Navigácia

Obsah

Propagačný plagát projektu „Zberný dvor v obci Vinica“

Typ: ostatné
Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018 NFP: 277 051,88 EUR Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2021
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu „Zberný dvor v obci Vinica“, predkladaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32, je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v záujmovom území obce Vinica prostredníctvom hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“. Žiadateľom ako aj miestom realizácie je obec Vinica, katastrálne územie obce tvorí záujmové územie projektu, cieľovou skupinou sú obyvatelia obce a ostatné subjekty pôsobiace na jej území.

Príloha

Vytvorené: 15. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 1. 2021 09:34
Autor: Správce Webu