Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 6/III-2019 zo dňa 11.03.2019

Záverečný účet obce za rok 2018

Vyvesené: 12. 3. 2019

Dátum zvesenia: 31. 5. 2019

Zodpovedá: Ing. Kristián Baksa

Späť