Menu
Obec Vinica
Vinica

Szerződések

SWAN

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

449_zmluva_swan_internet_2012_05_16.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MBStiahnuté: 302×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy o spolupráci pri pojektoch

Zmluva o poskytnuti sluzby pri projekte modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinica

344_Zmluva_o_poskytnuti_sluzby__verejne_osv__CENTIRE.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,49 kBStiahnuté: 277×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č. 6/2010 o spolupráci pri projekte Modernizácia VO v obci - Centire s.r.o Bratislava

344_zmluva_.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,38 kBStiahnuté: 369×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č. 3/2010 o spolupráci pri projekte ochrana pred povodňam v obci - EC Group s.r.o B. Bystr

344_zmluva3.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,75 kBStiahnuté: 303×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy o poskytnutí NFP zo ŠR

Zmluva o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospodárstva SR na Revitalizáciu centrálnej zóny

343_zmluvaNFP_revitalizacia.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,18 kBStiahnuté: 268×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospodárstva SR na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnici

343_zmluvaNFP_hasicskazbrojnica.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,15 kBStiahnuté: 286×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o poskytnutí NFP od Min.Kultúry SR na nákup výpočtovej techniky z multifunkčného zariadenia

343_zmluva2_kniznica.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,85 kBStiahnuté: 291×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o poskytnutí NFP od Min.Kultúry SR na nákup knižničného fondu

343_zmluva_kniznica.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,65 kBStiahnuté: 280×

Vložené: 30. 11. 2017

príloha č. 2 k dodatku č . 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2214022014301

343_priloha_c__2_k_dodatku_c___1_k_zmluve_o_poskytnuti_NFP_c__Z2214022014301.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,16 MBStiahnuté: 339×

Vložené: 30. 11. 2017

príloha č 1. zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2214022014301

343_priloha_c_1__zmluvy_o_poskytnuti_NFP_c__Z2214022014301.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,7 MBStiahnuté: 279×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospodárstva SR na revitalizáciu centrálnej zóny

343_dodatok_k_zmluve.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,17 kBStiahnuté: 292×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP od Min.Pôdohospod. SR na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnici

343_dodatok.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,68 kBStiahnuté: 257×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy mandátne

Zmulva o poskytnutí služby

337_IMGZmluva_o_poskytnuti_sluzby_.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,23 kBStiahnuté: 283×

Vložené: 30. 11. 2017

Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru na rekonštr.hasičskej zbrojnice

337_mandatna_zmluva.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,1 kBStiahnuté: 263×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru na rekonštr.hasičskej zbrojnice

337_mandatnazmluva_dodatok1.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,01 kBStiahnuté: 266×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve - poradenská činnost'- výkon úkonov spojené so zabezpečenim realizácie diela,,Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica

337_IMGDodatok_k_Mand_zmluve_.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,08 kBStiahnuté: 253×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomné zmluvy na byty

Nájomná zmluva č. 9/2009 - Rados Attila, Vinica

336_najomna zmluva_9.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,14 kBStiahnuté: 278×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 8/2009 - Brezovsky Árpád, Vinica

336_najomna_zmluva_8.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,57 kBStiahnuté: 251×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 7/2009 - Koháry Milan, Vinica

336_najomna_zmluva_7.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,05 kBStiahnuté: 245×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 6/2009 - Nagy Árpád, Vinica

336_Najomna_zmluva_6.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,45 kB

Nájomné zmluvy na byty

Nájomná zmluva č. 27/2009 - Nagy Daniel, Vinica

336_Najomna_zmluva_27.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,41 kBStiahnuté: 167×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 26/2009 - Jánoška Roland, Vinica

336_Najomna_zmluva_26.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,29 kBStiahnuté: 168×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 25/2009 - Bartko Ladislav, Vinica

336_Najomna_zmluva_25.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,6 kBStiahnuté: 180×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 24/2009 - Vajdová Gabriela, Vinica

336_Najomna_zmluva_24.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,29 kBStiahnuté: 161×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 23/2009 - Šiket Gabriel, Vinica

