Menu
Obec Vinica
Vinica

Aktuálne prebieha úprava webovej stránky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 29.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 29.12.2021

35 000,00 EUR tridsaťpäťtisíc eur

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

22. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0156-PRB/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0156-PRB/2021

174 448,35 EUR stosedemdesiatštyritisícštyristoštyridsaťosem eur tridsaťpäť centov

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

22. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0155-PRB/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0155-PRB/2021

811 596,00 EUR osemstojedenásťtisícpäťstodeväťdesiatšesť eur

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

21. 12. 2021

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti

Kúpna zmluva zo dňa 21.12.2021

220,00 EUR Dvestodvadsať eur

Ing. Cseri Gabriel

Obec Vinica

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory E2259 08U02 zo dňa 14.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory E2259 08U02 zo dňa 14.

400 000,00 EUR štyristo tisíc eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory E888 08U03 zo dňa 14.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory E888 08U03 zo dňa 14.1

35 998,00 EUR tridsaťpäť tisíc deväťstodeväťdesiatosem eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory E42 08U02 zo dňa 14.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory E42 08U02 zo dňa 14.12

194 628,00 EUR stodeväťdesiatštyri tisíc šesťstodvadsaťosem eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

14. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2021

21 000,00 EUR dvadsaťjeden tisíc eur

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

14. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb OLH

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb OLH

1 200,00 EUR

Obec Vinica

Miroslav Golian Lesy Ostrôžky VK, Odborný lesný hospodár /OLH/

10. 12. 2021

Zmluva č. 38/2021 -Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

Zmluva č. 38/2021

nula

A.En. Slovensko, s.r.o.

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/10/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/10/16022021

Neuvedené

Marta Mihalíková

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/9/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/9/16022021

Neuvedené

Gabriel Tóth

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/8/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/8/16022021

Neuvedené

Peter Hanulák

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/7/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/7/16022021

Neuvedené

Erik Sztruhár

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/6/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/6/16022021

Neuvedené

Lilla Šramková

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/5/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/5/16022021

Neuvedené

Karol Bugyi

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/4/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/4/16022021

Neuvedené

Andrea Balážová

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/3/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/3/16022021

Neuvedené

Peter Kelemen

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2/16022021

Neuvedené

Annamária Dobosová

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/1/16022021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/1/16022021

Neuvedené

Gabriel Garay

Obec Vinica

2. 12. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.12.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.12.2021

5 294,20 EUR päťtisícdvestodeväťdesiatštyri eur dvasať centov

Jozef Šaranko STEAM

Obec Vinica

2. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 01.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 01.12.2021

23 995,03 EUR

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

16. 11. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti zo dňa 12.11.

397,50 EUR Tristodeväťdesiatsedem € 50/100

Ing. Bálint Farkas

Obec Vinica

12. 11. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti

775,00 EUR Sedemstosedemdesiatpäť €

Alexander Petrezsél

Obec Vinica

11. 11. 2021

Szerződés 2021.11.03.

Szerződés 2021.11.03.

566,00 EUR päťstošesťdesiatšesť euro

Püski Barnabás Imre (kisadózó)

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 314