Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 6. 2020

Nájomná zmluva zo dňa 30.06.2020

Nájomná zmluva zo dňa 30.06.2020

1,00 EUR jeden

Športový klub Vinica, o.z.

Obec Vinica

30. 6. 2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

12 978,00 EUR dvanásťtisícdeväťstosedemdesiatosem

Obec Vinica

Florián Gyurász

29. 6. 2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

70,00 EUR sedemdesiat

František Nagypál

Obec Vinica

29. 6. 2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

865,00 EUR osemstošesťdesiatpäť

Daniel Antal

Obec Vinica

25. 6. 2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AKA9 zo dňa 23.06.2020

Zmluva o poskytnutí NFP

14 999,94 EUR

Úrad podpredsedu vlády bSR pre investície a informatizáciu

Obec Vinica

9. 6. 2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

2 150,00 EUR

EU projekty, s.r.o.

Obec Vinica

29. 5. 2020

Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov zo dňa 29.05.2020

Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov

nula

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

27. 5. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Vinica

13. 5. 2020

Zmluva o bežnom účte zo dňa 13.05.2020

Zmluva o bežnom účte zo dňa 13.05.2020

6,90 EUR šesť eur deväťdesiat centov

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Prima Banka Slovansko a.s.

7. 5. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.04.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.04.2020

nula

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.

Obec Vinica

6. 5. 2020

kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 30.04.2020

43 445,16 EUR

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.

Obec Vinica

28. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2020

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Vinica

Impérium o.z.

22. 4. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.235/2014

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.235/2014

2 344 036,08 EUR

S.B.W.L., združenie bez právnej subjektivity

Obec Vinica

3. 4. 2020

Zmluva o grantovom účte zo dňa 02.04.2020

Zmluva o grantovom účte zo dňa 02.04.2020

0,00 EUR nula

Obec Vinica

Prima Banka Slovansko a.s.

2. 4. 2020

Zmluva č. 320 0989

Zmluva č. 320 0989

3 000,00 EUR

Obec Vinica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1. 4. 2020

Zámenná zmluva Karol Bugyi

Zámenná zmluva Karol Bugyi

772,50 EUR

Karol Bugyi

Obec Vinica

25. 3. 2020

Dodatok č.3

dodatok č.3

Neuvedené

NATUR PACK a.s.

Obec Vinica

17. 3. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.235/2014

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.235/2014

2 085 891,17 EUR Dva milióny osemdesiatpäťtisícosemstodeväťdesiatjeden eur sedemnásť centov

S.B.W.L., združenie bez právnej subjektivity

Obec Vinica

9. 3. 2020

zámenná zmluva

zámenná zmluva

97,50 EUR

Gabriela Hoľková, Ladislav Gál, Peter Mics

Obec Vinica

20. 2. 2020

kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

kúpná zmluva

2 500,00 EUR

Jácint Šramko

Obec Vinica

20. 2. 2020

zmluva o poskytovaní služieb

zmluva č. ZD12 20200217037002

660,00 EUR

MG PZS, s.r.o.

Obec Vinica

17. 2. 2020

Zmluva - Műsorhoz kapcsolódó szolgáltatási szerződés

Zmluva - Műsorhoz kapcsolódó szolgáltatási szerződ

930,00 EUR deväťsto tridsať euro

Obec Vinica

Sarkadi Zoltán

17. 2. 2020

koncert skupiny

Zmluva

5 300,00 EUR

PIRAMIS zenekar

Obec Vinica

13. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 12.02.2020_požiarna zbrojnica

Zmluva zo dňa 12.02.2020

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Vinica

SR-MINISTERSTVO VNÚTRA SR

12. 2. 2020

tanácsadási szerződés

tanácsadási szerződés

100,00 EUR

Obec Vinica

Vállalkozás és Vidékfejlesztési Iroda Kft.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 351-375 z 473