Obsah

Zmluvy

Zmluvy s ÚPSVaR

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Stiahnuté: 105x | 30.11.2017

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Stiahnuté: 103x | 30.11.2017

Dohoda o vykonaní menších obecných služieb organizonavých obcou VINICA Stiahnuté: 139x | 30.11.2017

Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 115x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti Stiahnuté: 109x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 106x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Stiahnuté: 162x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby Stiahnuté: 107x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ menšie obecné služby Stiahnuté: 101x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 110x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 117x | 30.11.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku - AČ dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 115x | 30.11.2017

Dohoda č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2 Stiahnuté: 137x | 30.11.2017

Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na reg. a miestnej zamestnanosti Stiahnuté: 90x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k Dohode č. 010/§50j/2013/NP VAOTP-2 Stiahnuté: 111x | 30.11.2017

Dodatok č.1 k Dohode č 016/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Stiahnuté: 95x | 30.11.2017

Stránka