Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D4/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Obec Vinica

Impérium o.z.

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D3/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D2/2019

1 000,00 EUR Tisíc

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

27.03.2019

Kúpna zmluva

KZ

33 000,00 EUR Tridsaťtritisíc

Obec Vinica

Ing. Ladislav Borstein

22.03.2019

Kúpna zmluva

KZ

52,50 EUR Päťdesiatdva EUR a päťdesiat centov

Obec Vinica

Ladislava Kuťka

25.02.2019

Dodatok č.2

Dodatok 2/2019

Neuvedené

Obec Vinica

NATUR PACK a.s.

20.02.2019

Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti

Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti

160,00 EUR Stošesťdesiat

ČOV-KA s.r.o.

Obec Vinica

07.02.2019

Zmluva o dielo 1/2019

Zmluva o dielo 1/2019

109 966,31 EUR Stodeväťtisícdeväťstošesťdesiatšesť € / 31 centov

Obec Vinica

Marian Bojtoš AMES

31.01.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

80,00 EUR Osemdesiať

Obec Vinica

Judr. Peter Ďurica

14.01.2019

KÚPNA ZMLUVA SO ZRIADENÍM VECNÉHO BREMENA

KZ CPBB_ZM_054_2017_2017 so zriadením vecného brem

226,19 EUR Dvestodvadsaťšesť € 19 centov

Obec Vinica

SR-MINISTERSTVO VNÚTRA SR

11.01.2019

Kúpna zmluva

3/2019

337,50 EUR Tristotridsaťsedem € /50 centov

Brigita Fábián rod Lászlóová

Obec Vinica

02.01.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D1/2019

15 000,00 EUR Päťnásťtisíc

Obec Vinica

Športový klub Vinica

31.12.2018

Nájomná zmluva

2/2019

22,00 EUR Dvadsaťdva

ELECTROLAND s.r.o.

Obec Vinica

31.12.2018

Nájomná zmluva

1/2019

135,00 EUR Stotridsaťpäť

ML-FOOD, s.r.o.

Obec Vinica

22.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

169 707,17 EUR

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

16.11.2018

zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb

4 650,00 EUR

ImRiz s.r.o.

Obec Vinica

15.10.2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve Viniva BD/2018 zo dňa 29.1.2018 v zení Dodatku č.1 zo dňa 20.8.2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve k.č. Vinica BD/2018

0,00 EUR Nezmenená

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

06.09.2018

Dodatok č1. k Zmluve na výkon stavebného dozora

Dodatok č.1 k Zmluve na výkon stavebného dozora

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto

Obec Vinica

Tomáš Kuzma

21.08.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

0,00 EUR -

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

03.08.2018

Zmluva na výkon stavebného dozora

Zmluva na výkon stavebného dozora

2 250,00 EUR Dvetisícdvestopäťdesiať

Obec Vinica

Tomáš Kuzma

10.07.2018

Záložná zmluva č.600/75/2018

Záložná zmluva č.600/75/2018

371 995,00 EUR Tristo sedemdesiaťjedentisícdeväťstodeväťdesiaťpäť

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

10.07.2018

Záložná zmluva

Záložná zmluva č.600/76/2018

32 942,00 EUR Tridsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťdva

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

13.06.2018

Támogatási szerzodés az Ipúolynyéki óvoda felújítására

BGA/7537/4/2018

58 589,57 EUR

Obec Vinica

BGA Zrt

06.06.2018

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

150 000,00 EUR Stopäťdesiattisíc

Obec Vinica

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

28.05.2018

Obec Vinica

Kúpna zmluva

1 174,40 EUR Jedentisícstosedemdesiaťštyri

Obec Vinica

Nikoleta Micsová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: