Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2021

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 01/2021

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č.

147,72 EUR stoštyridsaťseden eur a sedemdesiatdva centov

Darina Kukolíková

Obec Vinica

18.02.2021

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 22.12.2020

6 300,00 EUR Šesťtisíctristo eur

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

04.02.2021

Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní zo dňa 3.2.2021

Nula euro

ELECTROLAND s.r.o.

Obec Vinica

03.02.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 29.1.2021

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

01.02.2021

Mandátna zmluva zo dňa 29.01.2021

Mandátna zmluva zo dňa 29.01.2021

2 390,00 EUR dvetisíctristodeväťdesiat

K.ING.VK, s.r.o.

Obec Vinica

29.01.2021

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

Zmluva zo dňa 28.1.2021

540,00 EUR Päťstoštyridsať eur

Obec Vinica

SPP-distribúcia, a.s.

22.01.2021

Zmluva o zneškodňovaní odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

Zmluva o zneškodňovani odpadu zo dňa 20.1.2021

10,00 EUR desať eúr

MH-Marketing

Obec Vinica

13.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

6303012758

nula

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Vinica

13.01.2021

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 38/2021

38/2021

81 992,63 EUR osemdesiatjedentisícdeväťstodeväťdesiatdva eur a šesťdesiattri centov

A.En. Slovensko, s.r.o.

Obec Vinica

11.01.2021

Szerződés melléklet

Szerződés melléklet

nula

PIRAMIS zenekar

Obec Vinica

08.01.2021

Dodatok k zmluve č. V 561/08

Dodatok k zmluve č. V 561/08

nula

Obec Vinica

Marius Pedersen

21.12.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dodani tovarov a sluzieb_WiFi pre teba zo dňa 10.08.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dodani tovarov a sluzieb_Wi

nula

ELECTROLAND s.r.o.

Obec Vinica

20.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Nula

Obec Vinica

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

16.12.2020

Zmluva o dielo zo dňa 16.12.2020

Zmluva o dielo zo dňa 16.12.2020

177 996,77 EUR stosedemdesiatsedemtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur a sedemdeiatsedem centov

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

14.12.2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 14.12.2020

655,00 EUR Šesťstopäťdesiatpäť euro

Gabriel Fekete a Edina Fekete

Obec Vinica

02.12.2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W302-221-35

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

116 999,99 EUR stošestnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť centov

Obec Vinica

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

30.11.2020

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2020

2/2020

252,00 EUR dvestopäťdesiatdva eur

Trade Station, s.r.o.

Obec Vinica

25.11.2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 19.11.2020

97,50 EUR Deväťdesiatsedem euro päťdesiat centov

Zoltán Zsigmond

Obec Vinica

12.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva zo dňa 10.11.2020

1 014,00 EUR Jedentisícštrnásť euro

Obec Vinica

Galileo Corporations s.r.o.

12.11.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva zo dňa 10.11.2020

1 242,00 EUR Jedentisícdvestoštyridsaťdve eurá

Galileo Corporations s.r.o.

Obec Vinica

11.11.2020

Zmluva

Zmluva zo dňa 10.11.2020

7 548,00 EUR Sedemtisícpäťstoštyridsaťosem euro

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vinica

06.11.2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2020

55,00 EUR Päťdesiatpäť euro

Ronald Dobos, Katarína Dobosová rod. Szabóová

Obec Vinica

03.11.2020

Zmluva o prenájme pozemkov č. 1/2020

Zmluva o prenájme pozemkov č. 1/2020

1,00 EUR jedno euro

Obec Vinica

Pozemkové spoločenstvo Vinica

03.11.2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2020

140,00 EUR Jedenstoštyridsať euro

Tomáš Szuma

Obec Vinica

03.11.2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2020

502,50 EUR Päťstodva euro päťdesiat centov

Ing.Tibor Böjtös

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: