Navigácia

Obsah

1.úprava rozpočtu obce Vinica a ZŠ na rok 2020.pdf (2.3 MB)

Záverečný účet obce za rok 2019 .doc (370.5 kB)

Plnenie rozpočtu obce Vinica a ZŠ za rok 2019.xlsx (91.17 kB)

Viacročný rozpočet na 2020 až 2022.xlsx (63.3 kB)

Rozpočet na rok 2020.xlsx (62.61 kB)

 

 

Záverečný účet obce - 2018

Poznámky k záverečnému účtu 2010

Poznámky k záverečnému účtu za rok 2007

Poznámky k záverečnému účtu za rok 2008

Poznámky konsolidovanej účtovnej uzávierky 2009

Programovy rozpočet na roky 2009-2011

Programový rozpočet na roky 2011-2013

Rozpočet na rok 2007

Rozpočet na rok 2008

Rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2010

Rozpočet návrh zmeny 3. úprava 2013 - príjmy

Rozpočet návrh zmeny 3. úprava 2013 - výdavky

Rozpočet obce na rok 2013

Rozpočet obce Vinica na rok 2012

Schválený rozpočet 2014 - príjmy a výdavky

Schválený záverečný účet 2013

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2011

Úprava rozpočtu 2013 - príjmy

Úprava rozpočtu 2013 - výdavky

Viacročný rozpočet

Viacročný rozpočet 2014,2015,2016

Výročná správa obce Vinica za rok 2010

Výročná správa za rok 2011

Zásady hospodárenia a zoznam majetku na prenájom

Zásady hospodárenia s majetkom obce Vinica od 1.1.2012

Záverečný účet obce Vinica 2012

Záverečný účet obce Vinica za rok 2010

Záverečný účet obce Vinica za rok 2011

Záverečný účet za rok 2007

Záverečný účet za rok 2008

Záverečný účet za rok 2009

Zmena rozpočtu na rok 2007 k 01.09.2007

Zmena rozpočtu na rok 2007 k 01.11.2007

Zmena rozpočtu na rok 2007 k 01.12.2007

Zmena rozpočtu na rok 2007 k 15.06.2007

Zmena rozpočtu na rok 2008 k 01.07.2008

Zmena rozpočtu na rok 2008 k 01.12.2008

Zmena rozpočtu na rok 2008 k 15.02.2008

Zmena rozpočtu na rok 2009 k 01.05.2009

Zmena rozpočtu na rok 2009 k 01.08.2009

Zmena rozpočtu na rok 2009 k 01.12.2009

Zmena rozpočtu na rok 2009 k 30.06.2009

Zmena rozpočtu na rok 2010 k 01.06.2010

Zmena rozpočtu na rok 2012

Zmena rozpočtu obce na rok 2010 - II.

Zmena rozpočtu obce na rok 2011 - I. úprava

Zmena rozpočtu obce na rok 2011 - II. úprava

Zmena rozpočtu obce na rok 2011 - III. úprava

Zmena rozpočtu obce Vinica na rok 2011 - IV. úprava

Zmena rozpočtu obce Vinica na rok 2012 - I. úprava

Plnenie rozpoctu - I. polrok 2010.doc

Plnenie_rozpoctu_2010.doc

VZN_o_prevadzkovani_cisticky_odpadovych_vod.rtf