Navigácia

Obsah

Komisie

A/ Zriaďuje

Komisie , a to:

- Na ochranu verejného záujmu, finančnú a správy majetku
- Sociálnych vecí a verejného poriadku
- Kultúrnu
- Športovú a mládeže
- Výstavby, územného plánovania a životného prostredia

B/ Volí

1.
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, finančnej a správy majetku: Michal Kušický, Ing.
b) členov komisie: z poslancov: Florián Gyurász, Ing., Richard Segeč, Gabriel Zsigmond, Ing.
odborníkov: Lívia Jámborová
tajomníčka: Lívia Jámborová

2.
a) predsedu komisie sociálnej : Dániel Nagy
b) členov komisie: z poslancov: Arpád Brezovský, Ing., Michal Kušický, Ing.
odborníkov: Balíková Margita, Erika Kušická, Mgr., Tímea Oroszlányová
tajomníčka: Katalin Mics


3.
a) predsedu komisie kultúrnej: Gabriel Zsigmond, Ing.
odborníkov: Judita Balíková, Edina Baksa Csáki, Anett Szécsényi, Mgr., Ottó Baláž, Tamás Molnár, Mgr., Sándor Pobori
tajomníčka: Halkóová Renáta

4.
a) predsedu komisie športovej a mládeže: Richard Segeč
b) členov komisie: z poslancov: Gabriel Zsigmond, Ing.
odborník: Karol Bugyi, František Dobos, Peter Marinyec, Mgr., Ladislav Szabó,
tajomníčka: Katalin Mics

5.
a) predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia: Milán Koháry
b) členov komisie: z poslancov: Arpád Bujdoš, Richard Segeč
odborník: Nagy Zoltán, Ing., Imrich Petényi
tajomníčka: Iveta Nászaliová