Navigácia

Obsah

Jana Balážiková


Úloha v org. štruktúre

Spoločný obecný úrad-stavebný úrad - referentka pre stavebné vecí