Navigácia

Obsah

Interné predpisy

Knižničný a výpožičný poriadok v obecnej knižnici Vinica - tu ku stiahnutiu .pdf, 477,08 kB

Návrh-Rokovací poriadok - tu ku stiahnutiu .doc, 115 kB

Organizačný poriadok obce -tu ku stiahnutiu .doc, 64,5 kB

Organizačný poriadok OcÚ Vinica 2012.11.19 - tu ku stiahnutiu .pdf, 218,43 kB

Pracovný poriadok 2012.11.19. - tu ku stiahnutiu .pdf, 252,87 kB

Prevádzkový poriadok materskej školy - tu ku stiahnutiu .doc, 63 kB

Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku - tu ku stiahnutiu .doc, 148 kB

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - tu ku stiahnutiu .doc, 147 kB

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - tu ku stiahnutiu .doc, 147,5 kB

Štatút obce - tu ku stiahnutiu .doc, 110,5 kB

Štatút obecnej knižnice vo Vinici - tu ku stiahnutiu .pdf, 99,22 kB