336_Najomna_zmluva_23.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,66 kBStiahnuté: 166×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 22/2009 - Bažo Igor, Vinica

336_Najomna_zmluva_22.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,38 kBStiahnuté: 155×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 21/2009 - Feketeová Žofia, Vinica

336_Najomna_zmluva_21.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,29 kBStiahnuté: 172×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 20/2009 - Molnár Tomáš, Vinica

336_Najomna_zmluva_20.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,92 kBStiahnuté: 161×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 17/2009 - Benda Lóránt, Vinica

336_Najomna_zmluva_17.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,61 kBStiahnuté: 162×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 16/2009 - Medveová Erika, Vinica

336_Najomna_zmluva_16.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,57 kBStiahnuté: 185×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 15/2009 - Husár Oto, Vinica

336_Najomna_zmluva_15.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,5 kBStiahnuté: 164×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 14/2009 - Balázs Kornél, Vinica

336_Najomna_zmluva_14.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,17 kBStiahnuté: 172×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 13/2009 - Fábryová Tímea, Vinica

336_Najomna_zmluva_13.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,04 kBStiahnuté: 167×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 12/2009 - Zsigmond Gabriel, Vinica

336_Najomna_zmluva_12.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,74 kBStiahnuté: 254×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 11/2009 - Siket Gabriel, Vinica

336_Najomna_zmluva_11.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,24 kBStiahnuté: 169×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 10/2009 - Dobosová Adriana, Vinica

336_Najomna_zmluva_10.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,93 kBStiahnuté: 159×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 1/2007 - Nagy Gabriel, Vinica

336_najomna_zmluva_1_2007.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,33 kBStiahnuté: 178×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy na prenájom priestorov

Nájomná zmluva č. 1/2012 - Lesy SR š.p. Banská Bystrica

338_Zmluva.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,35 MBStiahnuté: 187×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 1/2010 - EQUUS a.s. Bratislava

338_zmluva_12010.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,4 kBStiahnuté: 160×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 1/2009 - Zberné suroviny a.s. Žilina

338_najomna_zmluva.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,4 kB

Zmluvy na prenájom priestorov

Nájomná zmluva č. 1/2008 - Lesy SR š.p. Banská Bystrica

338_zmluva_12008.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,41 kBStiahnuté: 165×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva č. 1/2007 - VINICA a.s. Vinica

338_zmluva_12007.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,71 kBStiahnuté: 184×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy na služby

IMGZmluva-SWAN_.pdf

339_IMGZmluva-SWAN_.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 632,1 kBStiahnuté: 186×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy o dodávke elektriny - Stredoslovenská energetika Žilina

339_Zmluva_o_dodavke_elektriny.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,6 MBStiahnuté: 183×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o prevádzkovaní ČOV - ČOV-KA s.r.o Mašková

339_zmluva_COV.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,11 kBStiahnuté: 243×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva na užívanie dopravných prostriedkov - Športový klub Vinica

339_zmluvy_sport.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,12 kBStiahnuté: 180×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č. 25/2008 na analýzu vôd na ČOV - Bel/NOVAMANN s.r.o Bratislava

339_analyza_vody.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,04 kBStiahnuté: 192×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č. 2/2011 o pripojení - Orange Slovensko a.s Bratislava

339_zmluva_mobil.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 844,97 kBStiahnuté: 215×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č. 2/2009 o užívaní softwarových produktov SMOS - REMEK s.r.o Nitra

339_zmluvao.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,87 kBStiahnuté: 170×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č. 12/2011 o používaní SW SMOS WIN - Remek s.r.o Nitra

339_zmluva_oSWRemek2011.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,46 kBStiahnuté: 163×

Vložené: 30. 11. 2017

Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu - VÚB a.s. Bratislava

339_potvrdenie.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,81 kBStiahnuté: 161×

Vložené: 30. 11. 2017

Poistná zmluva na úrazové poistenie UoZ na menšie obecné služby

339_uraz_poist_uchadzacov.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,96 kBStiahnuté: 170×

