Menu
Obec Vinica
Vinica

Aktuálne prebieha úprava webovej stránky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 10. 2021

Kúpna zmluva zo dňa 14.10.2021

Kúpna zmluva zo dňa 14.10.2021

44 364,00 EUR štyridsaťštyri tisíc tristo šesťdesiatštyri

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.

Obec Vinica

14. 10. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.3.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.3.2021

Neuvedené

Obec Vinica

TagriS, s.r.o.

6. 10. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 26.05.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 26.05.2021

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

6. 10. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností zo dňa 14.09.2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností zo dňa 14.09.

52,50 EUR Päťdesiatdva eur 50/100

L.E.R.-Slovakia s.r.o.

Obec Vinica

30. 9. 2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

17 750,00 EUR sedemnásťtisícsedemstopäťdesiat

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

29. 9. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností

180,00 EUR Jedenstoosemdesiat euro

Mgr. Arpád Bugyi

Obec Vinica

29. 9. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

1 222,50 EUR Jedentisícdvestodvadsaťdva eur 50/100

Alexander Novák

Obec Vinica

23. 9. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 14.09.2021

7,50 EUR Sedem euro 50/100

Ing. Dóra Antalová

Obec Vinica

16. 9. 2021

Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o financovaní

Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o financovaní č. 25

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

16. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru č. 2519/INV2/8420

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnití účelového úveru

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

10. 9. 2021

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1SC111-2017-32/37/242

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

nula

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

31. 8. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1525/2021/ODDCISZS

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1525/2021/

287,00 EUR dvestoosemdesiatsedem

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Vinica

25. 8. 2021

Darovacia zmluva zo dňa 23.8.2021

Darovacia zmluva zo dňa 23.8.2021

nula

Obec Vinica

Marius Pedersen

19. 8. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021

Neuvedené

AM desing s.r.o.

Obec Vinica

19. 8. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.05.2021

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

13. 8. 2021

Dodatok k Zámennej zmluve

1/2021

Neuvedené

Peter Máté, Soňa Mátéová

Obec Vinica

13. 8. 2021

Zmluva o dielo_zo dňa 12.08.2021

Zmluva o dielo_zo dňa 12.08.2021

12 000,00 EUR dvanásťtisíc EUR

PROART ateliér, s. r. o.

Obec Vinica

9. 8. 2021

Zmluva - Szerződés 2021.8.9.

Zmluva - Szerződés 2021.8.9.

3 800,00 EUR tritisíc osemsto euro

NÍVÓT Közhasznú Nonprofit Kft.

Obec Vinica

2. 8. 2021

Zmluva o dielo_zo dňa 30.07.2021

Zmluva o dielo_zo dňa 30.07.2021

35 576,41 EUR tridsaťpäťtisícpäťstosedemdesiatšesť eur štyridsaťjeden centov

Jozef Šaranko STEAM

Obec Vinica

27. 7. 2021

Mandátna zmluva_zo dňa 26.07.2021

Mandátna zmluva_zo dňa 26.07.2021

Neuvedené

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

21. 7. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 20.07.2021

21 500,00 EUR dvadsaťjedentisíc päťsto eur

Obec Vinica

Ivan Lörinčík

16. 7. 2021

Zmluva o reklame

Zmluva zo dňa 16.07.2021

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Vinica

COOP Jednota Krupina, s.d.

16. 7. 2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/37

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP

Neuvedené

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. 7. 2021

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 17.05.2021

472,50 EUR Štyristosedemdesiatdva euro 50/100

Zuzana Tisza

Obec Vinica

30. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb 30.6.2021

Zmluva o poskytovaní služieb 30.6.2021

800,00 EUR osemsto euro

TOTH-P, s.r.o.

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 326