Menu
Obec Vinica
Vinica

Szerződések

Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
22. 9. 2022

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2019/129 novým záväzkom

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy

14 385,00 EUR štrnásťtisíc tristo osemdesiatpäť

Obec Vinica

Slovenská agentúra životného prostredia

22. 9. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1377/2022

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1377/2022

nula euro

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vinica

9. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva AUDIT zo dňa 08.09.2022

1 700,00 EUR tisícsedemsto

Obec Vinica

Ing. Marián Faško, PhD

7. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

135,00 EUR jednostotridsaťpäť eur

Ing. Klaudia Rigó, Parková 578/8, 93601, Šahy

Obec Vinica

6. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č. 164_T_MAPY_Vinica

Zmluva o poskytovaní služieb č. 164_T_MAPY_Vinica

1,00 EUR jedno euro

T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Vinica

6. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/47

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62

408 202,66 EUR

Obec Vinica

Slovenská agentúra životného prostredia

25. 8. 2022

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2

300,00 EUR tristo eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vinica

23. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/22

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/22

19.8.2022

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

22. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí služieb č. 25/2022/ŽoNFP

Zmluva o poskytnutí služieb č. 25/2022/ŽoNFP

5 976,00 EUR päťtisícdeväťstosedemdesiatšesť

Obec Vinica

INSUCCOR s. r. o.

11. 8. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve č. 561/22 o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 2 k zmluve č. 561/22 o nakladaní s komu

nula euro

Marius Pedersen

Obec Vinica

11. 8. 2022

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

700,00 EUR sedemsto euro

Obec Vinica

Veronika Jaďuďová

5. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

6 300,00 EUR

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

3. 8. 2022

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame

5 000,00 EUR päťtisíc euro

Obec Vinica

COOP Jednota Krupina, s.d.

1. 8. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve č. E888 08U03

Dodatok č. 2 k Zmluve č. E888 08U03

Nincs megadva

Obec Vinica

Environmentálny fond

29. 7. 2022

Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny

Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny

nula euro

Obec Vinica

Pow-en a. s., Prievozská 4B, 82109 Bratislava

26. 7. 2022

Megbízás - Bohóckodjunk

Megbízás - Bohóckodjunk

665,00 EUR šesťstošesťdesiatpäť euro

Bognár Zsolt Zoltán Ev., 2747 Törtel, Kossuth L. út 90

Obec Vinica

19. 7. 2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E888 08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie zo dňa 14.12.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E888 08U03 o poskytnutí p

nula euro

Obec Vinica

Environmentálny fond

13. 7. 2022

Nájomná zmluva zo dňa 28.06.2022

Nájomná zmluva zo dňa 28.06.2022

nula euro

ITPress s.r.o.

Obec Vinica

6. 7. 2022

Zmluva o príspevku č. IROP-CLLD-X293-512-002-003

Zmluva o príspevku č. IROP-CLLD-X293-512-002-003

41 695,80 EUR

Obec Vinica

Hontianske Poiplie

30. 6. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 30.6.2022

Kúpna zmluva zo dňa 30.6.2022

375,00 EUR tristosedemdesiatpäť

Ing. József Nagy rod. Nagy

Obec Vinica

29. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve E2259 08U02_OcÚ

Dodatok č. 1 k Zmluve E2259 08U02

Nincs megadva

Obec Vinica

Environmentálny fond

28. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 05/22

Zmluva o dielo č. 05/22

821 400,00 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

27. 6. 2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 59/2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 5

nula euro

Obec Vinica

KRONOSPAN, s.r.o.

22. 6. 2022

Darovacia zmluva zo dňa 28.2.2022

Darovacia zmluva zo dňa 28.2.2022

nula euro

Obec Vinica

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

20. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1 k Zmluve E42 08U02

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1 k Zmluve E42 08U02

Nincs megadva

Obec Vinica

Environmentálny fond

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Megtekintve 1-25 / 335