Navigácia

Obsah

Základné info

Samosprávny kraj Bansko-bystrický
Okres Veľký Krtíš
Región Hont
Počet obyvateľstva 1802 (k 31.12.2016)
Rozloha 3067 ha
Prvá písomná zmienka 1135

 

Fotogaléria

Katarínsky ples (30.11.2013)

Katarínsky ples (30.11.2013)

Katarínsky ples (30.11.2013)

Vianočné trhy 2014

Vianočné trhy 2014

Vianočné trhy 2014

Vianočné trh (15.12.2013)

Vianočné trh (15.12.2013)

Vianočné trh (15.12.2013)

Obec Vinica

Obec leží v strede bývalej Hontianskej Župy, medzi Balážskými Ďarmotami a Šahami, pod kopcami Krupinskej planiny blízko Ipľu.

Terajšiu obec tvoria bývalé osídlenia: Dolné Nekyje, Stredné Nekyje, Horné Nekyje, Kostolica a Leklinec (zriedko aj Lekninec). Nekyje ako obec sú spomínané najskor v roku 1135, kedy sa objavila na zozname obcí listiny uhorského kráľa Belu II.

Nekyje patrily do roku 1923 medzi najviac osídľovanie okolia. Hontianska župa mala v tom čase 21 miest, jedným z nich boli Nekyje.  V období 1902 - 1923 bolo mesto Nekyje okresným sídlom.

Vinica poloha obce

Úradná tabuľa

Aktuality

15.04.2019

Výsledky VinFest 2019

Výsledky súťaže vín konanej vo Vinici dňa 12.04.2019.

Detail Aktuality

29.03.2019

Vypaľovanie trávy - usmernenie!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni (ďalej len „OR HaZZ“) Vás žiada o spoluprácu pri sprístupnení informácie o zákaze vypaľovania ( príloha č. 1 a 2) prostredníctvom obecného rozhlasu, na svojich webových stránkach resp. na vývesnej tabuli a poskytnutie uvedených informácií aj všetkým subjektom vo Vašej zriaďovacej pôsobnosti ( školské a sociálne zariadenia...) V jarnom období suchého počasia je pri predchádzaní vzniku požiarov v prírodnom prostredí potrebná hliadkovacia činnosť, ktorú obec zabezpečuje mestskou alebo obecnou políciou, resp. členmi komisií verejného poriadku. Prípadného podozrivého zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi členovia hliadky nahlásia buď okamžite na OR PZ, resp. následne na OR HaZZ, s tým, že na základe tejto informácie od komisie ochrany verejného poriadku (resp. starostu obce) začne OR HaZZ objasňovanie vo veci spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi. Žiadame Vás o zaslanie resp. nahlásenie informácie o vykonávaní hliadkovacej činnosti prostredníctvom vlastných hliadok (v spolupráci s mestskou, obecnou políciou, DHZO, DPO...) a nahlásenie tejto činnosti na OR HaZZ (najlepšie formou krátkeho mailu), pričom je potrebné nahlásiť približné lokality a dni hliadkovacej činnosti, aby nebolo vykonávané duplicitné hliadkovanie v týchto oblastiach aj zo strany OR HaZZ. Príloha: - Informácia pre občanov - Plagát „Vypaľovanie – to nikdy nerob!“

Detail Aktuality

25.03.2019

DEŇ ZEME - FÖLD NAPJA 2019!

Tento rok už po ôsmykrát organizujeme akciu Zber smeti v extraviláne. Ak aj tebe záleží na tom, ako vyzerá príroda okolo nás, tak pripoj sa k nám. My tam budeme! A Ty? Idén 8. alkalommal szervezzük meg a szemétgyűjtést Ipolynyék külterületén. Ha számodra is fontos, hogy milyen a környezet, ahol élsz, ha te is akarsz tenni a természet megóvásáért, szépségéért, csatlakozz az akcióhoz! Mi ott leszünk! És Te?

Detail Aktuality

18.03.2019

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019!

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: matrika@vinica.sk Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: matrika@vinica.sk Hlasovacie preukazy na voľby do EP zasiela poštou OcÚ Vinica do 6.5.2019 Hlasovacie preukazy na voľby do EP vydáva OcÚ Vinica do 24.5.2019, do 15,30 hod.

Detail Aktuality

15.03.2019

VinFest Vinica 2019

Vážení výrobcovia vína, kolegovia a priatelia! Občianske združenie NEKVINUM POLGÁRI TÁRSULÁS tak ako po iné roky organizuje súťaž VINFEST VINICA, ktorá je nominačnou výstavou pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2019. Odborné hodnotenie prihlásených vín sa bude konať dňa 12.4.2019 a oficiálne vyhlásenie výsledkov, spojené s kultúrnym programom, sa uskutoční dňa 18.5.2019 o18:00 hod. v kultúrnom dome obce Vinica. Na súťaži očakávame účasť všetkých slovenských výrobcov vín a sme presvedčení, že táto akcia bude prehliadkou najlepších slovenských vín. Ďalšie informácie a prílohy k prihláseniu na súťaž nájdete na stránke www.vinica.sk. V prípade potreby sa môžete informovať telefonicky, alebo mailom: Gabriel Zsigmond, mob: 0907133759, e-mail: vino@zsigmond.sk Gabriela Zsigmondová, mob: 0907105421, e-mail: nekvinum@gmail.com Tešíme sa na Vašu účasť. S pozdravom NEKVINUM Organizátor súťaže Kedves bortermelők, kollégák és barátok! A NEKVINUM POLGÁRI TÁRSULÁS idén is megszervezi a VINFEST VINICA borversenyt, amely a 2019-es Országos Borszalon nevezési kiállítása. A versenyen résztvevő borok szakmai értékelésére 2019. április 12-én kerül sor, az eredmények ismertetése pedig 2019. május 18-án 18:00 órakor, kulturális programmal egybekötve kerül megrendezésre az Ipolynyéki kulturális házban. További információkat és a versennyel kapcsolatos mellékleteket a www.vinica.sk oldalon találják. Információt kérhet telefonon, vagy mailen: Gábor Zsigmond, mob: 0907133759, e-mail: vino@zsigmond.sk Gabriella Zsigmond, mob: 0907105421, e-mail: nekvinum@gmail.com Üdvözlettel NEKVINUM Polgári Társulás

Detail Aktuality