Obsah

Zmluvy

Zmluvy s ÚPSVaR

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Stiahnuté: 147x | 30.11.2017

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Stiahnuté: 148x | 30.11.2017

Dohoda o vykonaní menších obecných služieb organizonavých obcou VINICA Stiahnuté: 204x | 30.11.2017

Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 162x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti Stiahnuté: 150x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 147x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 206x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby Stiahnuté: 148x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby Stiahnuté: 144x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 152x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 167x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 156x | 30.11.2017

Dohoda č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2 Stiahnuté: 185x | 30.11.2017

Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti Stiahnuté: 133x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k Dohode č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2 Stiahnuté: 154x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k Dohode č 016/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Stiahnuté: 136x | 30.11.2017

Stránka