Menu
Obec Vinica
Vinica

! KORONAVÍRUS !

Zobrazené 1-30 z 60

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Dátum: 25. 1. 2022

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Informácie ÚVZ SR: Domáca izolácia a karanténa

Dátum: 1. 12. 2021

Informácie ÚVZ SR: Domáca izolácia a karanténa

Covid 19 -omikron variant

Dátum: 30. 11. 2021

Covid 19 -omikron variant

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

Dátum: 25. 11. 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

1. Vyhláška k zavedeniu povinného režimu OTP na pracoviskách

Dátum: 25. 11. 2021


1. Vyhláška k zavedeniu povinného režimu OTP na pracoviskách

Výzva RÚVZ na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19

Dátum: 25. 5. 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR vyzýva obyvateľov okresu Veľký Krtíš na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 za účelom prevencie pred ďalšou vlnou tohto ochorenia.

Uznesenie Vlády SR - skončenie núdzového stavu

Dátum: 18. 5. 2021

Vláda SR uznesením č. 260 zo dňa 14. mája 2021 rozhodla o skončení núdzového stavu, ktorý na Slovensku trval od 30.09.2020.
Núdzový stav končí dňom 14.05.2021.
Mimoriadna situácia vyhlásená dňa 11.03.2020 trvá naďalej.

Očkovanie - Veľký Krtíš

Dátum: 14. 4. 2021

Banskobystrický samosprávny kraj otvoril veľkokapacitné očkovacie centrá v týchto okresných mestách:

Oznámenie o možnosti absolvovania AG COVID-19 testu vo Veľkom Krtíši

Dátum: 5. 2. 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že počas víkendu 6.-7. februára 2021 majú možnosť absolvovať antigénové testovanie COVID-19 vo Veľkom Krtíši:
- IVIMED, Železničná 1097/1, Veľký Krtíš – sobota, nedeľa v čase od 9.00 – 17.00 hod.
- Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o. Nemocničná 456/1, Veľký Krtíš – sobota v čase od 8.00 – 16.00 hod.

Informácia k pandemickému ošetrovnému po 08.02.2021

Dátum: 5. 2. 2021

Prinášame Vám informáciu k pandemickému ošetrovnému po otvorení škôl 08.02.2021:

OZNAM - testovanie v Šahách - január 2021

Dátum: 23. 12. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že spoločnosť HOSPITALE, s.r.o. v Šahách bude vykonávať testovanie antigénovými testami a PCR testovanie za nasledovných podmienok:

VYHLÁŠKA Regionáloneho úradu verejného zdravotníctva VK zo dňa 21.12.2020

Dátum: 23. 12. 2020

RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši dňa 21.12.2020 vydal nasledovnú vyhlášku:

OZNAM - testovanie

Dátum: 7. 12. 2020

Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o. Veľký Krtíš vykonáva testovanie obyvateľstva antigénovými testami v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod. v pracovných dňoch.

Prevádzkový poriadok pre odberové miesto v súvislosti s celoplošným testovaním populácie SR antigénovými testami na COVID-19

Dátum: 23. 10. 2020

Úrad verejného zdravotníctva vydal vzorový Prevádzkový poriadok pre odberové miesta na testovanie COVID-19.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Dátum: 20. 10. 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 30.09.2020

Dátum: 2. 10. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 30.09.2020 vydal opatrenie platné od 01.10.2020, ktorým nariaďuje prevádzkovateľom dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení.

Opaternie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 29.09.2020

Dátum: 2. 10. 2020

opatrenie zo dňa 29.09.2020:
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
-detí do 3 rokov veku,
-osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
-osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
-osôb so závažnými poruchami autistického spektra, -vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
-žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
-žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
-deti v interiéri materskej školy a jaslí,
-osoby pri výkone športu,
-fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
-osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
-výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
-osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk, -účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
-zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Uznesenie vlády SR č. 587 zo dňa 30.09.2020

Dátum: 2. 10. 2020

Vláda SR týmto uznesením schvaľuje vyhlásenie núdzového stavu na celom území SR od 1. októbra 2020 na 45 dní.

