Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 2. 2023

Dodatok ku Kúpnej zmluve

Dodatok ku Kúpnej zmluve

Neuvedené

Norbert Súth a Diana Súthová

Obec Vinica

16. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastZmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného obstarávania zo dňa 16.1.2023í verejného obstarávania zo dňa 16.1.2023

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného o

1 980,00 EUR tisícdeväťstoosemdesiat eur

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

12. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600_282_2021

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600_282_2021

nula euro

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

12. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600_281_2021

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600_281_2021

nula euro

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

12. 1. 2023

Dodatok č. 1 Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1377/2022

Dodatok č. 1 Zmluve o zriadení vecného bremena č.

nula euro

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vinica

12. 1. 2023

Zmluva č. 1/2023

Zmluva č. 1/2023

30 000,00 EUR tridsaťtisíc euro

Obec Vinica

Športový klub Vinica, zastúpený: Petrom Jámborom, predsedom ŠK

11. 1. 2023

Zmluva č. 7/2023

Zmluva č. 7/2023

2 000,00 EUR

Obec Vinica

poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA VINICA

11. 1. 2023

Zmluva č. 6/2023

Zmluva č. 6/2023

1 000,00 EUR

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

11. 1. 2023

Zmluva č. 5/2023

Zmluva č. 5/2023

2 000,00 EUR

Obec Vinica

Občianske združenie NEKVINUM VINICA

11. 1. 2023

Zmluva č. 3/2023

Zmluva č. 3/2023

2 000,00 EUR

Obec Vinica

Dobrovoľný hasičský zbor Vinica

11. 1. 2023

Zmluva č. 2/2023

Zmluva č. 2/2023

2 000,00 EUR

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

10. 1. 2023

Kúpna zmluva zo dňa 05.12.2022

Kúpna zmluva zo dňa 05.12.2022

117,50 EUR stosedemnásť eur a päťdesiat centov

Mária Csingerová rod. Lauková

Obec Vinica

9. 1. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0156-PRB 2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0156-PRB 2021

nula euro

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

9. 1. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0155-PRB 2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0155-PRB 2021

nula euro

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

1. 1. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 561/22 o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 561/22 o nakladaní s komu

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Vinica

28. 12. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí podpory E42 08U02

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí podpory E42 08U

Neuvedené

Obec Vinica

Environmentálny fond

21. 12. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 09.12.2022

Zmluva o dielo zo dňa 09.12.2022

9 792,00 EUR deväťtisícsedemdeväťdesiatdva eur

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Vinica

20. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného obstarávania zo dňa 20.12.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného o

3 100,00 EUR tritisíc sto euro

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

20. 12. 2022

Zmluva o príspevku č. IROP-CLLD-X293-512-006-002

Zmluva o príspevku č. IROP-CLLD-X293-512-006-002

33 302,81 EUR tridsaťtritisíctristodva eur a osemdesiatjeden centov

Obec Vinica

Hontianske Poiplie

19. 12. 2022

Dodatok k zmluve č. V 561/08

Dodatok k zmluve č. V 561/08

nula euro

Obec Vinica

Marius Pedersen

14. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/10/2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/10/2021

nula eur

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Vinica

14. 12. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 5.12.2022

Kúpna zmluva zo dňa 5.12.2022

25,00 EUR dvadsaťpäť euro

Norbert Súth a Diana Súthová

Obec Vinica

7. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E4194 08U02

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E419

nula eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

6. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E42 08U02

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E42

nula eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

29. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory č. E4194 08U02

Zmluva o poskytnutí podpory č. E4194 08U02

400 000,00 EUR štyristotisíc eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 449