Navigácia

Obsah

Komisie

A/ Zriaďuje

Komisie , a to:

- Finančnú a správy majetku
- Sociálnych vecí a verejného poriadku
- Kultúrno-športovú a mládeže
- Výstavby, územného plánovania a životného prostredia

B/ Volí

1.
a) predsedu komisie finančnej : Gyurász Florian, Ing.
b) členov komisie: z poslancov: Baksa Kristián, Ing., Zsigmond Gabriel, Ing.
odborníkov: Zsigmond Zsolt, Ing., Petrezsél Alexander,
tajomníčka: Judita Kelemenová, Ing.

2.
a) predsedu komisie sociálnej : Nagy Dániel
b) členov komisie: z poslancov: Balíková Margita
odborníkov: Gömöryová Mária, Valentová Alžbeta, Erika Kušická
tajomníčka: Katalin Mics


3.
a) predsedu komisie kultúrno-športovej a mládeže: Molnár Tamás
odborníkov: Szécsényi Anett, Mgr.,Nagyová Terézia, Baláž Otto, Gabriel Zsigmond, Balíková Judita, Gömöry Lóránt, Ing., Sándor Pobori
tajomníčka: Halkóová Renáta

4.
a) predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia: Baksa Kristián, Ing.
b) členov komisie: z poslancov: Bugyi Arpád, Mgr., Koháry Milan, Segeč Richard
odborník: Kelemen Attila
tajomníčka: Nóra Gulová