Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 11. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 07.11.2022

Zmluva o dielo zo dňa 07.11.2022

9 075,00 EUR

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vinica

27. 10. 2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 02/2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 02/2021

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

17. 10. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021

10 000,00 EUR

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

14. 10. 2022

Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 01/10/2021

Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 01/10/2021

Neuvedené

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Vinica

10. 10. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru č. 2519/INV2/8420

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru

Neuvedené

Obec Vinica

BKS BANK AG

30. 9. 2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

212 483,99 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

22. 9. 2022

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2019/129 novým záväzkom

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy

13 973,40 EUR

Obec Vinica

Slovenská agentúra životného prostredia

22. 9. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1377/2022

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1377/2022

nula euro

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vinica

20. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 600/282/2021

Dodatok č. 1.

117 660,00 EUR

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

20. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 600/281/2021

Dodatok č. 1

917 220,00 EUR

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

9. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva AUDIT zo dňa 08.09.2022

1 700,00 EUR tisícsedemsto

Obec Vinica

Ing. Marián Faško, PhD

7. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

135,00 EUR jednostotridsaťpäť eur

Ing. Klaudia Rigó, Parková 578/8, 93601, Šahy

Obec Vinica

6. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č. 164_T_MAPY_Vinica

Zmluva o poskytovaní služieb č. 164_T_MAPY_Vinica

1,00 EUR jedno euro

T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Vinica

6. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/47

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62

408 202,66 EUR

Obec Vinica

Slovenská agentúra životného prostredia

25. 8. 2022

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2

300,00 EUR tristo eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vinica

23. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o posktnutí dotácie 0156-PRB/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o posktnutí dotácie 0156-PRB

Neuvedené

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

23. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie 155-PRB/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie 155-PRB

Neuvedené

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

23. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/22

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/22

19.8.2022

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

22. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí služieb č. 25/2022/ŽoNFP

Zmluva o poskytnutí služieb č. 25/2022/ŽoNFP

5 976,00 EUR päťtisícdeväťstosedemdesiatšesť

Obec Vinica

INSUCCOR s. r. o.

11. 8. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve č. 561/22 o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 2 k zmluve č. 561/22 o nakladaní s komu

nula euro

Marius Pedersen

Obec Vinica

11. 8. 2022

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

700,00 EUR sedemsto euro

Obec Vinica

Veronika Jaďuďová

5. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

6 300,00 EUR

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

3. 8. 2022

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame

5 000,00 EUR päťtisíc euro

Obec Vinica

COOP Jednota Krupina, s.d.

1. 8. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve č. E888 08U03

Dodatok č. 2 k Zmluve č. E888 08U03

Neuvedené

Obec Vinica

Environmentálny fond

29. 7. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 473