Obsah

Zmluvy

Modernizácia verejného osvetlenia

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0201/33 Stiahnuté: 121x | 30.11.2017

Kúpna zmluva

Zámenná zmluva - Béla Hrubík - Richard Segeč (04.03.2014) Stiahnuté: 113x | 30.11.2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností medzi účastníkmi Stiahnuté: 141x | 30.11.2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností - Ferenc Petrezsél Stiahnuté: 129x | 30.11.2017

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľností - Ladislav Zsigmond Stiahnuté: 217x | 30.11.2017

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľností - Edina Csáki Stiahnuté: 93x | 30.11.2017

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľností - Daniel Nagy, Ildikó Nagy Stiahnuté: 127x | 30.11.2017

Výstavba nájomných bytov

Zmluva o dielo č. 3/2014 Stiahnuté: 131x | 30.11.2017

Zmluva č. 1/2013 o výstavbe bytového domu Stiahnuté: 189x | 30.11.2017

Nájomná zmluva na pozemok Stiahnuté: 122x | 30.11.2017

dodatok č.2 k zmluve č.1/2013 o výst. Stiahnuté: 109x | 30.11.2017

dodatok č. 1 k zmluve o dielo 3/2014 Stiahnuté: 99x | 30.11.2017

Zmluva OTP

Zmluva o vinkulácii osobitného účtu č.4001/14/017-ZZ-02 Stiahnuté: 145x | 30.11.2017

Zmluva o vinkulácii osobitného účtu č. 4001/14/017-ZZ-01 Stiahnuté: 123x | 30.11.2017

Zmluva o splátkovom úvere číslo 4001/14/017 Stiahnuté: 140x | 30.11.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4001/14/017 Stiahnuté: 131x | 30.11.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4001/14/017 Stiahnuté: 109x | 30.11.2017

Terénna sociálna práca v obci Vinica

Terénna sociálna práca v obci Vinica Stiahnuté: 186x | 30.11.2017

Zmluvy s ÚPSVaR

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe 323/S51/2012/NP Stiahnuté: 145x | 30.11.2017

Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe 297/§51/2012/NP Stiahnuté: 257x | 30.11.2017

Stránka