Menu
Obec Vinica
Vinica

! KORONAVÍRUS !

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Dátum: 25. 1. 2022

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Informácie ÚVZ SR: Domáca izolácia a karanténa

Dátum: 1. 12. 2021

Informácie ÚVZ SR: Domáca izolácia a karanténa

Covid 19 -omikron variant

Dátum: 30. 11. 2021

Covid 19 -omikron variant

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

Dátum: 25. 11. 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

1. Vyhláška k zavedeniu povinného režimu OTP na pracoviskách

Dátum: 25. 11. 2021


1. Vyhláška k zavedeniu povinného režimu OTP na pracoviskách

Výzva RÚVZ na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19

Dátum: 25. 5. 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR vyzýva obyvateľov okresu Veľký Krtíš na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 za účelom prevencie pred ďalšou vlnou tohto ochorenia.

Uznesenie Vlády SR - skončenie núdzového stavu

Dátum: 18. 5. 2021

Vláda SR uznesením č. 260 zo dňa 14. mája 2021 rozhodla o skončení núdzového stavu, ktorý na Slovensku trval od 30.09.2020.
Núdzový stav končí dňom 14.05.2021.
Mimoriadna situácia vyhlásená dňa 11.03.2020 trvá naďalej.

Očkovanie - Veľký Krtíš

Dátum: 14. 4. 2021

Banskobystrický samosprávny kraj otvoril veľkokapacitné očkovacie centrá v týchto okresných mestách:

Oznámenie o možnosti absolvovania AG COVID-19 testu vo Veľkom Krtíši

Dátum: 5. 2. 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že počas víkendu 6.-7. februára 2021 majú možnosť absolvovať antigénové testovanie COVID-19 vo Veľkom Krtíši:
- IVIMED, Železničná 1097/1, Veľký Krtíš – sobota, nedeľa v čase od 9.00 – 17.00 hod.
- Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o. Nemocničná 456/1, Veľký Krtíš – sobota v čase od 8.00 – 16.00 hod.

Informácia k pandemickému ošetrovnému po 08.02.2021

Dátum: 5. 2. 2021

Prinášame Vám informáciu k pandemickému ošetrovnému po otvorení škôl 08.02.2021:

OZNAM - testovanie v Šahách - január 2021

Dátum: 23. 12. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že spoločnosť HOSPITALE, s.r.o. v Šahách bude vykonávať testovanie antigénovými testami a PCR testovanie za nasledovných podmienok:

VYHLÁŠKA Regionáloneho úradu verejného zdravotníctva VK zo dňa 21.12.2020

Dátum: 23. 12. 2020

RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši dňa 21.12.2020 vydal nasledovnú vyhlášku:

OZNAM - testovanie

Dátum: 7. 12. 2020

Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o. Veľký Krtíš vykonáva testovanie obyvateľstva antigénovými testami v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod. v pracovných dňoch.

Prevádzkový poriadok pre odberové miesto v súvislosti s celoplošným testovaním populácie SR antigénovými testami na COVID-19

Dátum: 23. 10. 2020

Úrad verejného zdravotníctva vydal vzorový Prevádzkový poriadok pre odberové miesta na testovanie COVID-19.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Dátum: 20. 10. 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 30.09.2020

Dátum: 2. 10. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 30.09.2020 vydal opatrenie platné od 01.10.2020, ktorým nariaďuje prevádzkovateľom dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení.

Opaternie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 29.09.2020

Dátum: 2. 10. 2020

opatrenie zo dňa 29.09.2020:
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
-detí do 3 rokov veku,
-osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
-osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
-osôb so závažnými poruchami autistického spektra, -vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
-žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
-žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
-deti v interiéri materskej školy a jaslí,
-osoby pri výkone športu,
-fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
-osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
-výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
-osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk, -účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
-zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Uznesenie vlády SR č. 587 zo dňa 30.09.2020

Dátum: 2. 10. 2020

Vláda SR týmto uznesením schvaľuje vyhlásenie núdzového stavu na celom území SR od 1. októbra 2020 na 45 dní.

Verejná vyhláška RÚVZ Veľký Krtíš zo dňa 24.09.2020

Dátum: 24. 9. 2020

Dňa 24.09.2020 vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva ROZHODNUTIE o nariadení nových opatrení platných s účinnosťou od 25.09.2020 do 02.10.2020:

Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19

Dátum: 7. 7. 2020

V nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid-19, ako aj predpoklad príchodu druhej vlny pandémie tohto ochorenia je nevyhnutné, aby boli poskytovatelia sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb dostatočne pripravení na takúto epidemiologickú situáciu a jej možné dôsledky na poskytovanie sociálnej služby v týchto zariadeniach. Toto usmernenie upravuje pre poskytovateľov sociálnych služieb osobitné odporúčania nad rámec podmienok zabezpečenia bežného chodu zariadení, k ich príprave na druhú vlnu pandémie, ako aj pre prípad výskytu ochorenia Covid-19 v zariadení pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení v súlade s aktuálnym usmernením ÚVZ č. OE/3449/99812/2020http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/. V prípade potreby poskytovateľ konzultuje režimové a organizačné opatrenia a postupy súvisiace s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR, vydanými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, s príslušným RÚVZ.

Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o skončení núdzového stavu

Dátum: 15. 6. 2020

Núdzový stav vyhlásený na celom území SR končí odo dňa 14.06.2020 o 00:00 hod.

koštovka vín 2020

Dátum: 9. 6. 2020

S radosťou vám oznamujeme dátum tohtoročnej VKVC – Veľkokrtíšskej vínnej cesty - 20.jún 2020, ktorá sa bude konať ako aj minulý rok, v otvorených pivniciach. Ak už máte dosť karantény, príďte sa odreagovať a navštívte medzi ostatnými aj naše vinárstvo vo Vinici.
Máte možnosť spoznať a vidieť pivnice zúčastnených vinárstiev, zoznámiť sa s ich históriou a v neposlednom rade okoštovať z ponuky viac druhov vína. S radosťou vás očakávame.

Mimoriadna zmena cestovného poriadku

Dátum: 11. 5. 2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 10.05.2020.

Infoleták BBSK

Dátum: 29. 4. 2020

Úrad banskobystrického samosprávneho kraja vydal stručný prehľadný informačný leták určený pre seniorov v čase pretrvávajúcej pandémie koronavírusu.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

Dátum: 24. 4. 2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vydal dňa 20.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia).

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 233 z 16. apríla 2020

Dátum: 17. 4. 2020

k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom

Uznesenie vlády SR č. 174/2020 zo dňa 27.3.2020

Dátum: 16. 4. 2020

Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín

Upozornenie pre občanov !

Dátum: 14. 4. 2020

Na základe podnetu z riaditeľstva Červeného kríža sme sa dozvedeli, že v oblasti obce Dobrá Niva sa pohybovala biela dodávka s červeným krížom, ktorej posádka tvrdila občanom, že ide o mobilné odberné miesto vzoriek.
Momentálne na území Banskobystrického samosprávneho kraja nepôsobí žiadna mobilná odberová jednotka zbierajúca vzorky za účelom testovania na ochorenie Covid-19. Ak by aj fungovala, NIKDY nebude takáto služba spoplatnená. Preto Vás prosím, aby ste o tom informovali svojich občanov a vyzvali ich k pozornosti. Ak by sa takáto pofidérna skupina ľudí alebo vozidlo pohybovali po Vašej obci či meste, občania by mali okamžite upozorniť príslušníkov polície.
Ďakujem Vám všetkým za tvrdú prácu v tomto náročnom čase. Aj vďaka Vám to spoločne zvládneme.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020

Dátum: 8. 4. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020

Dátum: 8. 4. 2020

Vláda obmedzuje podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59.
Plné znenie dokumentu:

Oznámenie BBSK o zriadení služby pre seniorov

Dátum: 8. 4. 2020

Banskobystrický samosprávny kraj spustil bezplatnú donášku potravín pre seniorov, dnes rozširujeme službu na celý Banskobystrický kraj.

Seniori a ľudia z rizikových skupín z celého Banskobystrického kraja môžu už dnes telefonovať na bezplatné telefóne číslo 0800 221 235 a objednať si domov donášku potravín. Tú zabezpečí BBSK s dobrovoľníkmi na druhý pracovný deň. Donáška je bezplatná, senior platí len za zakúpené potraviny.
Nákup seniorom a osamelým privezie Banskobystrický samosprávny kraj až domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00, nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení. Seniori a rizikové skupiny ľudí, zostaňte doma a nedajte šancu koronavírusu. Volajte 0800 221 235 a potraviny vám župa privezie až domov.

OZNAM SČK - zrušenie plánovaného odberu krvi vo Vinici

Dátum: 4. 4. 2020

Predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši oznamuje:
Plánovaný odber krvi dňa 21.05.2020,"Svetový deň Červeného kríža" vo VINICI je zrušený. Oznam o zrušení výjazdového odberu krvi je nahlásený s Národnej Transfúznej Služby SR v Banskej Bystrici, v súvislosti s preventívnym opatrením Koronavírus.

Oznam BBSK - upravené cestovné poriadky SAD

Dátum: 1. 4. 2020

BBSK oznamuje, že od 02.04.2020 vstupujú do platnosti upravené cestovné poriadky SAD Lučenec a SAD Zvolen.
Pozrieť si ich môžete na nasledovnom linku:

Prevencia kriminality - seniori

Dátum: 31. 3. 2020

Praktické informácie pre seniorov:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia k 30.03.2020

Dátum: 30. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 30.03.2020 - otvorenie niektorých prevádzok.

Aktuálne opatrenia RÚVZ k 24.03.2020

Dátum: 26. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 24.03.2020 vydal nasledovné opatrenia:

Uznesenie z mimoriadneho rokovania Bezpečnostnej rady okresu Veľký Krtíš zo dňa 23.03.2020

Dátum: 23. 3. 2020

Dobrý deň,

dňa 23.03.2020 bolo projaté uznesenie z mimoriadneho rokovania Bezpečnostnej rady okresu Veľký Krtíš, kde bezpečnostná rada Vám ukladá pod bodom A, 3. Nezabúdať na písomné predkladanie odboru krízového riadenia Okresného úradu Veľký Krtíš, dátum zasadania krízového štábu obce a prijaté opatrenia.

NAPTURPACK - výzva obyvateľstvu

Dátum: 20. 3. 2020

Dobrý deň,
v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID-19, si Vás dovoľujeme upozorniť na informácie spoločnosti NATURPACK, aby boli občania ohľaduplní aj voči pracovníkom zberových spoločností.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom

Dátum: 19. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19

Dátum: 19. 3. 2020

Dôležité upozornenie a usmernenie!

Karanténne opatrenia účinné od 19.03.2020

Dátum: 19. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Veľký Krtíš

Dátum: 18. 3. 2020

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19
A kto má výnimku?

Aktuálne informácie od Ministerstva zdravotníctva SR - 18.03.2020

Dátum: 18. 3. 2020

Dobrý deň,
dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Prosíme o šírenie týchto informácii.

Spolu to zvládneme.

Postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - odporúčanie pre samosprávy

Dátum: 17. 3. 2020

MV SR vydalo dňa 17.03.2020 nasledovné odporúčania pre miestne samosprávy:

Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš

Dátum: 17. 3. 2020

Dobrý deň,
RVPS Veľký Krtíš Vám oznamuje, že z dôvodu plnenia Núdzových opatrení sme upravili stránkové hodiny v pracovných dňoch denne a to:
od 8:00 do 11:00 hod. do odvolania.
Žiadateľ sa bude zdržiavať na vrátnici, kde bude vybavený a nebude sa pohybovať po budove.

V naliehavých prípadoch zasielame kontakty: + 421 905 523 943, ;421 90 5746 981; +421 904 313 313.

Za pochopenie ďakujem.
Riaditeľ RVPS Veľký Krtíš MVDr. Zdenek Medveď

Zmena a doplnenie opatrenia Hlavného hygienika SR k 16.03.2020

Dátum: 17. 3. 2020

Opatrenie v bode A sa dopĺňa o výnimky na nasledovné činnosti, na ktoré sa zákaz prevádzky nevzťahuje:
11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
12. autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,
13. taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,
14. práčovne a čistiarne odevov.

Zoznam členov krízového štábu obce Vinica + kontakty

Dátum: 16. 3. 2020

Karta civilnej ochrany obce Vinica

Obmedzené stránkové hodiny OcÚ Vinica

Dátum: 16. 3. 2020

Stránkové hodiny Obecného úradu busú na základe odporúčaní Ministerstva vnútra SR od 16.03.2020 obmedzené na 8:00 až 11:00. Obmedzenie trvá až do odvolania.

Zatvorenie maloobchodných prevádzok od 16.03.2020

Dátum: 16. 3. 2020

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajni potravin, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajni potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
l0.prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb.

Dôležité informácie pre občanov - 13.03.2020

Dátum: 13. 3. 2020

V prílohách nájdete dôležité aktuálne informácie a odporúčané postupy v čase vyhláseného núdzového stavu v SR.

Rozhodnutie Hlavného hygienika SR - karantena 12_03_2020-1

Dátum: 13. 3. 2020

Rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020-1

Usmernenie ministerky školstva_12.03.2020

Dátum: 13. 3. 2020

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a
športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách
a školských zariadeniach
12.03.2020
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

KORONAVÍRUS - aktuálne informácie - 12.03.2020

Dátum: 12. 3. 2020

OBEC VINICA INFORMUJE OBČANOV O UZNESENÍ VLÁDY SR O VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SÚVISLOSTI S OHROZENÍM ZDRAVIA OBČANOV.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vydal odporúčania aj obciam. Opatrenia sa týkajú konkrétne obmedzenia organizácie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti.
Zavádza sa povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí prídu z Talianska, Číny, Kórey a Iránu.
Tí, čo porušia karanténu, môžu dostať pokutu 1650 eur!

SČK - odber krvi zrušený !

Dátum: 12. 3. 2020

Predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši oznamuje, že Plánovaný odber krvi dňa 19.3.2020 vo Veľkom Krtíši sa ruší.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Dátum: 12. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
pre verejnosť o karanténe

KORONAVÍRUS - mimoriadna situácia ! ! !

Dátum: 12. 3. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

StVPS, a.s. - OZNAM

Dátum: 11. 3. 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19
oznamuje, že do odvolania sú:
Zákaznícke centrá ZATVORENÉ

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Dátum: 11. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR z 09.03.2020 - Karanténa !

Udalosti v obci

Hont-Poiplie

.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:183
TÝŽDEŇ:647
CELKOM:493887

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 7. 2024
slabý dážď 36 °C 19 °C
štvrtok 18. 7. jasná obloha 32/18 °C
piatok 19. 7. zamračené 33/20 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 28/18 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Foto 1