Obsah

Zmluvy

Zmluvy s ÚPSVaR

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Stiahnuté: 90x | 30.11.2017

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Stiahnuté: 88x | 30.11.2017

Dohoda o vykonaní menších obecných služieb organizonavých obcou VINICA Stiahnuté: 116x | 30.11.2017

Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 99x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti Stiahnuté: 92x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 91x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 146x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby Stiahnuté: 90x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby Stiahnuté: 82x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 93x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 97x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 100x | 30.11.2017

Dohoda č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2 Stiahnuté: 120x | 30.11.2017

Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti Stiahnuté: 76x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k Dohode č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2 Stiahnuté: 95x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k Dohode č 016/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Stiahnuté: 81x | 30.11.2017

Stránka