Navigácia

Obsah

Kultúra

Knižnica

Adresa : 991 28 Vinica, Pivničná cesta č. 6871
Telefón: 047/4891127
Vedúca : Hrubík Piroska

Otváracia doba:

Pondelok:  13:00-16:00 hod

Streda: 9:00-12:00 hod, 13:30-16:00 hod

Piatok: 9:00-12:00 hod, 13:30-16:00 hod

Nedeľa 14:00-17:00 hod
 

knižnica 2


Obecná knižnica vo Vinici funguje od roku 1969. Zo začiatku knižnica mala 1200 knižničných jednotiek a 60 čitateľov bolo zaevidovaných. Počas svojej existencie prešla rôznymi, najmä priestorovými zmenami. V súčasnosti sa knižnica nachádza v areáli
materskej školy v prostrednom pavilóne.
Obecná knižnica je kultúrnym, vzdelávacím a informačným centrom. Jej služby 
využívajú čitatelia nielen z Vinice, ale aj z okolitých obcí.

Knižnica v súčasnosti buduje svoj knižničný fond v slovenskom i maďarskom jazyku
na nasledovných úsekoch:

 • -úsek krásnej literatúry pre dospelých
 • -úsek odbornej i náučnej literatúry
 • -úsek literatúry pre deti a mládež
 • -úsek príručnej knižnice


Odborná pracovníčka v knižnici vykonáva nasledovné knižničné služby:

 • absenčné výpožičky
 • prezenčné výpožičky
 • poskytovanie bibliografických a faktografických informácií
 • telefonická informačná služba
 • medziknižničná výpožičná služba
 • rezervovacia služba


Iná odborná činnosť knižnice:

 • denná štatistika
 • práca s katalógmi
 • individuálna práca s čitateľmi
 • upomínanie čitateľov
 • oprava poškodených kníh
 • akvizícia knižničného fondu
 • práca s vyradenými knihami
 • ochrana knižničného fondu


Kolektívne podujatia v knižnici:

 • literárne stretnutia v spolupráci s M.O. CSEMADOK
 • rôzne podujatia pre žiakov Základnej školy B. Balassiho 
 • hodiny literárnej výchovy
 • hodiny slovenského jazyka
 • novinársky krúžok
 • literárny krúžok
 • informačná výchova
 • rozprávkové odpoludnia pre škôlkárov miestnej škôlky


Do obecnej knižnice dochádzajú nasledovné periodiká: 
Új Szó, Vasárnap, Itthon, Kürtös, Záhradkár,Praktická slovenka, Opus .

Knižnica má ročne približne 600 zaevidovaných čitateľov.
Knižničný fond obsahuje 19 914 zväzkov knižničných jednotiek. 

V obecnej knižnici je zabezpečená internetová služba zadarmo pre dospelých
i pre mládež na dvoch počítačoch.