Navigácia

Obsah

 

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:  0961 699 555                    048/4306 555

 

Opatrenia HH SR uzatvorenie prevadzok.pdf (225.66 kB)

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) pripravila na svojom pondelkovom zasadnutí 40 opatrení proti šíreniu koronavírusu na Slovensku    celý text

 

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03.pdf (133.44 kB)

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia.pdf (3.74 MB)

Opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok (3).pdf (156.35 kB)

Upozornenie mestá a obce.pdf (258.77 kB)

Správy

Oznam BBSK - upravené cestovné poriadky SAD

BBSK oznamuje, že od 02.04.2020 vstupujú do platnosti upravené cestovné poriadky SAD Lučenec a SAD Zvolen.
Pozrieť si ich môžete na nasledovnom linku:
celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prevencia kriminality - seniori

Praktické informácie pre seniorov: celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia k 30.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 30.03.2020 - otvorenie niektorých prevádzok. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne opatrenia RÚVZ k 24.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 24.03.2020 vydal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie z mimoriadneho rokovania Bezpečnostnej rady okresu Veľký Krtíš zo dňa 23.03.2020

Dobrý deň,

dňa 23.03.2020 bolo projaté uznesenie z mimoriadneho rokovania Bezpečnostnej rady okresu Veľký Krtíš, kde bezpečnostná rada Vám ukladá pod bodom A, 3. Nezabúdať na písomné predkladanie odboru krízového riadenia Okresného úradu Veľký Krtíš, dátum zasadania krízového štábu obce a prijaté opatrenia. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

NAPTURPACK - výzva obyvateľstvu

Dobrý deň,
v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID-19, si Vás dovoľujeme upozorniť na informácie spoločnosti NATURPACK, aby boli občania ohľaduplní aj voči pracovníkom zberových spoločností. celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19

Dôležité upozornenie a usmernenie! celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Karanténne opatrenia účinné od 19.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Veľký Krtíš

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19
A kto má výnimku?
celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne informácie od Ministerstva zdravotníctva SR - 18.03.2020

Dobrý deň,
dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Prosíme o šírenie týchto informácii.

Spolu to zvládneme. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - odporúčanie pre samosprávy

MV SR vydalo dňa 17.03.2020 nasledovné odporúčania pre miestne samosprávy: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš

Dobrý deň,
RVPS Veľký Krtíš Vám oznamuje, že z dôvodu plnenia Núdzových opatrení sme upravili stránkové hodiny v pracovných dňoch denne a to:
od 8:00 do 11:00 hod. do odvolania.
Žiadateľ sa bude zdržiavať na vrátnici, kde bude vybavený a nebude sa pohybovať po budove.

V naliehavých prípadoch zasielame kontakty: + 421 905 523 943, ;421 90 5746 981; +421 904 313 313.

Za pochopenie ďakujem.
Riaditeľ RVPS Veľký Krtíš MVDr. Zdenek Medveď celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena a doplnenie opatrenia Hlavného hygienika SR k 16.03.2020

Opatrenie v bode A sa dopĺňa o výnimky na nasledovné činnosti, na ktoré sa zákaz prevádzky nevzťahuje:
11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
12. autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,
13. taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,
14. práčovne a čistiarne odevov. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zoznam členov krízového štábu obce Vinica + kontakty

Karta civilnej ochrany obce Vinica celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Obmedzené stránkové hodiny OcÚ Vinica

Stránkové hodiny Obecného úradu busú na základe odporúčaní Ministerstva vnútra SR od 16.03.2020 obmedzené na 8:00 až 11:00. Obmedzenie trvá až do odvolania. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zatvorenie maloobchodných prevádzok od 16.03.2020

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajni potravin, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajni potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
l0.prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Dôležité informácie pre občanov - 13.03.2020

V prílohách nájdete dôležité aktuálne informácie a odporúčané postupy v čase vyhláseného núdzového stavu v SR. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie Hlavného hygienika SR - karantena 12_03_2020-1

Rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020-1 celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie ministerky školstva_12.03.2020

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a
športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách
a školských zariadeniach
12.03.2020
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

KORONAVÍRUS - aktuálne informácie - 12.03.2020

OBEC VINICA INFORMUJE OBČANOV O UZNESENÍ VLÁDY SR O VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SÚVISLOSTI S OHROZENÍM ZDRAVIA OBČANOV.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vydal odporúčania aj obciam. Opatrenia sa týkajú konkrétne obmedzenia organizácie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti.
Zavádza sa povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí prídu z Talianska, Číny, Kórey a Iránu.
Tí, čo porušia karanténu, môžu dostať pokutu 1650 eur!
celý text

ostatné, náš tip | 12. 3. 2020 | Autor:

SČK - odber krvi zrušený !

Predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši oznamuje, že Plánovaný odber krvi dňa 19.3.2020 vo Veľkom Krtíši sa ruší. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

KORONAVÍRUS - mimoriadna situácia ! ! !

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

StVPS, a.s. - OZNAM

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19
oznamuje, že do odvolania sú:
Zákaznícke centrá ZATVORENÉ celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR z 09.03.2020 - Karanténa ! celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: