Menu
Obec Vinica
Vinica

Aktuálne prebieha úprava webovej stránky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

212 916,52 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

6. 5. 2022

Príkazná zmluva č. 30029 2022

Príkazná zmluva č. 30029 2022

nula eur

CEVEO, s.r.o.

Obec Vinica a Obec Radobica

3. 5. 2022

Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho podujatia

Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho po

11 540,00 EUR jedenásťtisícpäťsto štyridsať

FelVigad o.z.

Obec Vinica

22. 4. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kole

nula eur

Obec Vinica

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

24. 3. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 23.03.2022

Kúpna zmluva zo dňa 23.03.2022

222,50 EUR dvestodvadsaťdva euro a päťdesiat centov

Mária Rádlerová a Peter Mics

Obec Vinica

15. 3. 2022

Zmluva zo dňa 15.03.2022

Zmluva zo dňa 15.03.2022

490,00 EUR štyristodeväťdesiat eur

Obec Vinica

Galileo Corporations s.r.o.

10. 3. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 10.03.2022

Zmluva o dielo zo dňa 10.03.2022

211 688,87 EUR dvestojedenásťtisícšesťstoosemdesiatosem eur a osemdesiatsedem centov

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

9. 3. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 09.03.2022

Kúpna zmluva zo dňa 09.03.2022

49 476,00 EUR Štyridsaťdeväťtisícštyristosedemdesiatšesť eur.

Obec Vinica

TagriS, s.r.o.

7. 3. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 07.03.2022

Zmluva o dielo zo dňa 07.03.2022

151 084,12 EUR stopäťdesiatjedentisícosemdesiatštyri euro a dvanásť centov

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

1. 3. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

2 200,00 EUR dvetisíc dvesto eeuro

G.R.E. s.r.o.

Obec Vinica

28. 2. 2022

Nájomná zmluva č. 01/08/2022

Nájomná zmluva č. 01/08/2022

Neuvedené

Oto Mics

Obec Vinica

22. 2. 2022

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 01/2022

Nájomná zmluva č. 01/2022

274,82 EUR dvestosedemdesiatštyri eur a osemdesiatdva centov

SWOT, s.r.o.

Obec Vinica

14. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO zo dňa 14.02.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO zo dňa 1

1 900,00 EUR jedentisícdeväťsto euro

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

1. 2. 2022

Dohoda o vykonaní práce zo dňa 01. 02. 2022

Dohoda o vykonaní práce zo dňa 01. 02. 2022

2 817,76 EUR dvetisíc osemsto sedemnásť eur a sedemdesiatšesť centov

Ildikó Petrík

Obec Vinica

31. 1. 2022

Partnerská dohoda - Rozvoj cezhraničného prírodného dedičstva

Partnerská dohoda - Rozvoj cezhraničného prírodnéh

29 250,00 EUR dvadsaťdeväťtisíc dvestopäťdesiat

Obec Vinica

Herczeg Ferenc Alapítvány

31. 1. 2022

Záložná zmluva_600/282/2021_zo dňa 26.01.2022_TV

Záložná zmluva_600/282/2021_zo dňa 26.01.2022_TV

107 140,00 EUR stosedemtisícstoštyridsať eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

31. 1. 2022

Záložná zmluva_600/281/2021_zo dňa 26.01.2022_Novostavba

Záložná zmluva_600/281/2021_zo dňa 26.01.2022_Novo

811 560,00 EUR osemstojedenásťtisícpäťstošesťdesiat eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

28. 1. 2022

Zmluva č. 2/2022

Zmluva č. 2/2022

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc euro

Obec Vinica

Športový klub Vinica

20. 1. 2022

Dohoda o skončení nájmu vyplývajúceho z Nájomnej zmluvy zo dňa 20.01.2022

Dohoda o skončení nájmu vyplývajúceho z Nájomnej z

nula eur

Alena Holosová

Obec Vinica

20. 1. 2022

Nájomná zmluva zo dňa 20.01.2022

Nájomná zmluva zo dňa 20.01.2022

100,00 EUR sto eur

Bianka Holosová

Obec Vinica

3. 1. 2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva č.00319678/TZ0/2002

nula

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Vinica

31. 12. 2021

Dodatok k zmluve č. V 561/08

Dodatok k zmluve č. V 561/08

nula

Marius Pedersen

Obec Vinica

31. 12. 2021

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva č. 561/22 o nakladaní s komunálnym odpadom

nula

Marius Pedersen

Obec Vinica

30. 12. 2021

Zmluva o úvere 600/282/2021

Zmluva o úvere 600/282/2021

107 140,00 EUR stosedemtisícstoštyridsať eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

30. 12. 2021

Zmluva o úvere 600/281/2021

Zmluva o úvere 600/281/2021

811 560,00 EUR osemstojedenásťtisícpäťstošesťdesiat eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 314