Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa

Neuvedené

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

27. 4. 2023

Kúpna zmluva zo dňa 20.04.2023

Kúpna zmluva zo dňa 20.04.2023

172,50 EUR

Ing. Arpád Brezovský rod. Brezovský a manž. Angelika Brezovská rod. Žóková

Obec Vinica

27. 4. 2023

Zámenná zmluva zo dňa 13.4.2023

Zámenná zmluva zo dňa 13.4.2023

Neuvedené

Obec Vinica

Ing. Tibor Böjtös rod. Böjtös a manž. Marta Böjtösová rod. Zsigmondová

24. 4. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E4194 08U02

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E419

Neuvedené

Obec Vinica

Environmentálny fond

13. 4. 2023

Zmluva o dielo zo dňa 06.04.2023

Zmluva o dielo zo dňa 06.04.2023

7 000,00 EUR

UNISTAV Group s.r.o.

Obec Vinica

27. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

20,00 EUR

Obec Vinica

Orange Slovensko a.s.

23. 2. 2023

Zmluva o dielo zo dňa 23.02.2023

Zmluva o dielo zo dňa 23.02.2023

418 800,00 EUR

BVT-STAV s.r.o.

Obec Vinica

16. 2. 2023

Zmluva o dielo - Kompostáreň v obci Vinica

Zmluva o dielo - Kompostáreň v obci Vinica

354 600,00 EUR

BVT-STAV s.r.o.

Obec Vinica

14. 2. 2023

Zámenná zmluva do dňa 14.2.2023

Zámenná zmluva do dňa 14.2.2023

180,00 EUR

Obec Vinica

Gergely Zaťko rod. Zaťko, Dolinka 99128

14. 2. 2023

Kúpna vzmluva zo dňa 07.02.2023

Kúpna vzmluva zo dňa 07.02.2023

1 387,50 EUR

Irena Segečová rod. Vargová a Richard Segeč, rod. Segeč

Obec Vinica

9. 2. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1377/2022 a k Dodatku č.1

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vinica

8. 2. 2023

Dodatok ku Kúpnej zmluve

Dodatok ku Kúpnej zmluve

Neuvedené

Norbert Súth a Diana Súthová

Obec Vinica

16. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastZmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného obstarávania zo dňa 16.1.2023í verejného obstarávania zo dňa 16.1.2023

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného o

1 980,00 EUR tisícdeväťstoosemdesiat eur

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

12. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600_282_2021

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600_282_2021

nula euro

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

12. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600_281_2021

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600_281_2021

nula euro

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

12. 1. 2023

Dodatok č. 1 Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1377/2022

Dodatok č. 1 Zmluve o zriadení vecného bremena č.

nula euro

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vinica

12. 1. 2023

Zmluva č. 1/2023

Zmluva č. 1/2023

30 000,00 EUR tridsaťtisíc euro

Obec Vinica

Športový klub Vinica, zastúpený: Petrom Jámborom, predsedom ŠK

11. 1. 2023

Zmluva č. 7/2023

Zmluva č. 7/2023

2 000,00 EUR

Obec Vinica

poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA VINICA

11. 1. 2023

Zmluva č. 6/2023

Zmluva č. 6/2023

1 000,00 EUR

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

11. 1. 2023

Zmluva č. 5/2023

Zmluva č. 5/2023

2 000,00 EUR

Obec Vinica

Občianske združenie NEKVINUM VINICA

11. 1. 2023

Zmluva č. 3/2023

Zmluva č. 3/2023

2 000,00 EUR

Obec Vinica

Dobrovoľný hasičský zbor Vinica

11. 1. 2023

Zmluva č. 2/2023

Zmluva č. 2/2023

2 000,00 EUR

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

10. 1. 2023

Kúpna zmluva zo dňa 05.12.2022

Kúpna zmluva zo dňa 05.12.2022

117,50 EUR stosedemnásť eur a päťdesiat centov

Mária Csingerová rod. Lauková

Obec Vinica

9. 1. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0156-PRB 2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0156-PRB 2021

nula euro

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

9. 1. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0155-PRB 2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0155-PRB 2021

nula euro

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 434