Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 12. 2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 14.12.2020

655,00 EUR Šesťstopäťdesiatpäť euro

Gabriel Fekete a Edina Fekete

Obec Vinica

2. 12. 2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W302-221-35

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

116 999,99 EUR stošestnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť centov

Obec Vinica

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

30. 11. 2020

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2020

2/2020

252,00 EUR dvestopäťdesiatdva eur

Trade Station, s.r.o.

Obec Vinica

25. 11. 2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 19.11.2020

97,50 EUR Deväťdesiatsedem euro päťdesiat centov

Zoltán Zsigmond

Obec Vinica

12. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva zo dňa 10.11.2020

1 014,00 EUR Jedentisícštrnásť euro

Obec Vinica

Galileo Corporations s.r.o.

12. 11. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva zo dňa 10.11.2020

1 242,00 EUR Jedentisícdvestoštyridsaťdve eurá

Galileo Corporations s.r.o.

Obec Vinica

11. 11. 2020

Zmluva

Zmluva zo dňa 10.11.2020

7 548,00 EUR Sedemtisícpäťstoštyridsaťosem euro

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vinica

6. 11. 2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2020

55,00 EUR Päťdesiatpäť euro

Ronald Dobos, Katarína Dobosová rod. Szabóová

Obec Vinica

3. 11. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb OLH

Zmluva o poskytovaní služieb OLH

nula

Obec Vinica

Miroslav Golian Lesy Ostrôžky VK, Odborný lesný hospodár /OLH/

3. 11. 2020

Zmluva o prenájme pozemkov č. 1/2020

Zmluva o prenájme pozemkov č. 1/2020

1,00 EUR jedno euro

Obec Vinica

Pozemkové spoločenstvo Vinica

3. 11. 2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2020

140,00 EUR Jedenstoštyridsať euro

Tomáš Szuma

Obec Vinica

3. 11. 2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2020

502,50 EUR Päťstodva euro päťdesiat centov

Ing.Tibor Böjtös

Obec Vinica

30. 10. 2020

Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o financovaní č. 2519/8420

Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o financovaní

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

30. 10. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

30. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 2519/INV2/8420

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 2519/INV2/8

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

30. 10. 2020

Nájomná zmluva č. 1/11/21/2021/

Nájomná zmluva č. 1/11/21/2021/

202,30 EUR dvestodva eur a tridsať centov

Medveová Bianka

Obec Vinica

30. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č.2519/INV2/8420

Zmluva č.2519/INV2/8420

200 000,00 EUR Dvestotisíc eúr

Obec Vinica

BKS BANK AG

28. 10. 2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/37

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

277 051,88 EUR dvestosedemdesiatsedemtisíc päťdesiatjeden celých osemdesiatosem stotín

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20. 10. 2020

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC431-2017-19_G820

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC

nula

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20. 10. 2020

Dodatok č.1 k Mandátna zmluva č.20013 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Dodatok č.1 k Mandátna zmluva č. 20013

5 100,00 EUR Päťtisícjednsto euro

Obec Vinica

EU projekty, s.r.o.

19. 10. 2020

Zmluva o zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnocovanie odpadov v kompostárni bioodpadu Záhorce č. 3/2020

Zmluva o zhodnotení odpadu zo dňa 14.10.2020

0,00 EUR

Obec Vinica

ELEMONT, s.r.o.

12. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 06.10.2020

19 833,81 EUR Devätnásťtisícosemstotridsaťtri € 81/100

Energetické certifikáty, s.r.o.

Obec Vinica

7. 10. 2020

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.10.2020

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Obec Vinica

Rudolf Jarabica

1. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 30.09.2020

13 438,32 EUR Trinásťtisícštyristotridsaťosem € tridsaťdva centov

AERZEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vinica

24. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC441-2019-53_Z885

Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC441-2019-53_Z8

18 924,00 EUR osemnásťtisícdeväťstodvadsaťštyri

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 301-325 z 457