Navigácia

Obsah

Smernice

Smernica o pracovnom čase a úradných hodinách Obecného úradu Vinica - tu ku stiahnutiu .pdf 200,67 kB

Smernica o účtovníctve, obehu účtovných dokladov a finančnej kontrole - tu ku stiahnutiu .pdf 304,77 kB

Smernica č. 1/2011 o podprahovom obstarávaní - tu ku stiahnutiu .pdf, 69,83 kB

Smernica o sociálnom fonde - tu ku stiahnutiu .rtf, 139,84 kB

Smernica o vybavovaní sťažností - tu ku stiahnutiu .rtf, 629,5 kB

Smernica školskej jedálne - tu ku stiahnutiu .rtf, 22,71 kB

Zásady hospodárenia s majetkom obce Vinica od 1.1.2012 - tu ku stiahnutiu .pdf, 204,15 kB