Navigácia

Obsah

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 č. 4/2020

VZN 4_2020.docx (42.4 kB)