Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2018

Nájomná zmluva

2/2019

22,00 EUR Dvadsaťdva

ELECTROLAND s.r.o.

Obec Vinica

31. 12. 2018

Nájomná zmluva

1/2019

135,00 EUR Stotridsaťpäť

ML-FOOD, s.r.o.

Obec Vinica

22. 11. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

169 707,17 EUR

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

16. 11. 2018

zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb

4 650,00 EUR

ImRiz s.r.o.

Obec Vinica

15. 10. 2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve Viniva BD/2018 zo dňa 29.1.2018 v zení Dodatku č.1 zo dňa 20.8.2018

Dodatok č.2 ku Kúpnej Zmluve k.č. Vinica BD/2018

0,00 EUR Nezmenená

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

6. 9. 2018

Dodatok č1. k Zmluve na výkon stavebného dozora

Dodatok č.1 k Zmluve na výkon stavebného dozora

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto

Obec Vinica

Tomáš Kuzma

21. 8. 2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Vinica BD/2018

0,00 EUR -

Obec Vinica

F.A.A.C Consulting s.r.o.

3. 8. 2018

Zmluva na výkon stavebného dozora

Zmluva na výkon stavebného dozora

2 250,00 EUR Dvetisícdvestopäťdesiať

Obec Vinica

Tomáš Kuzma

10. 7. 2018

Záložná zmluva č.600/75/2018

Záložná zmluva č.600/75/2018

371 995,00 EUR Tristo sedemdesiaťjedentisícdeväťstodeväťdesiaťpäť

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

10. 7. 2018

Záložná zmluva

Záložná zmluva č.600/76/2018

32 942,00 EUR Tridsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťdva

Obec Vinica

Štátny fond rozvoja bývania

13. 6. 2018

Támogatási szerzodés az Ipúolynyéki óvoda felújítására

BGA/7537/4/2018

58 589,57 EUR

Obec Vinica

BGA Zrt

6. 6. 2018

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

150 000,00 EUR Stopäťdesiattisíc

Obec Vinica

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

4. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC431-2017-19_G820

Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC431-2017-19_G8

154 504,72 EUR stopäťdesiatštyritisícpäťstoštyri

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

28. 5. 2018

Obec Vinica

Kúpna zmluva

1 174,40 EUR Jedentisícstosedemdesiaťštyri

Obec Vinica

Nikoleta Micsová

11. 5. 2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR Nula

Obec Vinica

Prima Banka Slovansko a.s.

25. 4. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva č.ZD1/090318

991,20 EUR Deväťstodeväťdesiaťjeden

Obec Vinica

KRAJSPOL SK, s.r.o.

6. 4. 2018

Zmluva o službách

Zmluva Ing. Jozef Adamkovič

3 200,00 EUR Tritisícdvesto

Obec Vinica

Ing. Jozef Adamkovič

22. 3. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Bc.Dóra Kováčová

350,00 EUR Tristopäťdesiať

Obec Vinica

Bc.Dóra Kováčová

9. 3. 2018

A Balassi Bálint MTNYA fenállásának 60. évfordulója

6162/4/2018

1 924,25 EUR Jedentisícdeväťstodvadsaťštyri

Obec Vinica

BGA Zrt

9. 3. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 655,00 EUR Štyritisícšesťsto päťdesiaťpäť

Obec Vinica

SADPRO s.r.o.

19. 2. 2018

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva Obec Vinica-Zoltán Farkaš rod.Farkaša

73,50 EUR Sedemdesiaťtri

Zoltán Farkaš

Obec Vinica

13. 2. 2018

Támogatási szerzodés-óvoda játszóterének felújítása

Támogatási szerzodés BGA 8230/5/2017

6 446,41 EUR Šesťtisícštyristištyridsaťšesť

Obec Vinica

BGA Zrt

30. 1. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva č.Vinica BD/2018

610 590,00 EUR Šesťstodesaťtisícpäťstodeväťdesiať

F.A.A.C Consulting s.r.o.

Obec Vinica

30. 1. 2018

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva 3/2018

300,00 EUR Tristo

Diana Micsová rod. Petrezsilová

Obec Vinica

17. 1. 2018

Támogatási szerzodés

8230/5/2018

6 446,41 EUR ŠEsťtisícštyristoštyridsaťšesť

Obec Vinica

BGA Zrt

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 426-450 z 454