Vložené: 30. 11. 2017

Poistná zmluva na úrazové poistenie UoZ na dobrovoľnícke služby

339_uraz_poist_uchadzacov_o_zamestnanie.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,76 kBStiahnuté: 160×

Vložené: 30. 11. 2017

Poistná zmluva na úrazové poistenie UoZ - AČ na menšie obecné služby

339_urazove_poistenie.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,46 kBStiahnuté: 167×

Vložené: 30. 11. 2017

Poistná zmluva na úrazové poistenie sčítacích komisárov

339_uraz_poist_scitacich_komisarov.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,42 kBStiahnuté: 205×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní právnej pomoci - JUDr.St. Hlinka B.Bystrica

339_zmluva_o.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,73 kBStiahnuté: 168×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok k zmluve na odvoz komunálneho odpadu - cenník služieb pre rok 2012

339_zmluva1.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,32 kBStiahnuté: 197×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č. 4/2011 k Zmluve o dodávke plynu - budova Materskej školy

339_dodatok4.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,13 kBStiahnuté: 162×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č. 3/2011 k Zmluve o dodávke plynu -budova Kultúrneho domu

339_dodatok3.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,27 kBStiahnuté: 154×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č. 2/2011 k Zmluve o dodávke plynu - budova Zdravotného stediská

339_dodatok2.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,81 kBStiahnuté: 175×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy na služby

Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o dodávke plynu - budova Obecného úradu

339_dodatok1[1].pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,42 kBStiahnuté: 181×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy na zber a odvoz odpadu

Zmluva č. 6/2006 na odvoz elektroodpadu - METAL SERVIS Banská Bystrica

340_zmluva_6_2006.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,15 kBStiahnuté: 161×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č. 23/2008 o zbere komunálneho odpadu-Marius Pedersen a.s Trenčín

340_vyvoz_smeti.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,92 kBStiahnuté: 190×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č. 2/2008 o odbere nebezpečného odpadu-AKU TRANS s.r.o Nitra

340_zmluva_2_2008.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,4 kBStiahnuté: 170×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy o dotácií z rozpočtu obce

Zmluva o postytnutí dotácie z rozpočtu obce č.4/2011

342_zmluva4.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,18 kBStiahnuté: 169×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o postytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3/2011

342_zmluva_3.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,93 kBStiahnuté: 187×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o postytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/2011

342_zmluva_2.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,93 kBStiahnuté: 168×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o postytnutí dotácie z rozpočtu obce č.1/2011

342_zmluva_1.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,11 kBStiahnuté: 156×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpno - predajné zmluvy

Kúpna zmluva zo dňa 15.2.2011 - predaj služobného vozidla Passat

334_kupna_zmluva_Passat.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75 kBStiahnuté: 160×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti zo dňa 28.3.2011

334_kupna_zmluva2.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,5 kBStiahnuté: 168×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti zo dňa 17.3.2011

334_kupna_zmluva1.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,71 kBStiahnuté: 284×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti zo dňa 15.4.2011

334_kupna_zmluva.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,82 kBStiahnuté: 168×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájom nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č.Slovenská sporiteľňaa, a.s. Tomášikova 48,832 37 Bratislava

335_IMG_najomna_zml_822013.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,91 kBStiahnuté: 173×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č.1/2012- PSS, Mgr.Helena Mičurová, V.Krtíš

335_zmluvamicurova2012.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,11 kBStiahnuté: 147×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č.1/2011- Alena Nagyová, Dolinka 113

335_zmluvanagyova2011.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,28 kBStiahnuté: 161×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č.1/2011 - MVDr. Zoltán Zolczer, Dolinka 170

335_zmluvazolczer2011.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,73 kBStiahnuté: 161×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. Horvát Richard SLOVGASTRO 2000 Dolinka 11

335_IMG_zmluva_o_najme_nebyt_priest.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,24 kBStiahnuté: 170×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 6/2009 - Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava

