Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 20.07.2021

21 500,00 EUR dvadsaťjedentisíc päťsto eur

Obec Vinica

Ivan Lörinčík

16.07.2021

Zmluva o reklame

Zmluva zo dňa 16.07.2021

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Vinica

COOP Jednota Krupina, s.d.

16.07.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/37

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP

Neuvedené

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12.07.2021

Zmluva zo dňa 12.07.2021

Zmluva zo dňa 12.07.2021

150 716,74 EUR

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

02.07.2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2021

472,50 EUR Štyristosedemdesiatdva euro 50/100

Zuzana Tisza

Obec Vinica

30.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb 30.6.2021

Zmluva o poskytovaní služieb 30.6.2021

800,00 EUR osemsto euro

TOTH-P, s.r.o.

Obec Vinica

09.06.2021

Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č.4 zo dňa 8.6.2021

nula

Obec Vinica

NATUR PACK a.s.

28.05.2021

Zmluva o dielo_zo dňa 26.05.2021

Zmluva o dielo_zo dňa 26.05.2021

1 523 400,00 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

28.05.2021

Zámenná zmluva zo dňa 21.05.2021

Zámenná zmluva zo dňa 21.05.2021

nula

Obec Vinica

Peter Máté, Soňa Mátéová

26.05.2021

Zmluva o dielo_zo dňa 25.5.2021

Zmluva o dielo_zo dňa 25.5.2021

289 089,80 EUR dvestoosemdesiatdeväťtisícosemdesiatdeväť EUR/ osemdesiat centov

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Vinica

22.05.2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2021

2 114,22 EUR dvetisícjedenstoštrnásť euro dvadsaťdva centov

Gabriel Deák, Simona Deáková

Obec Vinica

21.05.2021

Zmluva o poskytnutí služieb_zo dňa 21.05.2021

Zmluva o poskytnutí služieb_zo dňa 21.05.2021

5 976,00 EUR päťtisícdeväťstosedemdesiatšesť

INSUCCOR s. r. o.

Obec Vinica

20.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2021

665,00 EUR Šesťstošesťdesiatpäť eur

Edina Baksa Csáki

Obec Vinica

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-00366

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

nula

Obec Vinica

Fond na podporu umenia

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva zo dňa 14.05.2021

nula

Obec Vinica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

03.05.2021

Kúpna zmluva zo dňa 29.4.2021

Kúpna zmluva zo dňa 29.4.2021

9 180,00 EUR deväťtisíc stoosemdesiat

STOL-MONT Ivan s.r.o.

Obec Vinica

29.04.2021

Zmluva o poradenských služieb pri VO_zo dňa 28.04.2021

Zmluva o poradenských služieb pri VO_zo dňa 28.04.

1 000,00 EUR tisíc

Tatra Tender s. r. o.

Obec Vinica

26.04.2021

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti VO_zo dňa 23.04.2021

zo dňa 23.04.2021

4 950,00 EUR štyritisícdeväťstopäťdesiat

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

21.04.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2019

nula eur

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

01.04.2021

Kúpna zmluva zo dňa 1.4.2021, Trade Agro Transport, s.r.o.

Kúpna zmluva zo dňa 1.4.2021, Trade Agro Transport

62 099,60 EUR šesťdesiatdva tisíc deväťdesiatdeväť eur päťdesiat centov

Obec Vinica

TRADE-AGRO-TRANSPORT, s.r.o.

29.03.2021

Mandátna zmluva zo dňa 29.3.2021

Mandátna zmluva zo dňa 29.3.2021

2 900,00 EUR dvetisíc deväťdesiat

V.O.V.S., s.r.o.

Obec Vinica

18.03.2021

Kúpna zmluva zo dňa 18.03.2021

Kúpna zmluva zo dňa 18.03.2021

6 380,00 EUR šesťtisíctristoosemdesiat

Obec Vinica

TagriS, s.r.o.

16.03.2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-177/2021

Zmluva o výpožičke zo dňa 03.03.2021

nula

Obec Vinica

slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/10/16022021

Nájomná zmluva č. 1/10/16022021

156,04 EUR stopäťdesiatšesť eur a štyri centov

Marta Mihalíková

Obec Vinica

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 1/9/16022021

Nájomná zmluva č. 1/9/16022021

132,24 EUR stotridsaťdva eur a dvadsaťštyri centov

Gabriel Tóth

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: