Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 13.04.2022

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 13.04.2022

800,00 EUR osemsto euro

TOTH-P, s.r.o.

Obec Vinica

8. 6. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP_zo dňa 6.6.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP_zo dňa 6.6.

Neuvedené

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3. 6. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 03.06.2022

Kúpna zmluva zo dňa 03.06.2022

1 457,50 EUR tisícštyristopäťdesiatsedem euro a päťdesiat centov

Dávid Nászali rod. Nászali

Obec Vinica

3. 6. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

2. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného obstarávania zo dňa 26.5.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného o

2 800,00 EUR dvetisíc osemsto

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

30. 5. 2022

Zmluva č. 4/2022

Zmluva č. 4/2022

2 000,00 EUR dvetisíc euro

Obec Vinica

poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA VINICA

30. 5. 2022

Zmluva č. 3/2022

Zmluva č. 3/2022

1 000,00 EUR jedentisíc euro

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

30. 5. 2022

Zmluva č. 7/2022

Zmluva č. 7/2022

500,00 EUR päťsto euro

Obec Vinica

Modelársky klub Vinica - Ipolynyéki makettezők klubja

30. 5. 2022

Zmluva č. 5/2022

Zmluva č. 5/2022

2 000,00 EUR dvetisíc euro

Obec Vinica

Občianske združenie NEKVINUM VINICA

27. 5. 2022

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 3322/DZM1/8420

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 3322/

nula euro

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 3322/ZAPOPU1/8420

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č.

nula euro

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Rámcová zmluva o platobných službách č. 3322/PS1/8420

Rámcová zmluva o platobných službách č. 3322/PS1/8

nula euro

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Rámcová zmluva o financovaní č. 3322/8420

Rámcová zmluva o financovaní č. 3322/8420

100 000,00 EUR stotisíc eur

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 3322/INV1/8420

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 3322/INV1/8

100 000,00 EUR stotisíc eur

Obec Vinica

BKS BANK AG

26. 5. 2022

Zmluva č. 1139/2022/ODDO

Zmluva č. 1139/2022/ODDO

8 900,00 EUR osemtisícdeväťsto

Obec Vinica

Banskobystrický samosprávny kraj

18. 5. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2022

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2022

8 568,00 EUR osemtisícpäťstošesťdesiatosem

Obec Vinica

Veríme v Zábavu, s.r.o.

16. 5. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 10.05.2022

Kúpna zmluva zo dňa 10.05.2022

1 716,12 EUR tisícsedemstošesťnásť eur dvanásť centov

Obec Vinica

Pesmenpol, spol. s.r.o.

10. 5. 2022

Zmluva č. 322 1062

Zmluva č. 322 1062

3 000,00 EUR tritisíc euro

Obec Vinica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

9. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

212 916,52 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

6. 5. 2022

Príkazná zmluva č. 30029 2022

Príkazná zmluva č. 30029 2022

nula eur

CEVEO, s.r.o.

Obec Vinica a Obec Radobica

3. 5. 2022

Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho podujatia

Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho po

11 540,00 EUR jedenásťtisícpäťsto štyridsať

FelVigad o.z.

Obec Vinica

22. 4. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kole

nula eur

Obec Vinica

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

24. 3. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 23.03.2022

Kúpna zmluva zo dňa 23.03.2022

222,50 EUR dvestodvadsaťdva euro a päťdesiat centov

Mária Rádlerová a Peter Mics

Obec Vinica

15. 3. 2022

Zmluva zo dňa 15.03.2022

Zmluva zo dňa 15.03.2022

490,00 EUR štyristodeväťdesiat eur

Obec Vinica

Galileo Corporations s.r.o.

10. 3. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 10.03.2022

Zmluva o dielo zo dňa 10.03.2022

211 688,87 EUR dvestojedenásťtisícšesťstoosemdesiatosem eur a osemdesiatsedem centov

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 434