Navigácia

Obsah

Základné info

Samosprávny kraj Bansko-bystrický
Okres Veľký Krtíš
Región Hont
Počet obyvateľstva 1802 (k 31.12.2016)
Rozloha 3067 ha
Prvá písomná zmienka 1135

 

Fotogaléria

Katarínsky ples (30.11.2013)

Katarínsky ples (30.11.2013)

Katarínsky ples (30.11.2013)

Vianočné trhy 2014

Vianočné trhy 2014

Vianočné trhy 2014

Vianočné trh (15.12.2013)

Vianočné trh (15.12.2013)

Vianočné trh (15.12.2013)

Obec Vinica

Obec leží v strede bývalej Hontianskej Župy, medzi Balážskými Ďarmotami a Šahami, pod kopcami Krupinskej planiny blízko Ipľu.

Terajšiu obec tvoria bývalé osídlenia: Dolné Nekyje, Stredné Nekyje, Horné Nekyje, Kostolica a Leklinec (zriedko aj Lekninec). Nekyje ako obec sú spomínané najskor v roku 1135, kedy sa objavila na zozname obcí listiny uhorského kráľa Belu II.

Nekyje patrily do roku 1923 medzi najviac osídľovanie okolia. Hontianska župa mala v tom čase 21 miest, jedným z nich boli Nekyje.  V období 1902 - 1923 bolo mesto Nekyje okresným sídlom.

Vinica poloha obce

Úradná tabuľa

Aktuality

15.03.2019

VinFest Vinica 2019

Vážení výrobcovia vína, kolegovia a priatelia! Občianske združenie NEKVINUM POLGÁRI TÁRSULÁS tak ako po iné roky organizuje súťaž VINFEST VINICA, ktorá je nominačnou výstavou pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2019. Odborné hodnotenie prihlásených vín sa bude konať dňa 12.4.2019 a oficiálne vyhlásenie výsledkov, spojené s kultúrnym programom, sa uskutoční dňa 18.5.2019 o18:00 hod. v kultúrnom dome obce Vinica. Na súťaži očakávame účasť všetkých slovenských výrobcov vín a sme presvedčení, že táto akcia bude prehliadkou najlepších slovenských vín. Ďalšie informácie a prílohy k prihláseniu na súťaž nájdete na stránke www.vinica.sk. V prípade potreby sa môžete informovať telefonicky, alebo mailom: Gabriel Zsigmond, mob: 0907133759, e-mail: vino@zsigmond.sk Gabriela Zsigmondová, mob: 0907105421, e-mail: nekvinum@gmail.com Tešíme sa na Vašu účasť. S pozdravom NEKVINUM Organizátor súťaže Kedves bortermelők, kollégák és barátok! A NEKVINUM POLGÁRI TÁRSULÁS idén is megszervezi a VINFEST VINICA borversenyt, amely a 2019-es Országos Borszalon nevezési kiállítása. A versenyen résztvevő borok szakmai értékelésére 2019. április 12-én kerül sor, az eredmények ismertetése pedig 2019. május 18-án 18:00 órakor, kulturális programmal egybekötve kerül megrendezésre az Ipolynyéki kulturális házban. További információkat és a versennyel kapcsolatos mellékleteket a www.vinica.sk oldalon találják. Információt kérhet telefonon, vagy mailen: Gábor Zsigmond, mob: 0907133759, e-mail: vino@zsigmond.sk Gabriella Zsigmond, mob: 0907105421, e-mail: nekvinum@gmail.com Üdvözlettel NEKVINUM Polgári Társulás

Detail Aktuality

07.03.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta SR vydáva OcÚ Vinica do 15.3.2019, do 15,30 hod. A választói igazolvány kiadását személyesen, legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (azaz legkésőbb 2019. 3. 15-én) 15,30 óráig lehet intézni a községi hivatalban.

Detail Aktuality

19.02.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Informácie pre voliča. Tájékoztatás a választópolgárok részére.

Detail Aktuality