Menu
Obec Vinica
Vinica

Aktuálne prebieha úprava webovej stránky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 01.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 01.12.2021

23 995,03 EUR

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

16. 11. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti zo dňa 12.11.

397,50 EUR Tristodeväťdesiatsedem € 50/100

Ing. Bálint Farkas

Obec Vinica

12. 11. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti

775,00 EUR Sedemstosedemdesiatpäť €

Alexander Petrezsél

Obec Vinica

11. 11. 2021

Szerződés 2021.11.03.

Szerződés 2021.11.03.

566,00 EUR päťstošesťdesiatšesť euro

Püski Barnabás Imre (kisadózó)

Obec Vinica

11. 11. 2021

Szerződés 2021.11.03

Szerződés 2021.11.03

503,00 EUR päťstotri euro

Püski Barnabás Imre (kisadózó)

Obec Vinica

11. 11. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 521013431

Zmluva o dodávke vody č.521013431

nula

Obec Vinica

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

10. 11. 2021

Zmluva zo dňa 09.11.2021

Zmluva zo dňa 09.11.2021

1,00 EUR jedno euro

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Vinica

9. 11. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 09.11.2021

Zmluva o dielo zo dňa 09.11.2021

427 000,00 EUR styristodvadsaťsedemtisícdvesto eruo a nula centov

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Vinica

8. 11. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP_zo dňa 5.11.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP_zo dňa 5.11.2021

Neuvedené

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. 11. 2021

Číslo zmluvy:521013430 o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

nula

Obec Vinica

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

26. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.10.2021, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A18270952

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.1

20,00 EUR dvadsať

Obec Vinica

Orange Slovensko a.s.

19. 10. 2021

Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa 6.10.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6.10.2020

Neuvedené

Energetické certifikáty, s.r.o.

Obec Vinica

18. 10. 2021

Kúpna zmluva zo dňa 14.10.2021

Kúpna zmluva zo dňa 14.10.2021

44 364,00 EUR štyridsaťštyri tisíc tristo šesťdesiatštyri

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.

Obec Vinica

14. 10. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.3.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.3.2021

Neuvedené

Obec Vinica

TagriS, s.r.o.

6. 10. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 26.05.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 26.05.2021

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

6. 10. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností zo dňa 14.09.2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností zo dňa 14.09.

52,50 EUR Päťdesiatdva eur 50/100

L.E.R.-Slovakia s.r.o.

Obec Vinica

30. 9. 2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

17 750,00 EUR sedemnásťtisícsedemstopäťdesiat

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

29. 9. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností

180,00 EUR Jedenstoosemdesiat euro

Mgr. Arpád Bugyi

Obec Vinica

29. 9. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

1 222,50 EUR Jedentisícdvestodvadsaťdva eur 50/100

Alexander Novák

Obec Vinica

23. 9. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 14.09.2021

7,50 EUR Sedem euro 50/100

Ing. Dóra Antalová

Obec Vinica

16. 9. 2021

Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o financovaní

Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o financovaní č. 25

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

16. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru č. 2519/INV2/8420

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnití účelového úveru

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

10. 9. 2021

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1SC111-2017-32/37/242

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

nula

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

31. 8. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1525/2021/ODDCISZS

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1525/2021/

287,00 EUR dvestoosemdesiatsedem

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Vinica

25. 8. 2021

Darovacia zmluva zo dňa 23.8.2021

Darovacia zmluva zo dňa 23.8.2021

nula

Obec Vinica

Marius Pedersen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 264