Navigácia

Obsah

Zamestnanci

 • Katalin Mics - matrika
 • Lívia Jámborová - účtovníctvo
 • Renáta Halkóová - personalistika a mzdy
 • Iveta Nászaliová - dane a miestne poplatky
 • Jana Balážiková - spoločný stavebný úrad
 • Piroska Hrubík - knižnica
 • Sándor Pobori - správca ČOV
 • Ottó Kušický - pomocná pracovná sila OcÚ
 • Alžbeta Kušická - pomocná pracovná sila OcÚ
 • František Dobos - pomocná pracovná sila OcÚ
 • Mgr. Anett Szécsényi - riaditeľka MŠ
 • Marta Böjtösová - učiteľka MŠ
 • Alžbeta Homolyová - učiteľka MŠ
 • Ing. Viola Zsigmondová - učiteľka MŠ
 • Judita Marinyecová - učiteľka MŠ