Menu
Obec Vinica
Vinica

Aktuálne prebieha úprava webovej stránky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/7/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/7/16022021

Neuvedené

Erik Sztruhár

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/6/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/6/16022021

Neuvedené

Lilla Šramková

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/5/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/5/16022021

Neuvedené

Karol Bugyi

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/4/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/4/16022021

Neuvedené

Andrea Balážová

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/3/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/3/16022021

Neuvedené

Peter Kelemen

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2/16022021

Neuvedené

Annamária Dobosová

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/1/16022021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/1/16022021

Neuvedené

Gabriel Garay

Obec Vinica

2. 12. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.12.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.12.2021

5 294,20 EUR päťtisícdvestodeväťdesiatštyri eur dvasať centov

Jozef Šaranko STEAM

Obec Vinica

2. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 01.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 01.12.2021

23 995,03 EUR

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

16. 11. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti zo dňa 12.11.

397,50 EUR Tristodeväťdesiatsedem € 50/100

Ing. Bálint Farkas

Obec Vinica

12. 11. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti

775,00 EUR Sedemstosedemdesiatpäť €

Alexander Petrezsél

Obec Vinica

11. 11. 2021

Szerződés 2021.11.03.

Szerződés 2021.11.03.

566,00 EUR päťstošesťdesiatšesť euro

Püski Barnabás Imre (kisadózó)

Obec Vinica

11. 11. 2021

Szerződés 2021.11.03

Szerződés 2021.11.03

503,00 EUR päťstotri euro

Püski Barnabás Imre (kisadózó)

Obec Vinica

11. 11. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 521013431

Zmluva o dodávke vody č.521013431

nula

Obec Vinica

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

10. 11. 2021

Zmluva zo dňa 09.11.2021

Zmluva zo dňa 09.11.2021

1,00 EUR jedno euro

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Vinica

9. 11. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 09.11.2021

Zmluva o dielo zo dňa 09.11.2021

427 000,00 EUR styristodvadsaťsedemtisícdvesto eruo a nula centov

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Vinica

8. 11. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP_zo dňa 5.11.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP_zo dňa 5.11.2021

Neuvedené

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. 11. 2021

Číslo zmluvy:521013430 o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

nula

Obec Vinica

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

28. 10. 2021

Nájomná zmluva č. 845/24/2/2021

Nájomná zmluva č. 845/24/2/2021

117,54 EUR stosedemnásť eur a päťdesiatštyri centov

Nóra Gulová a Štefan Gyuricska

Obec Vinica

28. 10. 2021

Nájomná zmluva č. 845/26/3/2021

Nájomná zmluva č. 845/26/3/2021

176,65 EUR sto sedemdesiatšesť eur a šesťdesiatpäť centov

Deák Gabriel a Simona Deák

Obec Vinica

28. 10. 2021

Nájomná zmluva č. 845/24/3/2021

Nájomná zmluva č. 845/24/3/2021

176,65 EUR sto sedemdesiatšesť eur a šesťdesiatpäť centov

Szabolcs Petrezsél a Andrea Petrezsél

Obec Vinica

28. 10. 2021

Nájomná zmluva č. 845/26/1/2021

Nájomná zmluva č. 845/26/1/2021

176,65 EUR sto sedemdesiatšesť eur a šesťdesiatpäť centov

Attila Cseri a Zuzana Cseriová Nagyová

Obec Vinica

26. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.10.2021, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A18270952

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.1

20,00 EUR dvadsať

Obec Vinica

Orange Slovensko a.s.

22. 10. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2021

nula eur

Jozef Šaranko STEAM

Obec Vinica

19. 10. 2021

Dodatok č. k Zmluve o dielo zo dňa 6.10.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6.10.2020

Neuvedené

Energetické certifikáty, s.r.o.

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 326