Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 11. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva zo dňa 10.11.2020

1 242,00 EUR Jedentisícdvestoštyridsaťdve eurá

Galileo Corporations s.r.o.

Obec Vinica

11. 11. 2020

Zmluva

Zmluva zo dňa 10.11.2020

7 548,00 EUR Sedemtisícpäťstoštyridsaťosem euro

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vinica

6. 11. 2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2020

55,00 EUR Päťdesiatpäť euro

Ronald Dobos, Katarína Dobosová rod. Szabóová

Obec Vinica

3. 11. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb OLH

Zmluva o poskytovaní služieb OLH

nula

Obec Vinica

Miroslav Golian Lesy Ostrôžky VK, Odborný lesný hospodár /OLH/

3. 11. 2020

Zmluva o prenájme pozemkov č. 1/2020

Zmluva o prenájme pozemkov č. 1/2020

1,00 EUR jedno euro

Obec Vinica

Pozemkové spoločenstvo Vinica

3. 11. 2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2020

140,00 EUR Jedenstoštyridsať euro

Tomáš Szuma

Obec Vinica

3. 11. 2020

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností

Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2020

502,50 EUR Päťstodva euro päťdesiat centov

Ing.Tibor Böjtös

Obec Vinica

30. 10. 2020

Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve o financovaní č. 2519/8420

Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o financovaní

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

30. 10. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí účelového úveru

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

30. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 2519/INV2/8420

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č. 2519/INV2/8

nula

Obec Vinica

BKS BANK AG

30. 10. 2020

Nájomná zmluva č. 1/11/21/2021/

Nájomná zmluva č. 1/11/21/2021/

202,30 EUR dvestodva eur a tridsať centov

Medveová Bianka

Obec Vinica

30. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí účelového úveru č.2519/INV2/8420

Zmluva č.2519/INV2/8420

200 000,00 EUR Dvestotisíc eúr

Obec Vinica

BKS BANK AG

28. 10. 2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/37

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

277 051,88 EUR dvestosedemdesiatsedemtisíc päťdesiatjeden celých osemdesiatosem stotín

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20. 10. 2020

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC431-2017-19_G820

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC

nula

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20. 10. 2020

Dodatok č.1 k Mandátna zmluva č.20013 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Dodatok č.1 k Mandátna zmluva č. 20013

5 100,00 EUR Päťtisícjednsto euro

Obec Vinica

EU projekty, s.r.o.

19. 10. 2020

Zmluva o zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnocovanie odpadov v kompostárni bioodpadu Záhorce č. 3/2020

Zmluva o zhodnotení odpadu zo dňa 14.10.2020

0,00 EUR

Obec Vinica

ELEMONT, s.r.o.

12. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 06.10.2020

19 833,81 EUR Devätnásťtisícosemstotridsaťtri € 81/100

Energetické certifikáty, s.r.o.

Obec Vinica

7. 10. 2020

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.10.2020

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Obec Vinica

Rudolf Jarabica

1. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 30.09.2020

13 438,32 EUR Trinásťtisícštyristotridsaťosem € tridsaťdva centov

AERZEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vinica

24. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC441-2019-53_Z885

Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC441-2019-53_Z8

18 924,00 EUR osemnásťtisícdeväťstodvadsaťštyri

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

24. 9. 2020

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

Zmluva o odchyte túlavých zvierat -22.9.2020

432,00 EUR Štyristotridsaťdva euro

Obec Vinica

OZ Klub priateľov zvierat

22. 9. 2020

Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Vinica

Zmluva -verejné osvetlenie zo dňa 22.9.2020

14 011,20 EUR Štrnásttisícjedenásť eúr 20/100

GREP SLOVAKIA, spol.s.r.o.

Obec Vinica

16. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC431-2017-19_G820

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC

154 504,72 EUR stopäťdesiatštyritisícpäťstoštyri

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

11. 9. 2020

Zmluva na poskytovanie služby zo dňa 11.09.2020

Zmluva na poskytovanie služby zo dňa 11.09.2020

6 244,50 EUR šesťtisícdvestoštyridsaťštyri

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Obec Vinica

26. 8. 2020

Licenčná zmluva zo dňa 26.08.2020

Licenčná zmluva zo dňa 26.08.2020

378,00 EUR tristosedemdesiatosem euro

Obec Vinica

TENDERnet s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 326-350 z 477