Menu
Obec Vinica
Vinica

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D5/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

PZ GAZDOVSKÁ HORA VINICA

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D4/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Obec Vinica

Impérium o.z.

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D3/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D2/2019

1 000,00 EUR Tisíc

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

27. 3. 2019

Kúpna zmluva

KZ

33 000,00 EUR Tridsaťtritisíc

Obec Vinica

Ing. Ladislav Borstein

22. 3. 2019

Kúpna zmluva

KZ

52,50 EUR Päťdesiatdva EUR a päťdesiat centov

Obec Vinica

Ladislava Kuťka

25. 2. 2019

Dodatok č.2

Dodatok 2/2019

Neuvedené

Obec Vinica

NATUR PACK a.s.

20. 2. 2019

Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti

Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti

160,00 EUR Stošesťdesiat

ČOV-KA s.r.o.

Obec Vinica

7. 2. 2019

Zmluva o dielo 1/2019

Zmluva o dielo 1/2019

109 966,31 EUR Stodeväťtisícdeväťstošesťdesiatšesť € / 31 centov

Obec Vinica

Marian Bojtoš AMES

31. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

80,00 EUR Osemdesiať

Obec Vinica

Judr. Peter Ďurica

14. 1. 2019

KÚPNA ZMLUVA SO ZRIADENÍM VECNÉHO BREMENA

KZ CPBB_ZM_054_2017_2017 so zriadením vecného brem

226,19 EUR Dvestodvadsaťšesť € 19 centov

Obec Vinica

SR-MINISTERSTVO VNÚTRA SR

11. 1. 2019

Kúpna zmluva

3/2019

337,50 EUR Tristotridsaťsedem € /50 centov

Brigita Fábián rod Lászlóová

Obec Vinica

2. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D1/2019

15 000,00 EUR Päťnásťtisíc

Obec Vinica

Športový klub Vinica

31. 12. 2018

Nájomná zmluva

2/2019

22,00 EUR Dvadsaťdva

ELECTROLAND s.r.o.

Obec Vinica

31. 12. 2018

Nájomná zmluva

1/2019

135,00 EUR Stotridsaťpäť

ML-FOOD, s.r.o.

Obec Vinica

22. 11. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

169 707,17 EUR

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

16. 11. 2018

zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb

4 650,00 EUR

ImRiz s.r.o.

Obec Vinica

15. 10. 2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve Viniva BD/2018 zo dňa 29.1.2018 v zení Dodatku č.1 zo dňa 20.8.2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve k.č. Vinica BD/2018

0,00 EUR Nezmenená

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

6. 9. 2018

Dodatok č1. k Zmluve na výkon stavebného dozora

Dodatok č.1 k Zmluve na výkon stavebného dozora

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto

Obec Vinica

Tomáš Kuzma

21. 8. 2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

0,00 EUR -

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

3. 8. 2018

Zmluva na výkon stavebného dozora

Zmluva na výkon stavebného dozora

2 250,00 EUR Dvetisícdvestopäťdesiať

Obec Vinica

Tomáš Kuzma

10. 7. 2018

Záložná zmluva č.600/75/2018

Záložná zmluva č.600/75/2018

371 995,00 EUR Tristo sedemdesiaťjedentisícdeväťstodeväťdesiaťpäť

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

10. 7. 2018

Záložná zmluva

Záložná zmluva č.600/76/2018

32 942,00 EUR Tridsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťdva

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

13. 6. 2018

Támogatási szerzodés az Ipúolynyéki óvoda felújítására

BGA/7537/4/2018

58 589,57 EUR

Obec Vinica

BGA Zrt

6. 6. 2018

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

150 000,00 EUR Stopäťdesiattisíc

Obec Vinica

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 176-200 z 217