Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 11. 2019

KZ

Kúpna zmluva zo dňa 19.11.2019

4 848,50 EUR

Mária Šiketová

Obec Vinica

14. 11. 2019

Kúpna zmluva zo dňa 6.11.2019

kúpna zmluva

942,00 EUR

Mgr. Helena Čmelová

Obec Vinica

31. 10. 2019

dodatok k nájomnej zmluve

dodatok k nájomnej zmluve

150,00 EUR

Hontianske Poiplie

Obec Vinica

30. 10. 2019

Zmluva o dielo zo dňa 25.10.2019

Zmluva o dielo zo dňa 25.10.2019

1 500,00 EUR tisícpäťsto eur

HYDOGEN SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Vinica

25. 10. 2019

Zmluva zo dňa 25.10.2019

Zmluva zo dňa 25.10.2019

1 800,00 EUR tisícosemsto eur

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vinica

25. 10. 2019

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-644/2019

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-644/2019

28,03 EUR

Obec Vinica

Slovenská republika zastúpená MV SR

23. 10. 2019

Nájomná zmluva č. 0801/2019/CE

Nájomná zmluva č. 0801/2019/CE

52,00 EUR

slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Vinica

23. 10. 2019

Dohoda o skončení zmlúv č. 0802/2019/CE

Dohoda o skončení zmlúv č. 0802/2019/CE

Neuvedené

slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Vinica

23. 10. 2019

kúpna zmluva č. 0800/2019/CE

kúpna zmluva č. 0800/2019/CE

16 500,00 EUR

slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Vinica

16. 10. 2019

Mandátna zmluva

mandátna zmluva 1/1

1 500,00 EUR tisíc päťsto

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov

Obec Vinica

1. 10. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

8 190,90 EUR osemtisícstodeväťdesiat eur deväťdesiat centov

Obec Vinica

Vinica, a.s.

24. 9. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

207,50 EUR dvestosedem eur päťdesiat centov

JUDr. Karol Szabó

Obec Vinica

10. 9. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 10.9.2019

10 000,00 EUR Desaťtisíc

Obec Vinica

Helena Refková rod. rádlerová

5. 9. 2019

Rekapitulácia stavby

Rekapitulácia stavby

145 793,14 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

5. 9. 2019

zmluva o dielo

zmluva o dielo

145 793,14 EUR

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

5. 9. 2019

Zmluva o dielo zo dňa 04.09.2019

Zmluva o dielo zo dňa 04.09.2019

145 793,14 EUR stoštrydsaťpäťtisíc sedemstodeväťdesiattri eur a štrnásť centov

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

23. 8. 2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 1/2019

1/2019

1,00 EUR jedno euro

Robert Tóth

Obec Vinica

16. 8. 2019

Zmluva o reklame zo dňa 05.08.2019

Zmluva o reklame zo dňa 05.08.2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Vinica

COOP Jednota Krupina, s.d.

14. 8. 2019

Dodatok ku kúpnej zmluve

V1105/19

nula

Csernus Winery, s.r.o.

Obec Vinica

6. 8. 2019

Kúpna zmluva č. 12901

Kúpna zmluva č. 12901

45 000,20 EUR štyridsaťpäťtisíc eur a dvadsať centov

Obec Vinica

Všeobecná úverová banka, a.s.

2. 8. 2019

Zmluva o dielo zo dňa 02.08.2019

Zmluva o dielo zo dňa 02.08.2019

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto eur

BVT -STAV, s.r.o.

Obec Vinica

2. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 01.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 01.08.2019

2 000,00 EUR dvetisíc

TOTH-P, s.r.o.

Obec Vinica

27. 7. 2019

Zmluva o dielo zo dňa 26.07.2019

ZoD zo dňa 26.07.2019

1 000,00 EUR tisíc eur

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Vinica

15. 7. 2019

Kúpna zmluva zo dňa 15.07.2019

Kúpna zmluva zo dňa 15.07.2019

282,50 EUR dvestoosemdesiatdva eur a päťdesiat centov

Gabriel Zsigmond

Obec Vinica

12. 7. 2019

RÁMCOVÁ ZMLUVA O FINANCOVANÍ, ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉHO ÚVERU

2519/8420, 2519/INV1/8420

200 000,00 EUR Dvestotisíc eúr

Obec Vinica

BKS BANK AG

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 376-400 z 454