Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 5. 2022

Rámcová zmluva o platobných službách č. 3322/PS1/8420

Rámcová zmluva o platobných službách č. 3322/PS1/8

nula euro

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Rámcová zmluva o financovaní č. 3322/8420

Rámcová zmluva o financovaní č. 3322/8420

100 000,00 EUR stotisíc eur

Obec Vinica

BKS BANK AG

27. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 3322/INV1/8420

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 3322/INV1/8

100 000,00 EUR stotisíc eur

Obec Vinica

BKS BANK AG

26. 5. 2022

Zmluva č. 1139/2022/ODDO

Zmluva č. 1139/2022/ODDO

8 900,00 EUR osemtisícdeväťsto

Obec Vinica

Banskobystrický samosprávny kraj

18. 5. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2022

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2022

8 568,00 EUR osemtisícpäťstošesťdesiatosem

Obec Vinica

Veríme v Zábavu, s.r.o.

16. 5. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 10.05.2022

Kúpna zmluva zo dňa 10.05.2022

1 716,12 EUR tisícsedemstošesťnásť eur dvanásť centov

Obec Vinica

Pesmenpol, spol. s.r.o.

10. 5. 2022

Zmluva č. 322 1062

Zmluva č. 322 1062

3 000,00 EUR tritisíc euro

Obec Vinica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

9. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

212 916,52 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

6. 5. 2022

Príkazná zmluva č. 30029 2022

Príkazná zmluva č. 30029 2022

nula eur

CEVEO, s.r.o.

Obec Vinica a Obec Radobica

3. 5. 2022

Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho podujatia

Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho po

11 540,00 EUR jedenásťtisícpäťsto štyridsať

FelVigad o.z.

Obec Vinica

22. 4. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kole

nula eur

Obec Vinica

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

25. 3. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 561/22 o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 561/22 o nakladaní s komu

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Vinica

24. 3. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 23.03.2022

Kúpna zmluva zo dňa 23.03.2022

222,50 EUR dvestodvadsaťdva euro a päťdesiat centov

Mária Rádlerová a Peter Mics

Obec Vinica

15. 3. 2022

Zmluva zo dňa 15.03.2022

Zmluva zo dňa 15.03.2022

490,00 EUR štyristodeväťdesiat eur

Obec Vinica

Galileo Corporations s.r.o.

10. 3. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 10.03.2022

Zmluva o dielo zo dňa 10.03.2022

211 688,87 EUR dvestojedenásťtisícšesťstoosemdesiatosem eur a osemdesiatsedem centov

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

9. 3. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 09.03.2022

Kúpna zmluva zo dňa 09.03.2022

49 476,00 EUR Štyridsaťdeväťtisícštyristosedemdesiatšesť eur.

Obec Vinica

TagriS, s.r.o.

7. 3. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 07.03.2022

Zmluva o dielo zo dňa 07.03.2022

151 084,12 EUR stopäťdesiatjedentisícosemdesiatštyri euro a dvanásť centov

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

1. 3. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

2 200,00 EUR dvetisíc dvesto eeuro

G.R.E. s.r.o.

Obec Vinica

28. 2. 2022

Nájomná zmluva č. 01/08/2022

Nájomná zmluva č. 01/08/2022

Neuvedené

Oto Mics

Obec Vinica

22. 2. 2022

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 01/2022

Nájomná zmluva č. 01/2022

274,82 EUR dvestosedemdesiatštyri eur a osemdesiatdva centov

SWOT, s.r.o.

Obec Vinica

21. 2. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 21.02.2022

Zmluva o dielo zo dňa 21.02.2022

17 000,00 EUR sedemnásťitsíc eur

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

14. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO zo dňa 14.02.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO zo dňa 1

1 900,00 EUR jedentisícdeväťsto euro

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

1. 2. 2022

Dohoda o vykonaní práce zo dňa 01. 02. 2022

Dohoda o vykonaní práce zo dňa 01. 02. 2022

2 817,76 EUR dvetisíc osemsto sedemnásť eur a sedemdesiatšesť centov

Ildikó Petrík

Obec Vinica

31. 1. 2022

Partnerská dohoda - Rozvoj cezhraničného prírodného dedičstva

Partnerská dohoda - Rozvoj cezhraničného prírodnéh

29 250,00 EUR dvadsaťdeväťtisíc dvestopäťdesiat

Obec Vinica

Herczeg Ferenc Alapítvány

31. 1. 2022

Záložná zmluva_600/282/2021_zo dňa 26.01.2022_TV

Záložná zmluva_600/282/2021_zo dňa 26.01.2022_TV

107 140,00 EUR stosedemtisícstoštyridsať eur

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 449