Menu
Obec Vinica
Vinica

Aktuálne prebieha úprava webovej stránky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 6. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 30.6.2022

Kúpna zmluva zo dňa 30.6.2022

375,00 EUR tristosedemdesiatpäť

Ing. József Nagy rod. Nagy

Obec Vinica

28. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 05/22

Zmluva o dielo č. 05/22

821 400,00 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

27. 6. 2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 59/2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 5

nula euro

Obec Vinica

KRONOSPAN, s.r.o.

22. 6. 2022

Darovacia zmluva zo dňa 28.2.2022

Darovacia zmluva zo dňa 28.2.2022

nula euro

Obec Vinica

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

13. 6. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 02/2021 zo dňa 26.05.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 02/2021 zo dňa 26

1 654 194,37 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

9. 6. 2022

Zmluva - Szerződés - 2022.8.28.

Zmluva - Szerződés - 2022.8.28.

4 300,00 EUR štyritisíc tristo euro

NÍVÓT Közhasznú Nonprofit Kft.

Obec Vinica

8. 6. 2022

Zmluva č, 1139-2022-ODDDO

Zmluva č, 1139-2022-ODDDO

8 900,00 EUR

Obec Vinica

Banskobystrický samosprávny kraj

8. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 13.04.2022

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 13.04.2022

800,00 EUR osemsto euro

TOTH-P, s.r.o.

Obec Vinica

8. 6. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP_zo dňa 6.6.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP_zo dňa 6.6.

Neuvedené

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3. 6. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 03.06.2022

Kúpna zmluva zo dňa 03.06.2022

1 457,50 EUR tisícštyristopäťdesiatsedem euro a päťdesiat centov

Dávid Nászali rod. Nászali

Obec Vinica

3. 6. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

2. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného obstarávania zo dňa 26.5.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného o

2 800,00 EUR dvetisíc osemsto

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

30. 5. 2022

Zmluva č. 4/2022

Zmluva č. 4/2022

2 000,00 EUR dvetisíc euro

Obec Vinica

poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA VINICA

30. 5. 2022

Zmluva č. 3/2022

Zmluva č. 3/2022

1 000,00 EUR jedentisíc euro

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

30. 5. 2022

Zmluva č. 7/2022

Zmluva č. 7/2022

500,00 EUR päťsto euro

Obec Vinica

Modelársky klub Vinica - Ipolynyéki makettezők klubja

30. 5. 2022

Zmluva č. 5/2022

Zmluva č. 5/2022

2 000,00 EUR dvetisíc euro

Obec Vinica

Občianske združenie NEKVINUM VINICA

27. 5. 2022

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 3322/DZM1/8420

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 3322/

nula euro

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 3322/ZAPOPU1/8420

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č.

nula euro

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Rámcová zmluva o platobných službách č. 3322/PS1/8420

Rámcová zmluva o platobných službách č. 3322/PS1/8

nula euro

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Rámcová zmluva o financovaní č. 3322/8420

Rámcová zmluva o financovaní č. 3322/8420

100 000,00 EUR stotisíc eur

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 3322/INV1/8420

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 3322/INV1/8

100 000,00 EUR stotisíc eur

Obec Vinica

BKS BANK AG

26. 5. 2022

Zmluva č. 1139/2022/ODDO

Zmluva č. 1139/2022/ODDO

8 900,00 EUR osemtisícdeväťsto

Obec Vinica

Banskobystrický samosprávny kraj

18. 5. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2022

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2022

8 568,00 EUR osemtisícpäťstošesťdesiatosem

Obec Vinica

Veríme v Zábavu, s.r.o.

16. 5. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 10.05.2022

Kúpna zmluva zo dňa 10.05.2022

1 716,12 EUR tisícsedemstošesťnásť eur dvanásť centov

Obec Vinica

Pesmenpol, spol. s.r.o.

10. 5. 2022

Zmluva č. 322 1062

Zmluva č. 322 1062

3 000,00 EUR tritisíc euro

Obec Vinica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 314