Menu
Obec Vinica
Vinica

Aktuálne prebieha úprava webovej stránky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 1. 2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva č.00319678/TZ0/2002

nula

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Vinica

31. 12. 2021

Dodatok k zmluve č. V 561/08

Dodatok k zmluve č. V 561/08

nula

Marius Pedersen

Obec Vinica

31. 12. 2021

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva č. 561/22 o nakladaní s komunálnym odpadom

nula

Marius Pedersen

Obec Vinica

30. 12. 2021

Zmluva o úvere 600/282/2021

Zmluva o úvere 600/282/2021

107 140,00 EUR stosedemtisícstoštyridsať eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

30. 12. 2021

Zmluva o úvere 600/281/2021

Zmluva o úvere 600/281/2021

811 560,00 EUR osemstojedenásťtisícpäťstošesťdesiat eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

29. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 29.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 29.12.2021

35 000,00 EUR tridsaťpäťtisíc eur

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

22. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0156-PRB/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0156-PRB/2021

174 448,35 EUR stosedemdesiatštyritisícštyristoštyridsaťosem eur tridsaťpäť centov

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

22. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0155-PRB/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0155-PRB/2021

811 596,00 EUR osemstojedenásťtisícpäťstodeväťdesiatšesť eur

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

21. 12. 2021

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti

Kúpna zmluva zo dňa 21.12.2021

220,00 EUR Dvestodvadsať eur

Ing. Cseri Gabriel

Obec Vinica

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory E2259 08U02 zo dňa 14.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory E2259 08U02 zo dňa 14.

400 000,00 EUR štyristo tisíc eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory E888 08U03 zo dňa 14.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory E888 08U03 zo dňa 14.1

35 998,00 EUR tridsaťpäť tisíc deväťstodeväťdesiatosem eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory E42 08U02 zo dňa 14.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory E42 08U02 zo dňa 14.12

194 628,00 EUR stodeväťdesiatštyri tisíc šesťstodvadsaťosem eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

14. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2021

21 000,00 EUR dvadsaťjeden tisíc eur

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

14. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb OLH

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb OLH

1 200,00 EUR

Obec Vinica

Miroslav Golian Lesy Ostrôžky VK, Odborný lesný hospodár /OLH/

10. 12. 2021

Zmluva č. 38/2021 -Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

Zmluva č. 38/2021

nula

A.En. Slovensko, s.r.o.

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/10/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/10/16022021

Neuvedené

Marta Mihalíková

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/9/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/9/16022021

Neuvedené

Gabriel Tóth

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/8/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/8/16022021

Neuvedené

Peter Hanulák

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/7/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/7/16022021

Neuvedené

Erik Sztruhár

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/6/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/6/16022021

Neuvedené

Lilla Šramková

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/5/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/5/16022021

Neuvedené

Karol Bugyi

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/4/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/4/16022021

Neuvedené

Andrea Balážová

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/3/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/3/16022021

Neuvedené

Peter Kelemen

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2/16022021

Neuvedené

Annamária Dobosová

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/1/16022021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/1/16022021

Neuvedené

Gabriel Garay

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 264