Menu
Obec Vinica
Vinica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 9. 2020

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

Zmluva o odchyte túlavých zvierat -22.9.2020

432,00 EUR Štyristotridsaťdva euro

Obec Vinica

OZ Klub priateľov zvierat

22. 9. 2020

Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci Vinica

Zmluva -verejné osvetlenie zo dňa 22.9.2020

14 011,20 EUR Štrnásttisícjedenásť eúr 20/100

GREP SLOVAKIA, spol.s.r.o.

Obec Vinica

16. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC431-2017-19_G820

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP - KZP-PO4-SC

154 504,72 EUR stopäťdesiatštyritisícpäťstoštyri

Obec Vinica

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

11. 9. 2020

Zmluva na poskytovanie služby zo dňa 11.09.2020

Zmluva na poskytovanie služby zo dňa 11.09.2020

6 244,50 EUR šesťtisícdvestoštyridsaťštyri

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Obec Vinica

26. 8. 2020

Licenčná zmluva zo dňa 26.08.2020

Licenčná zmluva zo dňa 26.08.2020

378,00 EUR tristosedemdesiatosem euro

Obec Vinica

TENDERnet s.r.o.

18. 8. 2020

Zmluva o dielo zo dňa 17.08.2020

Zmluva o dielo zo dňa 17.08.2020

400,00 EUR štyristo

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Obec Vinica

10. 8. 2020

Zmluva o dodani tovarov a sluzieb_WiFi pre teba

Zmluva o dodani tovarov a sluzieb_WiFi pre teba zo

14 954,40 EUR štrnásťtisícdeväťstopäťdesiatštyri

ELECTROLAND s.r.o.

Obec Vinica

4. 8. 2020

Zmluva o partnerstve zo dňa 30.06.2020

Zmluva o partnerstve zo dňa 30.06.2020

0,00 EUR nula

Obec Vinica

Mesto Veľký Krtíš

24. 7. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

330,00 EUR

Magdaléna Kelemenová

Obec Vinica

30. 6. 2020

Nájomná zmluva zo dňa 30.06.2020

Nájomná zmluva zo dňa 30.06.2020

1,00 EUR jeden

Športový klub Vinica, o.z.

Obec Vinica

30. 6. 2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

12 978,00 EUR dvanásťtisícdeväťstosedemdesiatosem

Obec Vinica

Florián Gyurász

29. 6. 2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

70,00 EUR sedemdesiat

František Nagypál

Obec Vinica

29. 6. 2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

Kúpna zmluva zo dňa 29.06.2020

865,00 EUR osemstošesťdesiatpäť

Daniel Antal

Obec Vinica

25. 6. 2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AKA9 zo dňa 23.06.2020

Zmluva o poskytnutí NFP

14 999,94 EUR

Úrad podpredsedu vlády bSR pre investície a informatizáciu

Obec Vinica

9. 6. 2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

2 150,00 EUR

EU projekty, s.r.o.

Obec Vinica

29. 5. 2020

Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov zo dňa 29.05.2020

Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov

nula

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Obec Vinica

27. 5. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Vinica

13. 5. 2020

Zmluva o bežnom účte zo dňa 13.05.2020

Zmluva o bežnom účte zo dňa 13.05.2020

6,90 EUR šesť eur deväťdesiat centov

Obecný podnik Vinica, s.r.o.

Prima Banka Slovansko a.s.

7. 5. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.04.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.04.2020

nula

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.

Obec Vinica

6. 5. 2020

kúpna zmluva

Kúpna zmluva zo dňa 30.04.2020

43 445,16 EUR

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.

Obec Vinica

28. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2020

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Vinica

Impérium o.z.

22. 4. 2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.235/2014

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.235/2014

2 344 036,08 EUR

S.B.W.L., združenie bez právnej subjektivity

Obec Vinica

3. 4. 2020

Zmluva o grantovom účte zo dňa 02.04.2020

Zmluva o grantovom účte zo dňa 02.04.2020

0,00 EUR nula

Obec Vinica

Prima Banka Slovansko a.s.

2. 4. 2020

Zmluva č. 320 0989

Zmluva č. 320 0989

3 000,00 EUR

Obec Vinica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1. 4. 2020

Zámenná zmluva Karol Bugyi

Zámenná zmluva Karol Bugyi

772,50 EUR

Karol Bugyi

Obec Vinica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 326-350 z 457