Obsah

Zmluvy

Zmluvy s ÚPSVaR

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Stiahnuté: 85x | 30.11.2017

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Stiahnuté: 83x | 30.11.2017

Dohoda o vykonaní menších obecných služieb organizonavých obcou VINICA Stiahnuté: 107x | 30.11.2017

Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 94x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti Stiahnuté: 87x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 85x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 142x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby Stiahnuté: 85x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby Stiahnuté: 76x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 87x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 92x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 92x | 30.11.2017

Dohoda č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2 Stiahnuté: 114x | 30.11.2017

Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti Stiahnuté: 71x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k Dohode č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2 Stiahnuté: 88x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k Dohode č 016/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Stiahnuté: 76x | 30.11.2017

Stránka