Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 1. 2022

Záložná zmluva_600/281/2021_zo dňa 26.01.2022_Novostavba

Záložná zmluva_600/281/2021_zo dňa 26.01.2022_Novo

811 560,00 EUR osemstojedenásťtisícpäťstošesťdesiat eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

28. 1. 2022

Zmluva č. 2/2022

Zmluva č. 2/2022

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc euro

Obec Vinica

Športový klub Vinica

20. 1. 2022

Dohoda o skončení nájmu vyplývajúceho z Nájomnej zmluvy zo dňa 20.01.2022

Dohoda o skončení nájmu vyplývajúceho z Nájomnej z

nula eur

Alena Holosová

Obec Vinica

20. 1. 2022

Nájomná zmluva zo dňa 20.01.2022

Nájomná zmluva zo dňa 20.01.2022

100,00 EUR sto eur

Bianka Holosová

Obec Vinica

11. 1. 2022

Zmluva o dielo 1/2022 zo dňa 10.01.2022

Zmluva o dielo 1/2022 zo dňa 10.01.2022

2 200,00 EUR

G.R.E. s.r.o.

Obec Vinica

3. 1. 2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva č.00319678/TZ0/2002

nula

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Vinica

31. 12. 2021

Dodatok k zmluve č. V 561/08

Dodatok k zmluve č. V 561/08

nula

Marius Pedersen

Obec Vinica

31. 12. 2021

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva č. 561/22 o nakladaní s komunálnym odpadom

nula

Marius Pedersen

Obec Vinica

30. 12. 2021

Zmluva o úvere 600/282/2021

Zmluva o úvere 600/282/2021

107 140,00 EUR stosedemtisícstoštyridsať eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

30. 12. 2021

Zmluva o úvere 600/281/2021

Zmluva o úvere 600/281/2021

811 560,00 EUR osemstojedenásťtisícpäťstošesťdesiat eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

29. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 29.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 29.12.2021

35 000,00 EUR tridsaťpäťtisíc eur

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

22. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0156-PRB/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0156-PRB/2021

174 448,35 EUR stosedemdesiatštyritisícštyristoštyridsaťosem eur tridsaťpäť centov

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

22. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0155-PRB/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 0155-PRB/2021

811 596,00 EUR osemstojedenásťtisícpäťstodeväťdesiatšesť eur

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

21. 12. 2021

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti

Kúpna zmluva zo dňa 21.12.2021

220,00 EUR Dvestodvadsať eur

Ing. Cseri Gabriel

Obec Vinica

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory E2259 08U02 zo dňa 14.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory E2259 08U02 zo dňa 14.

400 000,00 EUR štyristo tisíc eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory E888 08U03 zo dňa 14.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory E888 08U03 zo dňa 14.1

35 998,00 EUR tridsaťpäť tisíc deväťstodeväťdesiatosem eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory E42 08U02 zo dňa 14.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory E42 08U02 zo dňa 14.12

194 628,00 EUR stodeväťdesiatštyri tisíc šesťstodvadsaťosem eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

14. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2021

21 000,00 EUR

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

14. 12. 2021

Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2021

Zmluva o dielo zo dňa 13.12.2021

21 000,00 EUR dvadsaťjeden tisíc eur

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

14. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb OLH

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb OLH

1 200,00 EUR

Obec Vinica

Miroslav Golian Lesy Ostrôžky VK, Odborný lesný hospodár /OLH/

10. 12. 2021

Zmluva č. 38/2021 -Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

Zmluva č. 38/2021

nula

A.En. Slovensko, s.r.o.

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/10/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/10/16022021

Neuvedené

Marta Mihalíková

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/9/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/9/16022021

Neuvedené

Gabriel Tóth

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/8/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/8/16022021

Neuvedené

Peter Hanulák

Obec Vinica

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/7/16022021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/7/16022021

Neuvedené

Erik Sztruhár

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 449