Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.05.2021

Kúpna zmluva zo dňa 29.4.2021

Kúpna zmluva zo dňa 29.4.2021

9 180,00 EUR deväťtisíc stoosemdesiat

STOL-MONT Ivan s.r.o.

Obec Vinica

29.04.2021

Zmluva o poradenských služieb pri VO_zo dňa 28.04.2021

Zmluva o poradenských služieb pri VO_zo dňa 28.04.

1 000,00 EUR tisíc

Tatra Tender s. r. o.

Obec Vinica

21.04.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2019

nula eur

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

01.04.2021

Kúpna zmluva zo dňa 1.4.2021, Trade Agro Transport, s.r.o.

Kúpna zmluva zo dňa 1.4.2021, Trade Agro Transport

62 099,60 EUR šesťdesiatdva tisíc deväťdesiatdeväť eur päťdesiat centov

Obec Vinica

TRADE-AGRO-TRANSPORT, s.r.o.

29.03.2021

Mandátna zmluva zo dňa 29.3.2021

Mandátna zmluva zo dňa 29.3.2021

2 900,00 EUR dvetisíc deväťdesiat

V.O.V.S., s.r.o.

Obec Vinica

18.03.2021

Kúpna zmluva zo dňa 18.03.2021

Kúpna zmluva zo dňa 18.03.2021

6 380,00 EUR šesťtisíctristoosemdesiat

Obec Vinica

TagriS, s.r.o.

16.03.2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-177/2021

Zmluva o výpožičke zo dňa 03.03.2021

nula

Obec Vinica

slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/10/16022021

Nájomná zmluva č. 1/10/16022021

156,04 EUR stopäťdesiatšesť eur a štyri centov

Marta Mihalíková

Obec Vinica

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/9/16022021

Nájomná zmluva č. 1/9/16022021

132,24 EUR stotridsaťdva eur a dvadsaťštyri centov

Gabriel Tóth

Obec Vinica

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/8/16022021

Nájomná zmluva č. 1/8/16022021

133,59 EUR stotridsaťtri eur a päťdesiatdeväť centov

Peter Hanulák

Obec Vinica

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/7/16022021

Nájomná zmluva č. 1/7/16022021

169,31 EUR stošesťdesiatdeväť eur a tridsaťjeden centov

Erik Sztruhár

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/6/16022021

Nájomná zmluva č. 1/6/16022021

169,31 EUR stošesťdesiatdeväť eur a tridsaťjeden centov

Lilla Šramková

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/5/16022021

Nájomná zmluva č. 1/5/16022021

144,33 EUR stoštyridsaťštyri eur a tridsaťtri centov

Karol Bugyi

Obec Vinica

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/4/16022021

Nájomná zmluva č. 1/4/16022021

127,56 EUR stodvadsaťsedem eur a päťdesiatšesť centov

Andrea Balážová

Obec Vinica

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/3/16022021

Nájomná zmluva č. 1/3/16022021

160,12 EUR stošesťdesiat eur a dvanásť centov

Peter Kelemen

Obec Vinica

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/2/16022021

Nájomná zmluva č. 1/2/16022021

143,72 EUR stoštyridsaťtri eur a sedemdesiatdva centov

Annamária Dobosová

Obec Vinica

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/1/16022021

Nájomná zmluva č. 1/1/16022021

161,75 EUR stošesťdesiatjeden eur a sedemdesiatpäť cetntov

Gabriel Garay

Obec Vinica

24.02.2021

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 01/2021

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č.

147,72 EUR stoštyridsaťseden eur a sedemdesiatdva centov

Darina Kukolíková

Obec Vinica

18.02.2021

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 22.12.2020

6 300,00 EUR Šesťtisíctristo eur

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

04.02.2021

Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní zo dňa 3.2.2021

Nula euro

ELECTROLAND s.r.o.

Obec Vinica

03.02.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 29.1.2021

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

01.02.2021

Mandátna zmluva zo dňa 29.01.2021

Mandátna zmluva zo dňa 29.01.2021

2 390,00 EUR dvetisíctristodeväťdesiat

K.ING.VK, s.r.o.

Obec Vinica

29.01.2021

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

Zmluva zo dňa 28.1.2021

540,00 EUR Päťstoštyridsať eur

Obec Vinica

SPP-distribúcia, a.s.

22.01.2021

Zmluva o zneškodňovaní odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

Zmluva o zneškodňovani odpadu zo dňa 20.1.2021

10,00 EUR desať eúr

MH-Marketing

Obec Vinica

13.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

6303012758

nula

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: