Navigácia

Obsah

Dôležité telefónne čísla

1

Rýchla lekárska pomoc 112
Polícia 158
Hasičský a záchr.zbor 158
Inform. o telefónnych číslach v SR 1181


 

Slovak Telecom - centrum služieb byty: 0800123500 
firmy: 0800123456
Stredoslovenské vodárne zákaznícka linka: 0850111234
SPP zákaznícka linka: 0850111363 
poruchová linka: 0850111727
SEE - zákaznícka linka domácnosti: 0850111468
firmy: 0850123555


Na uvedené čísla sa volá z celého územia SR bez predvoľby:
 

Lekárska pohotovostná služba V.Krtíš 4831111
Vodárne a kanalizácie V. Krtíš 4830527
Stredoslov.plynárenský priemysel V.Krtíš 4831765
Daňový úrad V.Krtíš 4831412
Sociálna poisťovňa V.Krtíš 4831903
Úrad práce soc.vecí a rodiny V.Krtíš 4830352
Správa katastra Veľký Krtíš 4831122