Obsah

Zmluvy

Nájom nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 4/2010 - Vajdová Gabriela, Vinica Stiahnuté: 86x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 3/2010 - Lukácsová Marcela, Vinica Stiahnuté: 89x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 3/2009 - MUDr.Jozef Mag, Vinica Stiahnuté: 84x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 3/2003 - Strana maď.koalície Bratislava Stiahnuté: 82x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 2/2010 - ZAMED s.r.o Komárno Stiahnuté: 82x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 2/2009 - MUDr.Ladislav Kovács, V.Krtíš Stiahnuté: 71x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 19/2009 - Zolcerová Tímea, Dolinka Stiahnuté: 233x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 18/2009 - CSEMADOK OV, Veľký Krtíš Stiahnuté: 99x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 17/2009 - CSEMADOK OV-redakcia KÜRTÖS Stiahnuté: 79x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 12/1994 - Úrad práce SVaR Veľký Krtíš Stiahnuté: 181x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 1/2009 - INTERPRAMED s.r.o, Vinica Stiahnuté: 95x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 1/2008 - VINLINE spol.s.r.o Vinica Stiahnuté: 151x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.5/2009-G.O.MED s.r.o MUDr Št.Braunštein, V.Krtíš Stiahnuté: 86x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.5/2009 - MediNek GP s.r.o MUDr.K.Pásztori,Vinica Stiahnuté: 101x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.17/2009 - CSEMADOK OV-redakcia KÜRTÖS Stiahnuté: 103x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.1/2011 - MVDr. Zoltán Zolczer, Dolinka 170 Stiahnuté: 79x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.1/2009-INTERPRAMED s.r.o MUDr.Repka Št,Vinica Stiahnuté: 244x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č. 3/2009 - MUDr. Jozef Mag, Vinica Stiahnuté: 92x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č. 2/2009 - MUDr.Ladislav Kovács, V.Krtíš Stiahnuté: 82x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č. 18/2009 - CSEMADOK OV, Veľký Krtíš Stiahnuté: 81x | 30.11.2017

Stránka