Navigácia

Obsah

Zamestnanci

 • Ottó Baláž - kultúrny referent
 • Ing. Judita Kelemenová - účtovníčka OcÚ
 • Nóra Gulová - daňová referentka
 • Jana Balážiková - spoločný OÚ,referentka pre stavebné vecí
 • Marta Böjtösová - učiteľka MŠ
 • Helena Cseriová - pomocná pracovná sila OcÚ
 • Gabriel Deák - vodič OcÚ
 • Renáta Halkóová - mzdová účtovníčka
 • František Kelemen - vodič OcÚ
 • Eniko Sztruhár - matrikárka
 • Mgr. Anett Szécsényi- riaditeľka MŠ
 • Homolyová Alžbeta - učiteľka MŠ
 • Mária Pásztorová - pomocná pracovná sila MŠ
 • Pobori Sándor- správca ČOV
 • Ing. Viola Zsigmondová - učiteľka MŠ
 • Bojtosová Marta - učíteľka MŠ