Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.10.2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve Viniva BD/2018 zo dňa 29.1.2018 v zení Dodatku č.1 zo dňa 20.8.2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve k.č. Vinica BD/2018

0,00 EUR Nezmenená

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

06.09.2018

Dodatok č1. k Zmluve na výkon stavebného dozora

Dodatok č.1 k Zmluve na výkon stavebného dozora

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto

Obec Vinica

Tomáš Kuzma

21.08.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

0,00 EUR -

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

03.08.2018

Zmluva na výkon stavebného dozora

Zmluva na výkon stavebného dozora

2 250,00 EUR Dvetisícdvestopäťdesiať

Obec Vinica

Tomáš Kuzma

10.07.2018

Záložná zmluva č.600/75/2018

Záložná zmluva č.600/75/2018

371 995,00 EUR Tristo sedemdesiaťjedentisícdeväťstodeväťdesiaťpäť

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

10.07.2018

Záložná zmluva

Záložná zmluva č.600/76/2018

32 942,00 EUR Tridsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťdva

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

13.06.2018

Támogatási szerzodés az Ipúolynyéki óvoda felújítására

BGA/7537/4/2018

58 589,57 EUR

Obec Vinica

BGA Zrt

06.06.2018

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

150 000,00 EUR Stopäťdesiattisíc

Obec Vinica

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

28.05.2018

Obec Vinica

Kúpna zmluva

1 174,40 EUR Jedentisícstosedemdesiaťštyri

Obec Vinica

Nikoleta Micsová

11.05.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR Nula

Obec Vinica

Prima Banka Slovansko a.s.

25.04.2018

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva č.3/2018

213 595,20 EUR Dvestotrinásťtisícpäťstodeväťdesiaťpäť

Obec Vinica

Building Corporation, s.r.o.

25.04.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva č.ZD1/090318

991,20 EUR Deväťstodeväťdesiaťjeden

Obec Vinica

KRAJSPOL SK, s.r.o.

06.04.2018

Zmluva o službách

Zmluva Ing. Jozef Adamkovič

3 200,00 EUR Tritisícdvesto

Obec Vinica

Ing. Jozef Adamkovič

22.03.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Bc.Dóra Kováčová

350,00 EUR Tristopäťdesiať

Obec Vinica

Bc.Dóra Kováčová

09.03.2018

A Balassi Bálint MTNYA fenállásának 60. évfordulója

6162/4/2018

1 924,25 EUR Jedentisícdeväťstodvadsaťštyri

Obec Vinica

BGA Zrt

09.03.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 655,00 EUR Štyritisícšesťsto päťdesiaťpäť

Obec Vinica

SADPRO s.r.o.

19.02.2018

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva Obec Vinica-Zoltán Farkaš rod.Farkaša

73,50 EUR Sedemdesiaťtri

Zoltán Farkaš

Obec Vinica

13.02.2018

Támogatási szerzodés-óvoda játszóterének felújítása

Támogatási szerzodés BGA 8230/5/2017

6 446,41 EUR Šesťtisícštyristištyridsaťšesť

Obec Vinica

BGA Zrt

30.01.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva č.Vinica BD/2018

610 590,00 EUR Šesťstodesaťtisícpäťstodeväťdesiať

F.A.A.C Consulting s.r.o.

Obec Vinica

30.01.2018

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva 3/2018

300,00 EUR Tristo

Diana Micsová rod. Petrezsilová

Obec Vinica

17.01.2018

Támogatási szerzodés

8230/5/2018

6 446,41 EUR ŠEsťtisícštyristoštyridsaťšesť

Obec Vinica

BGA Zrt

10.01.2018

Kúpna Zmluva

2017/Allarám

15,03 EUR Päťnásť

Allarám Norbert

Obec Vinica

10.01.2018

Kúpna Zmluva

2017/Tatarko

177,00 EUR Stosedemdesiaťsedem

ing Tatarko Peter

Obec Vinica

15.12.2017

Ipolynyéki óvoda fejlesztése

BGA/8072/2017

19 552,54 EUR Devätnásťtisícpäťstopäťdesiaťdva

Obec Vinica

BGA Zrt

14.07.2017

Támogatási szerzodés

BGA/963/2017

1 957,00 EUR Jedentisícdeväťstopäťdesiťsedem

Obec Vinica

BGA Zrt

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: