Menu
Obec Vinica
Vinica

Detail zmluvy Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC431-2017-19_G8

Číslo zmluvy:
Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC431-2017-19_G8
Názov:
Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC431-2017-19_G820
Predmet zmluvy:
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Zníženie energetickej náročnosti budovy Administratívno-spoločenského zariadenia v obci Vinica Kód projektu v ITMS2014+ : 310041G820 Miesto realizácie projektu : Vinica Výzva - kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Cena:
154 504,72 EUR stopäťdesiatštyritisícpäťstoštyri
1. Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Zmluvná strana:
Obec Vinica
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Kristián Baksa
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta
Dátum zverejnenia:
4. 6. 2018
Dátum účinnosti zmluvy:
5. 6. 2018
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené