Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.05.2019

Kúpna zmluva

KZ

310,00 EUR Tristodesať EUR

Priska Kristófová

Obec Vinica

02.05.2019

Koncert skupiny AUREVOIR

Zmluva o dielo č. 4/2019

1 393,32 EUR tisíctristodeväťdesiattri

Magyar Zeneműkiadó, Kft.

Obec Vinica

26.04.2019

Kúpna zmluva

KZ

366,65 EUR Tristošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatpäť centov

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

15.04.2019

Zmluva o dielo 3/2019

Zmluva o dielo 3/2019

500,00 EUR Päťsto

Obec Vinica

Green Energy Storage Consulting, n.o.

04.04.2019

Zmluva o dielo 2/2019

Zmluva o dielo 2/2019

71 855,91 EUR Sedemdesiatjedentisícosemstopäťdesiatpäť € / 91 centov

Obec Vinica

M.Cup Production s.r.o.

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D6/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

Občianske združenie NEKVINUM VINICA

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D5/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

PZ GAZDOVSKÁ HORA VINICA

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D4/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Obec Vinica

Impérium o.z.

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D3/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D2/2019

1 000,00 EUR Tisíc

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

27.03.2019

Kúpna zmluva

KZ

33 000,00 EUR Tridsaťtritisíc

Obec Vinica

Ing. Ladislav Borstein

22.03.2019

Kúpna zmluva

KZ

52,50 EUR Päťdesiatdva EUR a päťdesiat centov

Obec Vinica

Ladislava Kuťka

25.02.2019

Dodatok č.2

Dodatok 2/2019

Neuvedené

Obec Vinica

NATUR PACK a.s.

20.02.2019

Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti

Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti

160,00 EUR Stošesťdesiat

ČOV-KA s.r.o.

Obec Vinica

07.02.2019

Zmluva o dielo 1/2019

Zmluva o dielo 1/2019

109 966,31 EUR Stodeväťtisícdeväťstošesťdesiatšesť € / 31 centov

Obec Vinica

Marian Bojtoš AMES

31.01.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

80,00 EUR Osemdesiať

Obec Vinica

Judr. Peter Ďurica

14.01.2019

KÚPNA ZMLUVA SO ZRIADENÍM VECNÉHO BREMENA

KZ CPBB_ZM_054_2017_2017 so zriadením vecného brem

226,19 EUR Dvestodvadsaťšesť € 19 centov

Obec Vinica

SR-MINISTERSTVO VNÚTRA SR

11.01.2019

Kúpna zmluva

3/2019

337,50 EUR Tristotridsaťsedem € /50 centov

Brigita Fábián rod Lászlóová

Obec Vinica

02.01.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D1/2019

15 000,00 EUR Päťnásťtisíc

Obec Vinica

Športový klub Vinica

31.12.2018

Nájomná zmluva

2/2019

22,00 EUR Dvadsaťdva

ELECTROLAND s.r.o.

Obec Vinica

31.12.2018

Nájomná zmluva

1/2019

135,00 EUR Stotridsaťpäť

ML-FOOD, s.r.o.

Obec Vinica

22.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

169 707,17 EUR

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

15.10.2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve Viniva BD/2018 zo dňa 29.1.2018 v zení Dodatku č.1 zo dňa 20.8.2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve k.č. Vinica BD/2018

0,00 EUR Nezmenená

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

06.09.2018

Dodatok č1. k Zmluve na výkon stavebného dozora

Dodatok č.1 k Zmluve na výkon stavebného dozora

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto

Obec Vinica

Tomáš Kuzma

21.08.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

0,00 EUR -

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: