Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 1. 2023

Kúpna zmluva zo dňa 05.12.2022

Kúpna zmluva zo dňa 05.12.2022

117,50 EUR stosedemnásť eur a päťdesiat centov

Mária Csingerová rod. Lauková

Obec Vinica

9. 1. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0156-PRB 2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0156-PRB 2021

nula euro

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

9. 1. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0155-PRB 2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0155-PRB 2021

nula euro

Obec Vinica

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

1. 1. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 561/22 o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 561/22 o nakladaní s komu

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Vinica

28. 12. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí podpory E42 08U02

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí podpory E42 08U

Neuvedené

Obec Vinica

Environmentálny fond

21. 12. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 09.12.2022

Zmluva o dielo zo dňa 09.12.2022

9 792,00 EUR deväťtisícsedemdeväťdesiatdva eur

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Vinica

20. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného obstarávania zo dňa 20.12.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného o

3 100,00 EUR tritisíc sto euro

Sonalli, a. s.

Obec Vinica

20. 12. 2022

Zmluva o príspevku č. IROP-CLLD-X293-512-006-002

Zmluva o príspevku č. IROP-CLLD-X293-512-006-002

33 302,81 EUR tridsaťtritisíctristodva eur a osemdesiatjeden centov

Obec Vinica

Hontianske Poiplie

19. 12. 2022

Dodatok k zmluve č. V 561/08

Dodatok k zmluve č. V 561/08

nula euro

Obec Vinica

Marius Pedersen

14. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/10/2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/10/2021

nula eur

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Vinica

14. 12. 2022

Kúpna zmluva zo dňa 5.12.2022

Kúpna zmluva zo dňa 5.12.2022

25,00 EUR dvadsaťpäť euro

Norbert Súth a Diana Súthová

Obec Vinica

7. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E4194 08U02

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E419

nula eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

6. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E42 08U02

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory č. E42

nula eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

29. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory č. E4194 08U02

Zmluva o poskytnutí podpory č. E4194 08U02

400 000,00 EUR štyristotisíc eur

Obec Vinica

Environmentálny fond

18. 11. 2022

Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ ZMLUVE O FINANCOVANĺ č. 3322/8420

Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ ZMLUVE O FINANCOVANĺ č. 33

Neuvedené

Obec Vinica

BKS BANK AG

7. 11. 2022

Zmluva o dielo zo dňa 07.11.2022

Zmluva o dielo zo dňa 07.11.2022

9 075,00 EUR

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vinica

27. 10. 2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 02/2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 02/2021

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

17. 10. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021

10 000,00 EUR

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

14. 10. 2022

Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 01/10/2021

Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 01/10/2021

Neuvedené

IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Vinica

10. 10. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru č. 2519/INV2/8420

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru

Neuvedené

Obec Vinica

BKS BANK AG

30. 9. 2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022

212 483,99 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

22. 9. 2022

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2019/129 novým záväzkom

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy

13 973,40 EUR

Obec Vinica

Slovenská agentúra životného prostredia

22. 9. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1377/2022

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1377/2022

nula euro

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Vinica

20. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 600/282/2021

Dodatok č. 1.

117 660,00 EUR

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

20. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 600/281/2021

Dodatok č. 1

917 220,00 EUR

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 463