335_Najomna_zmluva_2_2009.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,5 kBStiahnuté: 160×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 5/2009 - G.O.MED s.r.o V. Krtíš

335_najomna_zmluva_5_2009.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,47 kBStiahnuté: 164×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 5/1993 - VÚB a.s. Bratislava

335_najomna_zmluva_5_1993.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,11 kB

Nájom nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 4/2010 - Vajdová Gabriela, Vinica

335_Najomna_zmluva_4.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,09 kBStiahnuté: 152×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 3/2010 - Lukácsová Marcela, Vinica

335_najomna_zmluva_3_2010.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,65 kBStiahnuté: 155×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 3/2009 - MUDr.Jozef Mag, Vinica

335_Najomna_zmluva_3_2009.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,16 kBStiahnuté: 175×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 3/2003 - Strana maď.koalície Bratislava

335_Najomna_zmluva_3_2003.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,16 kBStiahnuté: 151×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 2/2010 - ZAMED s.r.o Komárno

335_najomna_zmluva_2_2010.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,03 kBStiahnuté: 152×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 2/2009 - MUDr.Ladislav Kovács, V.Krtíš

335_najomna_zmluva_2_20091.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,42 kBStiahnuté: 142×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 19/2009 - Zolcerová Tímea, Dolinka

335_najomna_zmluva_19_2009.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,18 kBStiahnuté: 315×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 18/2009 - CSEMADOK OV, Veľký Krtíš

335_najomna_zmluva_18_2009.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,47 kBStiahnuté: 168×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 17/2009 - CSEMADOK OV-redakcia KÜRTÖS

335_najomna_zmluva_17_2009.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,89 kBStiahnuté: 141×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 12/1994 - Úrad práce SVaR Veľký Krtíš

335_najomna_zmluva_5.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,8 kBStiahnuté: 255×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 1/2009 - INTERPRAMED s.r.o, Vinica

335_najomna_zmluva_1_2009.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,07 kBStiahnuté: 171×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 1/2008 - VINLINE spol.s.r.o Vinica

335_najomna_zmluva_1_2008.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,11 kBStiahnuté: 217×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.5/2009-G.O.MED s.r.o MUDr Št.Braunštein, V.Krtíš

335_dod1.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,15 kBStiahnuté: 166×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.5/2009 - MediNek GP s.r.o MUDr.K.Pásztori,Vinica

335_dodatokpasztori2012.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,32 kBStiahnuté: 171×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.17/2009 - CSEMADOK OV-redakcia KÜRTÖS

335_dk.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24 kBStiahnuté: 169×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.1/2011 - MVDr. Zoltán Zolczer, Dolinka 170

335_dodatokzolczer2011.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,07 kBStiahnuté: 147×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č.1/2009-INTERPRAMED s.r.o MUDr.Repka Št,Vinica

335_d1.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,39 kBStiahnuté: 314×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č. 3/2009 - MUDr. Jozef Mag, Vinica

335_dodatokmag2012.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,37 kBStiahnuté: 163×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č. 2/2009 - MUDr.Ladislav Kovács, V.Krtíš

335_do1.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,11 kBStiahnuté: 147×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytov.priestorov č. 18/2009 - CSEMADOK OV, Veľký Krtíš

335_dc.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,7 kB

Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo č. 4/2012 zo dňa 29.3.2012 - na stavbu Revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce Vinica

341_zmluva_o_dielo.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 814,16 kBStiahnuté: 191×

Vložené: 30. 11. 2017

ZMLUVA O DIELO 8.62 /2OIO uzavretá podl'a $ 536 a nasl. Obchodného zákonnika - Š - Team

341_Zmluva_o_dielo_-_S_-_Team_-_rekonstrukcia_hasicskej_zbrojnice.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,33 kBStiahnuté: 175×

Vložené: 30. 11. 2017

zmluva o dielo - elmont -dodatok č.1

341_zmluva_ver_osvet__1__dodatok.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,2 kBStiahnuté: 156×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o cyklickej údržbe toku v intr. obce Vinica na Veľkom Potoku v r.2011

