Obsah

Zmluvy

Zmluvy na služby

Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o dodávke plynu - budova Obecného úradu Stiahnuté: 110x | 30.11.2017

Zmluvy na zber a odvoz odpadu

Zmluva č. 6/2006 na odvoz elektroodpadu - METAL SERVIS Banská Bystrica Stiahnuté: 78x | 30.11.2017

Zmluva č. 23/2008 o zbere komunálneho odpadu-Marius Pedersen a.s Trenčín Stiahnuté: 111x | 30.11.2017

Zmluva č. 2/2008 o odbere nebezpečného odpadu-AKU TRANS s.r.o Nitra Stiahnuté: 94x | 30.11.2017

Zmluvy o dotácií z rozpočtu obce

Zmluva o postytnutí dotácie z rozpočtu obce č.4/2011 Stiahnuté: 94x | 30.11.2017

Zmluva o postytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3/2011 Stiahnuté: 95x | 30.11.2017

Zmluva o postytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/2011 Stiahnuté: 95x | 30.11.2017

Zmluva o postytnutí dotácie z rozpočtu obce č.1/2011 Stiahnuté: 91x | 30.11.2017

Kúpno - predajné zmluvy

Kúpna zmluva zo dňa 15.2.2011 - predaj služobného vozidla Passat Stiahnuté: 89x | 30.11.2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti zo dňa 28.3.2011 Stiahnuté: 91x | 30.11.2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti zo dňa 17.3.2011 Stiahnuté: 183x | 30.11.2017

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti zo dňa 15.4.2011 Stiahnuté: 95x | 30.11.2017

Nájom nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č.Slovenská sporiteľňaa, a.s. Tomášikova 48,832 37 Bratislava Stiahnuté: 102x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č.1/2012- PSS, Mgr.Helena Mičurová, V.Krtíš Stiahnuté: 77x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č.1/2011- Alena Nagyová, Dolinka 113 Stiahnuté: 84x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č.1/2011 - MVDr. Zoltán Zolczer, Dolinka 170 Stiahnuté: 90x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. Horvát Richard SLOVGASTRO 2000 Dolinka 11 Stiahnuté: 100x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 6/2009 - Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava Stiahnuté: 90x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 5/2009 - G.O.MED s.r.o V. Krtíš Stiahnuté: 91x | 30.11.2017

Zmluva o nájme nebytov.priestorov č. 5/1993 - VÚB a.s. Bratislava Stiahnuté: 224x | 30.11.2017

Stránka