Menu
Obec Vinica
Vinica

Hirdetőtábla

Tisztelt Polgárok!

A Nagykürtösi Kerületi Hivatal Föld és Erdészeti Osztálya felszólítja Önöket a 245/2003 számú az integrált szennyezésmegelőzésről és ellenőrzésről szóló törvényben foglalt kötelességeik betartására.

Nevezetesen a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületek gyom és gaz nélküli állapotban történő fenntartásáról rendszeres, következetes és mindenekelőtt a gyomok időben történő eltávolításával annak érdekében, hogy megakadályozzák a gyomok elterjedését a szomszédos földterületekre.

 

ide kattintva megtekinhető

 

 

Közlemények és információk:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 19. 10. 2021Dátum zvesenia: 4. 11. 2021

pozvánka na OZ

Vyvesené: 6. 8. 2021Dátum zvesenia: 22. 8. 2021

Oznámenie o začatí územného konania č.sp.67/2021

Vyvesené: 27. 7. 2021Dátum zvesenia: 12. 8. 2021

Výzva

Vyvesené: 30. 6. 2021Dátum zvesenia: 16. 7. 2021

NARIADENIE Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš

Vyvesené: 29. 6. 2021Dátum zvesenia: 15. 7. 2021

RVPS Veľký Krtíš-Mimoriadne upozornenie

Vyvesené: 24. 6. 2021Dátum zvesenia: 10. 7. 2021

Oznámenie BBSK o strategickom dokumente PHSR na roky 2022-2030

Vyvesené: 28. 5. 2021Dátum zvesenia: 13. 6. 2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 27. 5. 2021Dátum zvesenia: 12. 6. 2021

Opakovaná dražba

Vyvesené: 17. 5. 2021Dátum zvesenia: 2. 6. 2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Vinica

Vyvesené: 14. 5. 2021Dátum zvesenia: 30. 5. 2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 20. 4. 2021Dátum zvesenia: 6. 5. 2021

Záverečný účet obce Vinica za rok 2020

Vyvesené: 7. 4. 2021Dátum zvesenia: 23. 4. 2021

Voľné pracovné miesta

Vyvesené: 15. 2. 2021Dátum zvesenia: 3. 3. 2021

Určenie orgánu ochrany prírody a krajiny

Vyvesené: 25. 1. 2021Dátum zvesenia: 10. 2. 2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o návratie užívacích práv k lesným pozemkom

Vyvesené: 25. 1. 2021Dátum zvesenia: 10. 2. 2021

Rozpočet obce Vinica na rok 2021

Vyvesené: 22. 12. 2020Dátum zvesenia: 7. 1. 2021

Oznámenie Regionálnej veterinárnej a portavinovej správy Veľký Krtíš

Vyvesené: 18. 12. 2020Dátum zvesenia: 3. 1. 2021

pozvánka na OZ

Vyvesené: 15. 12. 2020Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

Vyvesené: 4. 12. 2020Dátum zvesenia: 20. 12. 2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 12. 11. 2020Dátum zvesenia: 28. 11. 2020

StVPS-Oznam

Vyvesené: 22. 10. 2020Dátum zvesenia: 7. 11. 2020

UPOZORNENIE

Vyvesené: 13. 10. 2020Dátum zvesenia: 29. 10. 2020

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu

Vyvesené: 14. 9. 2020Dátum zvesenia: 30. 9. 2020

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky pre prevádzkovateľa "Farma na výkrm hydiny, Vinica-Dolina"

Vyvesené: 29. 6. 2020Dátum zvesenia: 15. 7. 2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, 29.6.2020

Vyvesené: 13. 6. 2020Dátum zvesenia: 29. 6. 2020

Návrh 2. úpravy rozpočtu obce Vinica na rok 2020

Vyvesené: 12. 6. 2020Dátum zvesenia: 28. 6. 2020

Koštovka vín, 20.6.2020

Vyvesené: 9. 6. 2020Dátum zvesenia: 25. 6. 2020

Uznesenie vlády SR

Vyvesené: 12. 3. 2020Dátum zvesenia: 28. 3. 2020

Rozhodnutie, verejná vyhláška

Vyvesené: 10. 3. 2020Dátum zvesenia: 26. 3. 2020

Pozvánka na OZ

Vyvesené: 5. 3. 2020Dátum zvesenia: 21. 3. 2020

Záverečný účet obce za rok 2019

Vyvesené: 4. 3. 2020Dátum zvesenia: 20. 3. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie o pohrebiskách 2_2020

Vyvesené: 4. 3. 2020Dátum zvesenia: 20. 3. 2020

VZN č. 1_2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Vyvesené: 4. 3. 2020Dátum zvesenia: 20. 3. 2020

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vinica na roky 2016-2026

Vyvesené: 26. 2. 2020Dátum zvesenia: 13. 3. 2020

Pozemkové spoločenstvo: Pozvánka na zhromaždenie

Vyvesené: 20. 1. 2020Dátum zvesenia: 5. 2. 2020

harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2020

Vyvesené: 2. 1. 2020Dátum zvesenia: 18. 1. 2020

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre rok 2020

Vyvesené: 17. 12. 2019Dátum zvesenia: 2. 1. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

Vyvesené: 29. 11. 2019Dátum zvesenia: 15. 12. 2019

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020

Vyvesené: 29. 11. 2019Dátum zvesenia: 15. 12. 2019

Informácie pre voliča

Vyvesené: 11. 11. 2019Dátum zvesenia: 29. 2. 2020

Pozvánka na OZ 4.11.2019

Vyvesené: 21. 10. 2019Dátum zvesenia: 6. 11. 2019

Výberové konanie na pozíciu opatrovateľky

Vyvesené: 20. 8. 2019Dátum zvesenia: 5. 9. 2019

Národný projekt Ministerstva vnútra SR

Vyvesené: 16. 8. 2019Dátum zvesenia: 1. 9. 2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22.08.2019

Vyvesené: 13. 8. 2019Dátum zvesenia: 29. 8. 2019

Rozhodnutie č. 315/2019 o zrušení daňového záložného práva

Vyvesené: 5. 8. 2019Dátum zvesenia: 21. 8. 2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyvesené: 1. 8. 2019Dátum zvesenia: 17. 8. 2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečensta vzniku požiaru

Vyvesené: 2. 7. 2019Dátum zvesenia: 31. 8. 2019

Výzva k starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

Vyvesené: 16. 5. 2019Dátum zvesenia: 1. 6. 2019

II. úprava rozpočtu obce Vinica na rok 2019

Vyvesené: 29. 4. 2019Dátum zvesenia: 17. 5. 2019

Záverečný účet obce za rok 2018

Vyvesené: 12. 3. 2019Dátum zvesenia: 31. 5. 2019

Pozvánka

Vyvesené: 3. 12. 2018Dátum zvesenia: 13. 12. 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ vo Vinici dňa 30.11.2018

Vyvesené: 16. 11. 2018Dátum zvesenia: 2. 12. 2018

Zápisnica z výsledkov volieb do MS v obci Vinica

Vyvesené: 13. 11. 2018Dátum zvesenia: 29. 11. 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo Vinici

Vyvesené: 15. 10. 2018Dátum zvesenia: 11. 11. 2018

Informácia o volbách do OSO 2018

Vyvesené: 16. 8. 2018Dátum zvesenia: 11. 11. 2018

Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš - projekt č. ÚV SR-94/2018

Vyvesené: 16. 7. 2018Dátum zvesenia: 31. 5. 2019

Pozvánka

Vyvesené: 11. 7. 2018Dátum zvesenia: 25. 7. 2018

Zasadnutie OZ dňa 26.4.2018

Vyvesené: 18. 4. 2018Dátum zvesenia: 4. 5. 2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vinici dňa 9.2.2018 o 16.00

Vyvesené: 25. 1. 2018Dátum zvesenia: 10. 2. 2018

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vinica na roky 2016 - 2026

Vyvesené: 8. 6. 2017Dátum zvesenia: 24. 6. 2017

Požiarny poriadok obce

Vyvesené: 25. 1. 2011Dátum zvesenia: 10. 2. 2011

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuális időjárás

ma, péntek 21. 6. 2024
tiszta égbolt 30 °C 17 °C
szombat 22. 6. közepes eső 26/17 °C
vasárnap 23. 6. közepes eső 26/16 °C
hétfő 24. 6. borús égbolt 26/16 °C

Fényképgaléria

Véletlenszerű kiválasztás a galériából