341_Zmluva_o_dielo-slov_vod_pod_.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,96 kBStiahnuté: 172×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č.18/2011 na vypracovanie PD na Ochrana pred povodňami v obci Vinica stavbu

341_zmluva.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,81 kBStiahnuté: 149×

Vložené: 30. 11. 2017

Licenčná zmluva na poskytn.práva užívať digitálny systém miest zosnulých

341_zmluva2.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,13 kBStiahnuté: 154×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.62/2010 - na Rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice

341_dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,62 kBStiahnuté: 171×

Vložené: 30. 11. 2017

Výkaz výmer k zmluve Z2214022014301

341_dok0001.xls

Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 692 kBStiahnuté: 328×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy HUSK

Zmluva o dielo

397_husk_smluva_o_dielo_2013_kkk.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,81 kBStiahnuté: 178×

Vložené: 30. 11. 2017

ZMLUVA 0 posKyrruuri rlrunrucrueno pnispEVKU ZO STNTNEHO NOZPOCTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY HUSK 1 1 01/ 2.2.1 r03sl

397_IMG_HUSK.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 681,31 kBStiahnuté: 162×

Vložené: 30. 11. 2017

HUSK /1101/2.2.1/0357 - Príroda nepozná hranice

397_zmluva_husk_11012210357.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 510,74 kBStiahnuté: 167×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok k zmluve HUSK 1101/2.2.1/0357 Partnership agreement

397_husk_22_04_2014.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,83 kBStiahnuté: 158×

Vložené: 30. 11. 2017

Subsidy Contract - Project Code: HUSK/1101/2.2.1/0357

397_dok_20130930_0044_NEW_kkk.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MBStiahnuté: 299×

Vložené: 30. 11. 2017

Rekonstrukcia márnice

Zmluva J-STAV bez rozpočtu

420_ZmluvaJ_STAVbez_rozpoctu.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,11 kBStiahnuté: 202×

Vložené: 30. 11. 2017

Rekonstrukcia domu smútku vo Vinici

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4800054

423_zmluva_opnfp_c_4800054.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MBStiahnuté: 191×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva - Rekonstrukcia domu smútku vo Vinici

423_rekonstrukcia_domu_smutru_jstav.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,52 kBStiahnuté: 175×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4800054

423_dodatok_14_05_2014.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,06 kBStiahnuté: 177×

Vložené: 30. 11. 2017

Modernizácia verejného osvetlenia

Zmluva o poskytnutí NFP od Ministerstva hospodárstva SR na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Vinica č. KaHR-22VS-1001/0201/33. Vyvesené od 10.1.2013

424_343_verejne_osvetlenie.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,51 kBStiahnuté: 165×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o dielo č. 2014/008

424_zmluva_o_dielo_c_2014_008_0001.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MBStiahnuté: 326×

Vložené: 30. 11. 2017

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania (2013)

424_mandatna_zmluva_verejneho_osvetlenia_2013.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 590,34 kB

Modernizácia verejného osvetlenia

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0201/33

424_dodatok.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 941,4 kBStiahnuté: 182×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpna zmluva

Zámenná zmluva - Béla Hrubík - Richard Segeč (04.03.2014)

425_zamenna_zmluva_HB_RS_04_03_2014.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,04 kBStiahnuté: 187×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností medzi účastníkmi

425_kupna_zmluva_09_09_2013.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443 kBStiahnuté: 203×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností - Ferenc Petrezsél

425_347_kupna_zmluva_0001.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,85 kBStiahnuté: 184×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľností - Ladislav Zsigmond

425_347_kupnazmluva_1.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,66 kBStiahnuté: 294×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľností - Edina Csáki

425_347_Scan0042_Csaky.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,91 kBStiahnuté: 141×

Vložené: 30. 11. 2017

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľností - Daniel Nagy, Ildikó Nagy

425_347_kupna_zmluva_daniel_nagy.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,85 kBStiahnuté: 190×

