Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

6 300,00 EUR

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

3. 8. 2022

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame

5 000,00 EUR päťtisíc euro

Obec Vinica

COOP Jednota Krupina, s.d.

1. 8. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve č. E888 08U03

Dodatok č. 2 k Zmluve č. E888 08U03

Neuvedené

Obec Vinica

Environmentálny fond

29. 7. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

29. 7. 2022

Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny

Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny

nula euro

Obec Vinica

Pow-en a. s., Prievozská 4B, 82109 Bratislava

26. 7. 2022

Megbízás - Bohóckodjunk

Megbízás - Bohóckodjunk

665,00 EUR šesťstošesťdesiatpäť euro

Bognár Zsolt Zoltán Ev., 2747 Törtel, Kossuth L. út 90

Obec Vinica

19. 7. 2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E888 08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie zo dňa 14.12.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E888 08U03 o poskytnutí p

nula euro

Obec Vinica

Environmentálny fond

13. 7. 2022

Nájomná zmluva zo dňa 28.06.2022

Nájomná zmluva zo dňa 28.06.2022

nula euro

ITPress s.r.o.

Obec Vinica

6. 7. 2022

Zmluva o príspevku č. IROP-CLLD-X293-512-002-003

Zmluva o príspevku č. IROP-CLLD-X293-512-002-003

44 364,00 EUR

Obec Vinica

Hontianske Poiplie

30. 6. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 30.6.2022

Kúpna zmluva zo dňa 30.6.2022

375,00 EUR tristosedemdesiatpäť

Ing. József Nagy rod. Nagy

Obec Vinica

29. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve E2259 08U02_OcÚ

Dodatok č. 1 k Zmluve E2259 08U02

Neuvedené

Obec Vinica

Environmentálny fond

28. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 05/22

Zmluva o dielo č. 05/22

821 400,00 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

27. 6. 2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 59/2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 5

nula euro

Obec Vinica

KRONOSPAN, s.r.o.

22. 6. 2022

Darovacia zmluva zo dňa 28.2.2022

Darovacia zmluva zo dňa 28.2.2022

nula euro

Obec Vinica

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

20. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1 k Zmluve E42 08U02

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1 k Zmluve E42 08U02

Neuvedené

Obec Vinica

Environmentálny fond

13. 6. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 02/2021 zo dňa 26.05.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 02/2021 zo dňa 26

1 654 194,37 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

9. 6. 2022

Zmluva - Szerződés - 2022.8.28.

Zmluva - Szerződés - 2022.8.28.

4 300,00 EUR štyritisíc tristo euro

NÍVÓT Közhasznú Nonprofit Kft.

Obec Vinica

8. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 13.04.2022

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 13.04.2022

800,00 EUR osemsto euro

TOTH-P, s.r.o.

Obec Vinica

8. 6. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP_zo dňa 6.6.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP_zo dňa 6.6.

Neuvedené

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3. 6. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 03.06.2022

Kúpna zmluva zo dňa 03.06.2022

1 457,50 EUR tisícštyristopäťdesiatsedem euro a päťdesiat centov

Dávid Nászali rod. Nászali

Obec Vinica

3. 6. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

2. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného obstarávania zo dňa 26.5.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného o

2 800,00 EUR dvetisíc osemsto

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

30. 5. 2022

Zmluva č. 4/2022

Zmluva č. 4/2022

2 000,00 EUR dvetisíc euro

Obec Vinica

poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA VINICA

30. 5. 2022

Zmluva č. 3/2022

Zmluva č. 3/2022

1 000,00 EUR jedentisíc euro

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

30. 5. 2022

Zmluva č. 7/2022

Zmluva č. 7/2022

500,00 EUR päťsto euro

Obec Vinica

Modelársky klub Vinica - Ipolynyéki makettezők klubja

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 477