Menu
Obec Vinica
Vinica

Projektek

Projekty - publicita

#

EACEA - Perspektívna kvalita života v Európe - Ekologické stretnutie vo Vinici

Dátum: 12. 10. 2021

EACEA - Perspektívna kvalita života v Európe - Ekologické stretnutie vo Vinici

Plagát-publicita k projektu "Budovanie bezplatných WiFi sierí na verejných miestach obce Vinica" 1

Plagát-publicita k projektu "Budovanie bezplatných WiFi sierí na verejných miestach obce Vinica"

Dátum: 2. 8. 2021

WiFi pre Teba

Otváracie podujatie - Interreg 1

Otváracie podujatie - Interreg

Dátum: 22. 6. 2021

Tlačová správa

Plagát-publicita k projektu "Nové knihy pre Obecnú knižnicu vo Vinici"

Dátum: 26. 4. 2021

Akvizícia knižničného fondu.

Plagát - Publicita k projektu "Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš"

Dátum: 1. 3. 2021

Miesto realizácie: okres Veľký Krtíš
Výška NFP: 121 151,36 EUR

Plagát - publiciata k projektu "Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Vinica"

Dátum: 23. 2. 2021

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku v rámci materskej školy so sídlom na ulici Pivničná 673 v obci Vinica. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v obci Vinica.

Plagát-publicita k projektu „Rozvoj energetických služieb v obci Vinica“

Dátum: 15. 1. 2021

Rozvoj energetických služieb

Propagačný plagát projektu „Zberný dvor v obci Vinica“

Dátum: 15. 1. 2021

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018 NFP: 277 051,88 EUR Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2021
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu „Zberný dvor v obci Vinica“, predkladaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32, je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v záujmovom území obce Vinica prostredníctvom hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“. Žiadateľom ako aj miestom realizácie je obec Vinica, katastrálne územie obce tvorí záujmové územie projektu, cieľovou skupinou sú obyvatelia obce a ostatné subjekty pôsobiace na jej území.

Dva regióny - jedna tvár

Dátum: 24. 11. 2020

Projekt s identifikačným číslom: FMP-E/1901/1.1/018 v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Podpora spolužitia a multikultúrneho dialógu rôznych komunít v obci Vinica

Dátum: 11. 5. 2020

Prijímateľ: Obec Vinica
Názov projektu: Podpora spolužitia a multikultúrneho
dialógu rôznych komunít v obci Vinica
Výška dotácie: 40 000 Eur
„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – program Podpora regionálneho rozvoja“

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica

Dátum: 6. 4. 2015

V čase od 06/2014 do 01/2015 bol zrealizovaný projekt Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica s kódom 25120220201 v celkovej výške 235 952,09 EUR, vďaka čomu bolo vymenených všetkých 284 svietidiel.
Projekt bol podporený zdrojmi z OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Aktuális időjárás

ma, kedd 7. 12. 2021
szórványos felhőzet 1 °C -4 °C
szerda 8. 12. kevés felhő 1/-4 °C
csütörtök 9. 12. havazás 1/-2 °C
péntek 10. 12. borús égbolt 0/-6 °C

Fényképgaléria

Véletlenszerű kiválasztás a galériából