Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 8. 2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 1/2019

1/2019

1,00 EUR jedno euro

Robert Tóth

Obec Vinica

16. 8. 2019

Zmluva o reklame zo dňa 05.08.2019

Zmluva o reklame zo dňa 05.08.2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Vinica

COOP Jednota Krupina, s.d.

14. 8. 2019

Dodatok ku kúpnej zmluve

V1105/19

nula

Csernus Winery, s.r.o.

Obec Vinica

6. 8. 2019

Kúpna zmluva č. 12901

Kúpna zmluva č. 12901

45 000,20 EUR štyridsaťpäťtisíc eur a dvadsať centov

Obec Vinica

Všeobecná úverová banka, a.s.

2. 8. 2019

Zmluva o dielo zo dňa 02.08.2019

Zmluva o dielo zo dňa 02.08.2019

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto eur

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

2. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 01.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 01.08.2019

2 000,00 EUR dvetisíc

TOTH-P, s.r.o.

Obec Vinica

27. 7. 2019

Zmluva o dielo zo dňa 26.07.2019

ZoD zo dňa 26.07.2019

1 000,00 EUR tisíc eur

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Vinica

15. 7. 2019

Kúpna zmluva zo dňa 15.07.2019

Kúpna zmluva zo dňa 15.07.2019

282,50 EUR dvestoosemdesiatdva eur a päťdesiat centov

Gabriel Zsigmond

Obec Vinica

12. 7. 2019

RÁMCOVÁ ZMLUVA O FINANCOVANÍ, ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉHO ÚVERU

2519/8420, 2519/INV1/8420

200 000,00 EUR Dvestotisíc eúr

Obec Vinica

BKS BANK AG

28. 6. 2019

Kúpna zmluva zo dňa 26.06.2019

Kúpna zmluva zo dňa 26.06.2019

500,00 EUR päťsto

Margita Kukučková

Obec Vinica

27. 6. 2019

Megállapodás

2019/082

1 306,96 EUR tisíctistošesť eur a deväťdesiatšesť centov

Körte-Art, kft

Obec Vinica

24. 6. 2019

Zmluva o dielo zo dňa 14.06.2019

Zmluva o dielo zo dňa 14.06.2019

500,00 EUR päťsto

Green Energy Storage Consulting, n.o.

Obec Vinica

20. 6. 2019

Kúpna zmluva

KZ zo dňa 19.06.2019

255,00 EUR dvestopäťdesiatpäť

Csernus Winery, s.r.o.

Obec Vinica

18. 6. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 893,49 EUR Štyritisícosemstodeväťdesiattri eur a štyridsaťdeväť centov

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

4. 6. 2019

dodatok k zmluve o dielo zo dňa 21.11.2018

dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 21.11.2018

Neuvedené

Marian Bojtoš AMES

Obec Vinica

7. 5. 2019

Kúpna zmluva

KZ

310,00 EUR Tristodesať EUR

Priska Kristófová

Obec Vinica

2. 5. 2019

Koncert skupiny AUREVOIR

Zmluva o dielo č. 4/2019

1 393,32 EUR tisíctristodeväťdesiattri

Magyar Zeneműkiadó, Kft.

Obec Vinica

26. 4. 2019

Kúpna zmluva

KZ

366,65 EUR Tristošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatpäť centov

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

15. 4. 2019

Zmluva o dielo 3/2019

Zmluva o dielo 3/2019

500,00 EUR Päťsto

Obec Vinica

Green Energy Storage Consulting, n.o.

4. 4. 2019

Zmluva o dielo 2/2019

Zmluva o dielo 2/2019

71 855,91 EUR Sedemdesiatjedentisícosemstopäťdesiatpäť € / 91 centov

Obec Vinica

M.Cup Production s.r.o.

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D6/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

Občianske združenie NEKVINUM VINICA

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D5/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

PZ GAZDOVSKÁ HORA VINICA

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D4/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Obec Vinica

Impérium o.z.

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D3/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Vinica

Csemadok - základná organizácia Vinica

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

D2/2019

1 000,00 EUR Tisíc

Obec Vinica

Šachový klub Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 401-425 z 463