
športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách
a školských zariadeniach
12.03.2020
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

KORONAVÍRUS - aktuálne informácie - 12.03.2020

Dátum: 12. 3. 2020

OBEC VINICA INFORMUJE OBČANOV O UZNESENÍ VLÁDY SR O VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SÚVISLOSTI S OHROZENÍM ZDRAVIA OBČANOV.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vydal odporúčania aj obciam. Opatrenia sa týkajú konkrétne obmedzenia organizácie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti.
Zavádza sa povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí prídu z Talianska, Číny, Kórey a Iránu.
Tí, čo porušia karanténu, môžu dostať pokutu 1650 eur!

SČK - odber krvi zrušený !

Dátum: 12. 3. 2020

Predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši oznamuje, že Plánovaný odber krvi dňa 19.3.2020 vo Veľkom Krtíši sa ruší.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Dátum: 12. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
pre verejnosť o karanténe

KORONAVÍRUS - mimoriadna situácia ! ! !

Dátum: 12. 3. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

StVPS, a.s. - OZNAM

Dátum: 11. 3. 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19
oznamuje, že do odvolania sú:
Zákaznícke centrá ZATVORENÉ

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Dátum: 11. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR z 09.03.2020 - Karanténa !

Zobrazené 31-60 z 60

Udalosti v obci

Hont-Poiplie

.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:44
TÝŽDEŇ:395
CELKOM:467342

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, utorok 23. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 3 °C
streda 24. 4. mierny dážď 8/4 °C
štvrtok 25. 4. polojasno 11/3 °C
piatok 26. 4. oblačno 15/3 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie