Menu
Obec Vinica
Vinica

Aktuálne prebieha úprava webovej stránky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 3. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 655,00 EUR Štyritisícšesťsto päťdesiaťpäť

Obec Vinica

SADPRO s.r.o.

19. 2. 2018

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva Obec Vinica-Zoltán Farkaš rod.Farkaša

73,50 EUR Sedemdesiaťtri

Zoltán Farkaš

Obec Vinica

13. 2. 2018

Támogatási szerzodés-óvoda játszóterének felújítása

Támogatási szerzodés BGA 8230/5/2017

6 446,41 EUR Šesťtisícštyristištyridsaťšesť

Obec Vinica

BGA Zrt

30. 1. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva č.Vinica BD/2018

610 590,00 EUR Šesťstodesaťtisícpäťstodeväťdesiať

F.A.A.C Consulting s.r.o.

Obec Vinica

30. 1. 2018

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva 3/2018

300,00 EUR Tristo

Diana Micsová rod. Petrezsilová

Obec Vinica

17. 1. 2018

Támogatási szerzodés

8230/5/2018

6 446,41 EUR ŠEsťtisícštyristoštyridsaťšesť

Obec Vinica

BGA Zrt

10. 1. 2018

Kúpna Zmluva

2017/Allarám

15,03 EUR Päťnásť

Allarám Norbert

Obec Vinica

10. 1. 2018

Kúpna Zmluva

2017/Tatarko

177,00 EUR Stosedemdesiaťsedem

ing Tatarko Peter

Obec Vinica

15. 12. 2017

Ipolynyéki óvoda fejlesztése

BGA/8072/2017

19 552,54 EUR Devätnásťtisícpäťstopäťdesiaťdva

Obec Vinica

BGA Zrt

14. 7. 2017

Támogatási szerzodés

BGA/963/2017

1 957,00 EUR Jedentisícdeväťstopäťdesiťsedem

Obec Vinica

BGA Zrt

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 326-335 z 335