Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 6. 2019

Zmluva o dielo zo dňa 14.06.2019

Zmluva o dielo zo dňa 14.06.2019

500,00 EUR päťsto

Green Energy Storage Consulting, n.o.

Obec Vinica

20. 6. 2019

Kúpna zmluva

KZ zo dňa 19.06.2019

255,00 EUR dvestopäťdesiatpäť

Csernus Winery, s.r.o.

Obec Vinica

18. 6. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 893,49 EUR Štyritisícosemstodeväťdesiattri eur a štyridsaťdeväť centov

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

4. 6. 2019

dodatok k zmluve o dielo zo dňa 21.11.2018

dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 21.11.2018

Neuvedené

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

7. 5. 2019

Kúpna zmluva

KZ

310,00 EUR Tristodesať EUR

Priska Kristófová

Obec Vinica

2. 5. 2019

Koncert skupiny AUREVOIR

Zmluva o dielo č. 4/2019

1 393,32 EUR tisíctristodeväťdesiattri

Magyar Zeneműkiadó, Kft.

Obec Vinica

26. 4. 2019

Kúpna zmluva

KZ

366,65 EUR Tristošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatpäť centov

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

15. 4. 2019

Zmluva o dielo 3/2019

Zmluva o dielo 3/2019

500,00 EUR Päťsto

Obec Vinica

Green Energy Storage Consulting, n.o.

4. 4. 2019

Zmluva o dielo 2/2019

Zmluva o dielo 2/2019

71 855,91 EUR Sedemdesiatjedentisícosemstopäťdesiatpäť € / 91 centov

Obec Vinica

M.Cup Production s.r.o.

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D6/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

Občianske združenie NEKVINUM VINICA

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D5/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

PZ GAZDOVSKÁ HORA VINICA

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D4/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Obec Vinica

Impérium o.z.

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D3/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D2/2019

1 000,00 EUR Tisíc

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

27. 3. 2019

Kúpna zmluva

KZ

33 000,00 EUR Tridsaťtritisíc

Obec Vinica

Ing. Ladislav Borstein

22. 3. 2019

Kúpna zmluva

KZ

52,50 EUR Päťdesiatdva EUR a päťdesiat centov

Obec Vinica

Ladislava Kuťka

25. 2. 2019

Dodatok č.2

Dodatok 2/2019

Neuvedené

Obec Vinica

NATUR PACK a.s.

20. 2. 2019

Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti

Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti

160,00 EUR Stošesťdesiat

ČOV-KA s.r.o.

Obec Vinica

7. 2. 2019

Zmluva o dielo 1/2019

Zmluva o dielo 1/2019

109 966,31 EUR Stodeväťtisícdeväťstošesťdesiatšesť € / 31 centov

Obec Vinica

Marian Bojtoš AMES

31. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

80,00 EUR Osemdesiať

Obec Vinica

Judr. Peter Ďurica

14. 1. 2019

KÚPNA ZMLUVA SO ZRIADENÍM VECNÉHO BREMENA

KZ CPBB_ZM_054_2017_2017 so zriadením vecného brem

226,19 EUR Dvestodvadsaťšesť € 19 centov

Obec Vinica

SR-MINISTERSTVO VNÚTRA SR

11. 1. 2019

Kúpna zmluva

3/2019

337,50 EUR Tristotridsaťsedem € /50 centov

Brigita Fábián rod Lászlóová

Obec Vinica

2. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D1/2019

15 000,00 EUR Päťnásťtisíc

Obec Vinica

Športový klub Vinica

31. 12. 2018

Nájomná zmluva

2/2019

22,00 EUR Dvadsaťdva

ELECTROLAND s.r.o.

Obec Vinica

31. 12. 2018

Nájomná zmluva

1/2019

135,00 EUR Stotridsaťpäť

ML-FOOD, s.r.o.

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 426-450 z 477