Obsah

Zmluvy

Zmluvy na prenájom priestorov

Nájomná zmluva č. 1/2008 - Lesy SR š.p. Banská Bystrica Stiahnuté: 89x | 30.11.2017

Nájomná zmluva č. 1/2007 - VINICA a.s. Vinica Stiahnuté: 107x | 30.11.2017

Zmluvy na služby

IMGZmluva-SWAN_.pdf Stiahnuté: 97x | 30.11.2017

Zmluvy o dodávke elektriny - Stredoslovenská energetika Žilina Stiahnuté: 88x | 30.11.2017

Zmluva o prevádzkovaní ČOV - ČOV-KA s.r.o Mašková Stiahnuté: 156x | 30.11.2017

Zmluva na užívanie dopravných prostriedkov - Športový klub Vinica Stiahnuté: 90x | 30.11.2017

Zmluva č. 25/2008 na analýzu vôd na ČOV - Bel/NOVAMANN s.r.o Bratislava Stiahnuté: 110x | 30.11.2017

Zmluva č. 2/2011 o pripojení - Orange Slovensko a.s Bratislava Stiahnuté: 118x | 30.11.2017

Zmluva č. 2/2009 o užívaní softwarových produktov SMOS - REMEK s.r.o Nitra Stiahnuté: 90x | 30.11.2017

Zmluva č. 12/2011 o používaní SW SMOS WIN - Remek s.r.o Nitra Stiahnuté: 85x | 30.11.2017

Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu - VÚB a.s. Bratislava Stiahnuté: 87x | 30.11.2017

Poistná zmluva na úrazové poistenie UoZ na menšie obecné služby Stiahnuté: 90x | 30.11.2017

Poistná zmluva na úrazové poistenie UoZ na dobrovoľnícke služby Stiahnuté: 87x | 30.11.2017

Poistná zmluva na úrazové poistenie UoZ - AČ na menšie obecné služby Stiahnuté: 99x | 30.11.2017

Poistná zmluva na úrazové poistenie sčítacích komisárov Stiahnuté: 116x | 30.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní právnej pomoci - JUDr.St. Hlinka B.Bystrica Stiahnuté: 92x | 30.11.2017

Dodatok k zmluve na odvoz komunálneho odpadu - cenník služieb pre rok 2012 Stiahnuté: 100x | 30.11.2017

Dodatok č. 4/2011 k Zmluve o dodávke plynu - budova Materskej školy Stiahnuté: 83x | 30.11.2017

Dodatok č. 3/2011 k Zmluve o dodávke plynu -budova Kultúrneho domu Stiahnuté: 82x | 30.11.2017

Dodatok č. 2/2011 k Zmluve o dodávke plynu - budova Zdravotného stediská Stiahnuté: 100x | 30.11.2017

Stránka