Vložené: 30. 11. 2017

Výstavba nájomných bytov

Zmluva o dielo č. 3/2014

454_zmluva_o_dielo_c_3_2014_24_01_2014.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,1 kBStiahnuté: 201×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva č. 1/2013 o výstavbe bytového domu

454_zmluva_c_1_2013_06_09_2013.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 596,89 kBStiahnuté: 292×

Vložené: 30. 11. 2017

Nájomná zmluva na pozemok

454_najomna_zmluva_na_pozemok_04_10_2013.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,98 kBStiahnuté: 182×

Vložené: 30. 11. 2017

dodatok č.2 k zmluve č.1/2013 o výst.

454_Dodatok_8BJ.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,33 kBStiahnuté: 158×

Vložené: 30. 11. 2017

dodatok č. 1 k zmluve o dielo 3/2014

454_dodatok_1_k_zmluve_a_dielo_3_2014.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,05 kBStiahnuté: 147×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva OTP

Zmluva o vinkulácii osobitného účtu č.4001/14/017-ZZ-02

460_otp_zmluva_001.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,87 kBStiahnuté: 200×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o vinkulácii osobitného účtu č. 4001/14/017-ZZ-01

460_zmluva_OTP_002.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,31 kBStiahnuté: 179×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluva o splátkovom úvere číslo 4001/14/017

460_zmluva_OTP_001.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MBStiahnuté: 210×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4001/14/017

460_otp_29_05_2014.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,89 kBStiahnuté: 196×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4001/14/017

460_otp_zmluva_002.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,71 kBStiahnuté: 178×

Vložené: 30. 11. 2017

Terénna sociálna práca v obci Vinica

Terénna sociálna práca v obci Vinica

462_terenna.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 886,99 kBStiahnuté: 251×

Vložené: 30. 11. 2017

Zmluvy s ÚPSVaR

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe 323/S51/2012/NP

345_Dohoda_2012.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,72 kBStiahnuté: 199×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe 297/§51/2012/NP

345_IMGAbsolventska_prax-dohoda_.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,68 kB

Zmluvy s ÚPSVaR

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe

345_zmluva20.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,14 kBStiahnuté: 157×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe

345_dohoda_absolventska.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,9 kBStiahnuté: 159×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o vykonaní menších obecných služieb organizonavých obcou VINICA

345_VPP_szerzodes_es_nevek_listaja.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,91 kBStiahnuté: 223×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami

345_Dohoda-ochrana_pred_povodnami.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,71 kBStiahnuté: 177×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti

345_dohoda_50i.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,22 kBStiahnuté: 161×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

345_ochrana_pred_povodnami.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,81 kBStiahnuté: 159×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

345_dohoda.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,34 kBStiahnuté: 219×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby

345_dohodaAC2012.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,85 kBStiahnuté: 162×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby

345_ac_mensie.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,45 kBStiahnuté: 158×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby

345_dohoda_020_2012.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,67 kBStiahnuté: 162×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby

345_dohodadobr.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,92 kBStiahnuté: 180×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby

345_ac-dobrovolnicke_prace.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,86 kBStiahnuté: 167×

Vložené: 30. 11. 2017

Dohoda č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2

345_dohoda_010_50j_2013_np_vaotp2.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MBStiahnuté: 199×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti

345_dodatok_50i.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,54 kBStiahnuté: 145×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k Dohode č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2

345_dodatok_c_010_50j_2013_np_vaotp_2.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,16 kBStiahnuté: 167×

Vložené: 30. 11. 2017

Dodatok č.1 k Dohode č 016/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe

345_dodatok.pdf

Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,86 kB

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuális időjárás

ma, hétfő 27. 5. 2024
erős felhőzet 28 °C 13 °C
kedd 28. 5. közepes eső 23/12 °C
szerda 29. 5. enyhe eső 22/12 °C
csütörtök 30. 5. enyhe eső 22/12 °C

Fényképgaléria

Véletlenszerű kiválasztás a galériából