Verejná vyhláška RÚVZ Veľký Krtíš zo dňa 24.09.2020

Dátum: 24. 9. 2020

Dňa 24.09.2020 vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva ROZHODNUTIE o nariadení nových opatrení platných s účinnosťou od 25.09.2020 do 02.10.2020:

Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19

Dátum: 7. 7. 2020

V nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid-19, ako aj predpoklad príchodu druhej vlny pandémie tohto ochorenia je nevyhnutné, aby boli poskytovatelia sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb dostatočne pripravení na takúto epidemiologickú situáciu a jej možné dôsledky na poskytovanie sociálnej služby v týchto zariadeniach. Toto usmernenie upravuje pre poskytovateľov sociálnych služieb osobitné odporúčania nad rámec podmienok zabezpečenia bežného chodu zariadení, k ich príprave na druhú vlnu pandémie, ako aj pre prípad výskytu ochorenia Covid-19 v zariadení pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení v súlade s aktuálnym usmernením ÚVZ č. OE/3449/99812/2020http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/. V prípade potreby poskytovateľ konzultuje režimové a organizačné opatrenia a postupy súvisiace s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR, vydanými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, s príslušným RÚVZ.

Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o skončení núdzového stavu

Dátum: 15. 6. 2020

Núdzový stav vyhlásený na celom území SR končí odo dňa 14.06.2020 o 00:00 hod.

koštovka vín 2020

Dátum: 9. 6. 2020

S radosťou vám oznamujeme dátum tohtoročnej VKVC – Veľkokrtíšskej vínnej cesty - 20.jún 2020, ktorá sa bude konať ako aj minulý rok, v otvorených pivniciach. Ak už máte dosť karantény, príďte sa odreagovať a navštívte medzi ostatnými aj naše vinárstvo vo Vinici.
Máte možnosť spoznať a vidieť pivnice zúčastnených vinárstiev, zoznámiť sa s ich históriou a v neposlednom rade okoštovať z ponuky viac druhov vína. S radosťou vás očakávame.

Mimoriadna zmena cestovného poriadku

Dátum: 11. 5. 2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 10.05.2020.

Infoleták BBSK

Dátum: 29. 4. 2020

Úrad banskobystrického samosprávneho kraja vydal stručný prehľadný informačný leták určený pre seniorov v čase pretrvávajúcej pandémie koronavírusu.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

Dátum: 24. 4. 2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vydal dňa 20.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia).

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 233 z 16. apríla 2020

Dátum: 17. 4. 2020

k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom

Uznesenie vlády SR č. 174/2020 zo dňa 27.3.2020

Dátum: 16. 4. 2020

Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín

Upozornenie pre občanov !

Dátum: 14. 4. 2020

Na základe podnetu z riaditeľstva Červeného kríža sme sa dozvedeli, že v oblasti obce Dobrá Niva sa pohybovala biela dodávka s červeným krížom, ktorej posádka tvrdila občanom, že ide o mobilné odberné miesto vzoriek.
Momentálne na území Banskobystrického samosprávneho kraja nepôsobí žiadna mobilná odberová jednotka zbierajúca vzorky za účelom testovania na ochorenie Covid-19. Ak by aj fungovala, NIKDY nebude takáto služba spoplatnená. Preto Vás prosím, aby ste o tom informovali svojich občanov a vyzvali ich k pozornosti. Ak by sa takáto pofidérna skupina ľudí alebo vozidlo pohybovali po Vašej obci či meste, občania by mali okamžite upozorniť príslušníkov polície.
Ďakujem Vám všetkým za tvrdú prácu v tomto náročnom čase. Aj vďaka Vám to spoločne zvládneme.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020

Dátum: 8. 4. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020

Dátum: 8. 4. 2020

Vláda obmedzuje podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59.
Plné znenie dokumentu:

Zobrazené 1-30 z 60

Udalosti v obci

Hont-Poiplie

.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:154
TÝŽDEŇ:154
CELKOM:479587

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 20. 5. 2024
mierny dážď 27 °C 12 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 22/14 °C
streda 22. 5. slabý dážď 18/13 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 21/11 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Foto 22